Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailListy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych.Adamski oficer Gwardii Strzelców Poznańskich; Albertrandy Jan Chrzciciel ksiądz, historyk, archeolog i numizmatyk; Arnaud Charles, d'; Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich; Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Bergen von; Beyer Karl F.; Bielefeld urzędnik Królewskiego Sądu Apelacyjnego Pruskiego w Poznaniu; Bieliński Ferdynand; Biron Gustaw Kalikst książę Kurlandii, generał pruski; Bonifazio Paulino; Bractwo Różańca Św., Poznań 1855; Brämer R. redaktor "Deutsche Zeitung"; Brockdorff; Bronikowski Aleksander powieściopisarz, członek Warszawskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk; Chłapowski Dezydery generał; Chłopicki Józef generał, dyktator powstania listopadowego; Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk; Dannhauer; Delert Jan Baptysta ksiądz; Dembińska Ludwika; Dembiński Henryk generał; Dembowski Ignacy; Denon Dominique-Vivant polityk i artysta francuski; Deutsche Zeitung redakcja Berlin 19 w.; Drohojowski J.; Drwęski J. P.; Dunin Marcin arcybiskup; Dunin Scholastyka; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński, Tytus (1796-1861); Elisamter wydawca "Deutscher Zeitung"; Elsner sędzia apelacyjny; Feit?; Ferdynand I cesarz austriacki; Fraser sekretarz ambasady angielskiej w Wiedniu; Galitzin Aleksander zob. Golicyn Aleksander; Garczyński Józef; Gawroński Franciszek Salezy sekretarz Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego; Giedroyć C.; Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego; Golicyn Aleksander zob. Galitzin Aleksander minister oświecenie publicznego i spraw duchownych w Rosji; Gołuchowski Agenor I namiestnik Galicji; Goncet Jean redaktor "L'Histoire generale des hommes vivants et des hommes morts dans le XIX siècle" w Genewie; Gorecki Dominik; Greffkowicz Konstanty; Grotkowski Jan major; Grzecznarowska Julia; Gwardia Strzelców Pozn., Poznań 1857; Hall Henry kupiec w Londynie; Heydt August von der, pruski minister handlu; Histoire Generale des anciennes familles" redakcja Genewa 1861; Hoffmann I. M.; Hohenzollern Ludwika zob. Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów; Horn lekarz; Horn sędzia Pruskiego Królewskiego Sądu Ziemskiego i Miejskiego w Poznaniu; Hoyer Friedrich radca prawny w Poznaniu; Jakoby; Janko od ciemnej gwiazdy [pseud.?] zob. Rejer Stanisław ekonom; Janko od ciemnej gwiazdy zob. Rejer Stanisław; Kaliski; Karczewski A. rękawicznik; Kassyusz Jan wilhelm pastor, działacz społeczny; Kątski Antoni skrzypek i kompozytor; Kawiecki Franciszek kanonik poznański, proboszcz kórnicki; Kazanowski; Klajner Antoni proboszcz w Parzynowie i Dubinie; Kluczycki Franciszek Ksawery sekretarz Adama Potockiego, historyk; Koch Karl profesor, botanik niemiecki; Koczorowski Tertulian; Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk; Komarnicki Aleksander; Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot, Poznań 1852; Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego Kraków 1830; Komorowski G. A.; Königliches Appellations Gericht zob. Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań; Kossak Antonina z Sobolewskich; Kraszewski Antoni Feliks; Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań 1850; Kronthal Wilhelm; Kruszewski; Kruszewski Ignacy generał; Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu; Kurnatowski Jan Nepomucen; landratura 1847; Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon; Leonrodon zob. Rzewuski Leon; Lewocka Katarzyna; Loga Adam ksiądz; Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy; Łukaszewicz Maksymilian proboszcz w Żerkowie; Luze Alfred de konsul księstwa heskiego i frankfurckiego w Bordeaux; Magistrat Bnin 19 w.; Magistrat, Poznań 19 w.; Małachowski Stanisław; Manteuffel August polityk saski; Marcinkowski Karol lekarz, działacz społeczno-polityczny w Wielkopolsce; Mielżyński Maciej działacz polityczny Wielkopolski; Mierosławski Ludwik; Mierzejewska; Milde Augustyn proboszcz w Lipsku; Miłkowski Ludwik; Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813; Morkowski; Müller Hermann; Muskau Hermann Ludwig Heinrich Puckler zob. Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich; Netrebski Jan inż.; Niegolewski Andrzej płk, działacz polityczny; Niegolewski Władysław polityk wielkopolski; Niemcewicz Julian Ursyn; Nosarzewski Rafał landrat śremski; Olizar Narcyz poeta, działacz polityczny; Ostini nuncjusz apostolski w Turcji, arcybp Tarsu; Ostrowski Władysław; Pawłowski oficer Gwardii Strzelców Poznańskich; Pilsach Christian Friedrich Ludwig, Senfft von zob. Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig; Piotrowicz Wincenty proboszcz granowski; Poleski Antoni; policja pruska, Poznań prezydium - uzup.; Potworowski Gustaw prezes Koła Polskiego w Berlinie, przewodniczący Ligi Polskiej; Prądzyński Ignacy gen.; Pritsch Ernestine; Prokuratorski Karol; Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich pisarz i podróżnik niemiecki; Pyrzanowska Petronela szarytka; Raczyńska Konstancja z Potockich 1° Potocka 2° Raczyńska 1781-1852; Raczyński Atanazy kolekcjoner i dyplomata saski i pruski 1788-1874; Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845; Rada Miasta Poznania 1832; Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów 1770-1832; Ramorino Gerolamo gen.; Rejer Stanisław ekonom; Rejer Stanisław zob. Janko od ciemnej gwiazdy, ekonom; Rembowski prezes Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego; Russel Winthisley; Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.; Rybicki Jan ksiądz dziekan w Zaniemyślu; Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta; Rzewuski Stanisław; Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878; Sayka Jan; Schladebach Julius red. "Posener Zeitung"; Schulz urzędnik landratury w Poznaniu; "Sellier et Co." sklep z bronią w Lipsku 1844; Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig; Sierakowski Józef; Skoraczewski Jan?; Śmitkowski Leon działacz pol., społ. i kulturalny; Sobolewska Antonina zob. Kossak Antonina z Sobolewskich; Speichert; Stablewski Erazm; Stamm Ignacy dominikanin; Stefanowicz Samuel arcybp ormiański we Lwowie; Stefański nauczyciel; Steinäcker urzędnik komendantury policji puskiej w Poznaniu; Strybel Ignacy proboszcz w Śremie; Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu; Suffczyński Kajetan pisarz; Szymański 1; Taczanowski Edmund gen.; Tchórzewski Leon; Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, Lwów, 1858 i 1906; Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie 1829-1830; Umiński Jan gen.; Uruski Seweryn heraldyk; Vogel Teresa; Vogt O. W.; Westmorland John Fane ambasador brytyjski w Berlinie; Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.; Włodarski organista; Wolański Tadeusz; Wolff Karol; Wolicki sedzia tryb.; Wolicki Teofil arcybp; Zaliwski Józef płk; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Żmudziński A.RękopisyBK 07349/1-2; BK 07349/1-219 w.
No thumbnailRóżne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Antoszewicz S.; Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Beyer Herman burmistrz kórnicki; Biagini F.; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy; Chrustowicz Wawrzyniec ksiądz; Cichowicz F.; Conseillant Batilde adoptowana córka Józefa Hoene-Wrońskiego; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Delierez L. H. proboszcz parafii w Celles; de Merode; Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich; Faber fotograf; Giełda Strzelców, Śrem zarząd 1880; Gilbert; Gosiewski Władysław fizyk i matematyk, sekretarz Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu; Grabowski Karol zmartwychwstaniec; Grudzińska Maria z Działyńskich; Grudzińska Zofia zob. Plater Broel Zofia z Grudzińskich; Janicki Jan Nepomucen proboszcz kórnicki; Jeżewska T.; Jolowicz Józef księgarz i antykwariusz; Kaczkowski Antoni lekarz; Kaczorowski Teofil ksiądz; Karpiński Leopold notariusz; Kochanowski członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem; Kocimski A. właściciel dorożek w Poznaniu; Kosobudzki A.; Krajewski Marceli malarz; Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu; Lam Jan; Magistrat Kórnik 19 w.; Malinowski A.; Meaux Catherine de, z domu Montalembert; Merode Anne de zob. Montalembert Anne de z d.; Montalembert Anne de z d.; Montalembert Catherine zob. Meaux Catherine de, z domu Montalembert; Mrówczyński K.; Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego; Niegolewski Władysław polityk wielkopolski; Orgelbrand Maurycy księgarz i wydawca; Plater Broel Zofia z Grudzińskich 1858-1918; Pohl P.; Pohl W. 1; Pohl W. 2; Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926; Potorka; Przybyło Antoni rzeźbiarz; Puc B.; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Rychter; Starkiewicz; Szulczewski Karol mjr sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii; Szuman M.; Szumnarski R. członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem; Urbanowski N.; Witkowski ksiądz; Wrześniewska Henryka; Wrześniewska Janina; Wysocka Marta; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zientkiewicz ksiądz w Kościele pw. Maryi Magdaleny PoznańRękopisyBK 07308; BK 073081869-1899
2 records found