Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailNiebo w koronie azardowanemu zyciem S. Ianowi Franciszkowi Regisowi wyznawcy Societatis Jesu. Przez łaskawy dekret naywyzszey Kościoła S. głowy Klemensa Dwunastego, na terminie kondescensyi ad fundum sanctorum własności prawem, przykazane pod powiatu krzemienieckiego kadencyą na ostatnim trzydniowey uroczystości nieszporze przy liczney frequencyi w kościele W.W. OO. Iezuitow w terminach kaznodzieyskich skonkludowane przez xiędza Henryka Russyana [...] protekcyonalnemi planetami [...] Janusza Korybuta Wisżniowieckiego [...] z pod drukarskich cieni na publiczne swiatło wyiasnione roku, ktorego Bog z stapiwszy z nieba narod ludzki miłośierdziem ukoronował 1738. Dnia 5, lutego.Bractwo Św. Trójcy; Russjan Henryk zob. Russyan Henryk; Russyan Franciszek [właśc.] zob. Russyan Henryk [imię zakonne]; Russyan Henryk; Russyan, Henryk dominikanin; Wiśniowiecki Janusz KorybutStarodruki311162[1738]
1 record found