Title

Search Results

Results view
5 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailListy do Tytusa Działyńskiego z prośbą o zapomogi.Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu; Bogdański J.; Böhringer August nauczyciel prywatny; Brzeski Franciszek; Chudak Antoni; Cyberski M. kucharz, powstaniec z 1848 r.; Czarnowski Roman; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Eliaszewicz Maksymilian; Flens B.; Formińska Magdalena; Fużyński Kalikst; Garczyński Wawrzyn murarz; Gendziorowski F. nauczyciel; Górska Salomea; Gostykiewicz Walenty; Gotz Bazyli introligator; Herman Józef; Instytut dla Obłąkanych, Owińska; Janke; Jankiewicz Franciszek; Jasiński Ksawery lekarz; Józewicz Józef kupiec; Jurasz W. A.; Kaczmarek kapitan; Kajsiewicz Wal. przełożona szarytek w Zdunach; Karaszkiewicz Anna z d. Lütke; Koniarski Stanisław powstaniec z 1848 r.; Konieczyński Józef; Königliche Preussische Polizei-Directorium zu Posen zob. Policja pruska, prezydium Poznań; Königliches Kreis-Gericht zu Schrimm zob. Królewski Sąd Powiatowy, Śrem - do uzup.; Königl. Kathol. Haupt.-Schullehrer-Seminar in Posen zob. Seminarium Nauczycielskie, Poznań - do uzup.; Kosiński referendariusz sądowy; Królewski Sąd Powiatowy, Śrem 1858; Krzywińska Anna; Kuliński Henryk kapitan; Kunaszowska Helena; Kwiatkowski nauczyciel prywatny; Lelewel Joachim; Lewandowska Marianna; Lewandowski Jan kominiarz; Lijuńska; Lipiński Józef; Lissowski B. ekonom; Lütke Anna zob. Karaszkiewicz Anna z d. Lütke; Meszczyński Józef; Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń; Mierosławski Ignacy; Moneal A. de płk; Morawska Magdalena z Paleńskich; Nawrocki organista w Kórniku; Neryng L. ekonom; Oliwiński Ludwik kpt.; Paleńska Magdalena zob. Morawska Magdalena z Paleńskich; Pepiński Jan zob. Pipiński Jan; Pflugrat Maksymilian kleryk; Pihl karczmarz w Trzykolnych Młynach; Pipiński Jan organista w Kórniku; Pogorzelski Ludwik urzędnik sądu powiatowego w Poznaniu; Policja pruska, Poznań prezydium 1855; Pomorski 1; Poszwiński Albin; Potocka Wiktoria 19 w.; Rakowski Józef; Raszewski; Rotwill Jacob Andreas; Rynarzewicz Prakseda; Rynarzewicz Stanisław introligator; Saniewska Ludwika; Saniewski Feliks red. "Polaka Sumiennego"; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854; Skórzewski Heliodor; Sokołowska H.; Sokołowski Marcin; Sonnell; Speichert; Stanisławska Katarzyna; Szczawińska M.; Szczawiński Rajmund urzędnik; Szczepański Antoni ppłk; Szłykowska Apolonia; Szołdrski Feliks podkomorzy król.; Szymański Roch karczmarz; Umińska 1; Urbanowicz Ignacy rzemieślnik; Urbański Marceli; Wabner Antoni kupiec; Wagnerowska Eleonora; Wierzbowski Ignacy referendariusz sądowy; Wilczyńska Franciszka; Wolniak Bolesław introligator; Zaborowski Franciszek podpor.; Zakrzewski podofic.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zielińska MariannaRękopisyBK 07350; BK 0735019 w.
