Title

Search Results

Results view
7 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailCzłowiek w średniowieczu: między biologią a historią : III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 roku /Kongres Mediewistów Polskich; Szymczakowa, Alicja. Red.Nowe Druki2100549; 21005492009.
No thumbnailDynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu : III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 roku : opracowanie zbiorowe /Grabarczyk, Tadeusz (1966- ). Red.; Kongres Mediewistów Polskich; Nowak, Tadeusz (1951- ). Red.Nowe Druki2100678; 21006782011.
No thumbnailMediewistyka polska w XX wieku : (wybrane problemy) : II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku /Kongres Mediewistów Polskich; Kwiatkowski, Stefan (1946- ). Red.Nowe Druki299957; 2999572008.
No thumbnailBogowie i ich ludy : religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu : II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku /KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH; Słupecki, Leszek Paweł (1956- ). Red.Nowe Druki2100002; 21000022008.
No thumbnailŚredniowieczna wizja świata : jedność czy różnorodność : idee i teksty : III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 roku /KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH; Leszka, Mirosław Jerzy. Red.; Wolińska, Teresa. Red.Nowe Druki2100031; 2100031; 2100525; 21005252009.
No thumbnailSłowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.) : pytania o strategię badań : europeizacja a przełom cywilizacyjny : II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku /KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH; Rosik, Stanisław. Red.Nowe Druki2100268; 2100268; 2100719; 2100719; 2104296; 21042962008.
No thumbnailŹródła historyczne wydobywane z ziemi /Kongres Mediewistów Polskich; Suchodolski, Stanisław. Red.Nowe Druki2100572; 2100572; 293905; 2939052008.
7 records found