Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto.Bielnicki, Wojciech sta lubelski.; Bieykowski, Janusz Sędzia wojsk królewskich.; Chelikowski Władysław sta śremski.; Dunin Krzysztof chorąży roty pancernej wojewody krakowskiego.; Fredro, Andrzej Maksymilian pisarz barokowy (ca 1620-1679); Giżycki Chryzostom Sędzia ziemi wieluńskiej.; Gniński Jan wda chełmiński podkanclerzy kor. (?-1685); Grudziński Andrzej Karol wda kaliski poznański (1611-1678); Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Kaszowski Zachariasz Pułkownik króla Jana Kazimierza.; Komorowski Jerzy Podsta nowomiejski.; Koniecpolski Stanisław klan krakowski? (1643-1682); Leszczyński Jan wda poznański krakowski kancl. w. kor. 1603-1678; Leszczyński Wacław prymas (1605-1666); Leżeński Tomasz bp chełmski; Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman pol. kor. (1616-1667); Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Małachowski Jan bp krak. podkanclerzy kor. (1623-1699); Modrzejowski Wojciech łowczy sieradzki.; Niezabitowski Ludwik Stolnik bracławski.; Olszowski Andrzej prymas podkancl. kor. (1621-1677); Ostrzycki Adam Marszałek wojsk związkowych (1665-1666); Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. (1621-1684); Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz wda krakowski hetman w. kor. (?-1702); Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas (1617-1673); Radlicki Andrzej Sędzia nakielski.; Ścibor Andrzej Porucznik chełmski roty pancernej; Silnicki Władysław Kanonik gnieźnieński i wileński.; Stachowski Karol Poseł wojsk będących w związku Lubomirskiego.; Steczkowski Jerzy Namiestnik chorągwi wojewody bracławskiego; Świderski Jan Samuel przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661; Trzebicki Andrzej podkancl. kor. bp krak. (1607-1679); Trzebuchowski Marcin Pracownik kancelarii w. kor.; Warszycki Stanisław wda mazowiecki klan krakowski (?-1681); Wąsowicz Balcer Podsędek sandomierski.; Zahorowski Podczaszy wołyński.RękopisyBK 00362; BK 003621666
1 record found