No thumbnailKorespondencja w sprawach prezenty na probostwach w dobrach Działyńskich.Adamski K.; Andersch Ignacy dziekan w Jaraczewie; Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie; Bąkiewicz Klemens bp sandomierski; Balurowski Sylwester proboszcz w Kretkowie; Bortliszewski Kazimierz proboszcz w Konarzewie i Górce Duchownej; Chłuda A. wikariusz w Oleksowie; Czerniejewicz Mateusz proboszcz parafii Bardo; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Jakubowicz Julia; Jaraczewski Zygmunt; Jażdżewski Ludwik proboszcz w Środzie, prezes Koła Polskiego w Berlinie; Karwowski Wacław proboszcz w Opalenicy; Kłomnicki Teofil proboszcz w Oleksowie; Kwilecki Mieczysław współwłaściciel Banku Przemysłowo-Rolniczego w Poznaniu; Łubieński Bogusław; Miłkowski Ludwik; Morawski; Morawski Kajetan (1817-1880); Niedbalski Wit wikariusz w Trzemesznie; Nowakowski ksiądz; Ogiński Wiktor; Piątkowski Teofil komendarz parafii Św. Małgorzaty w Poznaniu; Piotrowski ksiądz; Płuszczewski Lambert proboszcz w Bninie; Probostwo Bnin 19 w.; Probostwo Gołuchów 19 w.; Probostwo Granowo 19 w.; Probostwo Jutrosin 1848; Probostwo Konarzewo 19 w.; Probostwo Konojad 19 w.; Probostwo, Oleksów 19 w.; Redner Franciszek wikariusz w Modrzu; Reizner K. księgarz; Rymarkiewicz Stanisław proboszcz w Kotlinie; Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890; Sarnecka; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Sikora Jakub wikariusz w Krostkowie; Skoraszewski Ignacy; Sobecki Józef pleban w Biskupicach; Sokolnicki 1; Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie; Wojczyński Karol ksiądz, prof. Seminarium Archidiec. w Poznaniu; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zenkteler Józef dziekan przy kościele Św. Marii Magdaleny w Poznaniu; Zyblikiewicz Mikołaj prez. miasta KrakowaRękopisyBK 07344; BK 073441836-1873
No thumbnailListy różnych w sprawach bibliotecznychBaliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Boboliński Leon zob. Bobolnicki Leon (Leoncjusz); Dryll Raymond; Hammarskjöld Lars pułkownik, szwedzki bibliotekarz i pisarz; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Kaniński J. radca sądowy w Elblągu; Kossecki Stefan; Mikułowski Roman; Motteley; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przyborowski Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. w Warszawie; Rosen M.; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Smith Caspar Wilhelm slawista duński; Sołtan Adam płk; Świdziński Konstanty bibliofil i kolekcjoner; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Żuchowski Józef nauczyciel historii i literatury pol.; Żuliński Józefat działacz emigracyjny, red. "Wiary"RękopisyBK 07457; BK 074571829-1868
No thumbnailListy różnych do Jadwigi Zamoyskiej S - UBranicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich; Cavalie J.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Goliński Stanisław botanik, sekretarz Towarzystwa Kobiece Gospodarstwo Wiejskie w Krakowie; Jadwiga z Łobzowa zob. Strokowa Jadwiga z Zubrzyckich; Klecki Walerian chemik, prezes Towarzystwa Kobiece Gospodarstwo Wiejskie w Krakowie; Lorentowicz Jan krytyk literacki i teatralny; Lutosławski Wincenty filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego; Saint Aignan de, ksiądz; Salzmann Emma; Sarabonowicz Maria nauczycielka; Schaffgotsch M. A. de, zakonnica; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Sebald Maria nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Sheilds Elisabeth Doylos; Sielecki Cyryl ksiądz; Siemaszko Kazimierz ksiądz; Siemieński Jan ksiądz, publicysta; Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta; Sieradzki Aleksander; Skirmunt Maria; Śliwińska Wanda; Słubicki Wincenty; Smoczyński Wincenty proboszcz w Tenczynku; Smolka Stanisław historyk; Sobański Michał; Sowiński Józef ksiądz; Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.; Stablewski Stanisław 2; Stasiński Józef pełnomocnik gospodarczy Działyńskich; Stefania norbertanka w Imbramowicach; Stefczyk Franciszek ekonomista, działacz społeczny; Strawińska Aniela; Strawińska Julia; Strehlówna Maria; Strokowa Jadwiga z Zubrzyckich zob. Jadwiga z Łobzowa powieściopisarka; Strzebosz Władysław bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu; Styka Jan malarz; Świętorzecka Janina; Szeptycki Andrzej arcybp lwowski; Szlagowski Józef plenipotent Tytusa Działyńskiego; Szulczewski Karol mjr, sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii; Szumlańska Louise; Taney? ksiądz; Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942; Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917; Teodorowicz Józef Teofil arcybp lwowski; Tołowiński Stanisław proboszcz w Siedlcu; Tondini ksiądz; Towarzystwo Kobiece Gospodarstwo Wiejskie Kraków 1906; Trochu Louis Jules gen. franc.; Tułodziecka Aniela działaczka społ. w Poznaniu, przewodn. Tow. "Stella"; Turno Maria; Turska Maria przewodn. Skautowego Komitetu Pań w Krakowie; Tylka J. ksiądz; Urquhart Harriet A.; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zubrzycka Jadwiga zob. Strokowa Jadwiga z ZubrzyckichRękopisyBK 07652; BK 076521850-1922
No thumbnailRóżne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.Adam Ernst prezes Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie; Albertyni Kalatówki 1924; Baliński Witold urzędnik Zrzeszenia Właścicieli Lasów w Warszawie; Bal Stanisław naczelnik Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych we Lwowie; Bniński Roman; Bodarski Józef ksiądz; Bogdani Henryk? redaktor "Przeglądu Zakopiańskiego"; Bownarowicz St.; Burzanowski M. sekretarz Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chramiec Andrzej lekarz; Ciompa Paweł sekretarz Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie; Denziński Jan działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Paryżu; Dłuski Kazimierz lekarz, prezes Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie; Dobrowolski J.; Dręgiewicz Antoni; Drohojowski Juliusz wiceprezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Eleuteria. Lwów 1904; Frydrych Eugeniusz sekretarz "Eleutarii" we Lwowie; Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Lwów 1900; Ganszer Mieczysław sekretarz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu; Gąsienica M. urzędnik "Towarzystwa Zaliczkowego" w Zakopanem; "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny Lwów 1906; Gimnazjum Realnego z Internatem, Zakopane 1913; Głamiński? J. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie; Grabowski J. sekretarz Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Nowym Targu; Gurowicz Tomasz prezes Stowarzyszenia Polaków w Budapeszcie; Halerczyków, Poznań Chorągiew Wielkopolska 1926; Horwath Marian wydawca i redaktor "Gazety Katolickiej" w Podgórzu; Jabłonowski III; Janiszewski A. J. sekretarz Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie; Jarosz Jan dyrektor prywatnego polskiego gimnazjum realnego w Orłowej; Jasiński Stanisław prefekt Polskiej Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; Kamicki prezes Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego; Kamocki Franciszek; Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe, Nowy Targ; Klemensiński prezes Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"; Komitet Budowy 1884; Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908; Komitet Budowy Pomnika, Złoczów 1922; Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu; Komitet restauracji kościoła, Nowostawce; Kozłowski Włodzimierz; Kraiński Władysław prezes Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie; Krajowe Ognisko Nauczycielskie Lwów 1910-1913; Krawczyński Piotr ksiądz, prezes Wydziału Rady Powiatowej w Nowym Targu; Krzeptowski sekretarz Towarzystwa Zakład Elektryczny w Zakopanem; Kułakowski Teodor prezes Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie; Kusztelan Józef ekonomista; Langrod Jerzy; Lang Stanisław sekretarz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski; Łepkowski dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie; Lubertowicz Julian skarbnik i komendant Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu; Makarewicz Romuald sekretarz Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie; Marcinkowski Władysław prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu; Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas; Marzewski sekretarz Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"; Maszek Mieczysław prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu; Matuszewski L. działacz Tow. Muzycznego, Zakopane; Moczydłowski Ignacy; Moraczewska Bibianna pisarka i działaczka; Muka Ernest nauczyciel gimnazjum w Freibergu; Muret Maurice; Niweliński Aleksander nauczyciel; Nowosielski Stanisław dyr. Galicyjskiego Tow. Kredyt. Ziem. we Lwowie; Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy; Pareński Stanisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Pol. z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Pauli Władysław; Polska Drużyna Strzelecka, Nowy Targ; Polska Sodalicja Mariańska, Paryż 1907; Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 1913; Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne Kraków 1919-1920; Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, Poznań 1884; "Pomoc Bratnia", Zakopane 1902; Prokuratoria Państwa, Wiedeń 1898; Prywatnego 1913; Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 Kraków 1899; Puljanowski Jerzy sekr. Stow. Polaków w Budapeszcie; Regiec P. urzędnik Tow. Zaliczkowego w Zakopanem 1908-1912; Robińska Zofia nauczycielka w Kórniku; Rosty Leon prezes Związku Hallerczyków Chorągwi Wielkopolskiej; Rychtedy A. ksiądz, moderator Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; Rymarkiewicz Jan prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu; Sawczak 2; Schmidt Wincenty prez. Wydz. Okręgowego Galic. Tow. Kredyt. Ziem.; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Serafin albertyn na Kalatówkach; Skirliński Jan prezes Tow. im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; Skrzyński? działacz Pol. Tow. Gimnast. "Sokół" w Stryju; Słonecki Z. agent Tow. Wzajemn. Ubezpieczeń w Krakowie; Sobczyński Józef sekr. Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; "Sokół", Paryż 1909; "Sokół", Stryj 1913; Spółdzielcze 1921; Sroczyński ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie; Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce 1924; Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych, Zakopane 1921; Stowarzyszenie Młodzieży 1902; Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia Budapeszt 1890; Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek, Zakopane 1904; Stowarzyszenie Tanich Mieszkań Kraków 1886; Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej, Poznań 1929; Styś Fr. prezes Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu; Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917; Tarnowski Zdzisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie 1862-1937; Teatr Polski, Poznań 1890; Towarzystwo 1905; Towarzystwo 1913; Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych Lwów 1904; Towarzystwo Gimnastyczne 1909; Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki Wydział jako komitet budowy pomnika Kraków 1904; Towarzystwo Leśne Galicyjskie Lwów 1889; Towarzystwo Muzyczne, Zakopane 1902; Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" Kraków; Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza, Warszawa 1924; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków 19 w.; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Poznań 1919; Towarzystwo Rolnicze Okręgowe, Nowy Targ; Towarzystwo Szkoły Handlowej Lwów 1901; Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych Krosno 1902-1904; Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 i 1864 Kraków 1912-1913; Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny Lwów 1903; Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Kraków 1897-1900; Towarzystwo Zaliczkowe, Zakopane 1908-1912; Ulatowski Kazimierz sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Poznaniu; Umiński? Czesław członek Tow. Pryw. Gimn. Realnego w Zakopanem; Umiński P. sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie; Uzarski ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie; Wierzyński Jan; Wójcik mjr, dowódca Grupy Obozów Letnich WF 1928 r.; Wołodkowicz Władysław; Zakład Elektryczny, Zakopane 1905; Zaleski Jan prezes Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie; Zamoyska Maria 1860-1937; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zrzeszenie Właścicieli Lasów, Warszawa 1928; Żuliński sekr. Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie; Związek 1929; Związek Chorągiew Wielkopolska 1926; Związek Strzelecki, Warszawa Zarząd Główny 1922; Związek Strzelecki Zarząd Okręgu Krakowskiego Kraków 1922RękopisyBK 07720; BK 077201882-1928
5 records found