Title

Search Results

Results view
12 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailPrzeniesienie szosy Śrem - Kórnik na wschodnią stronę Parku.Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Starostwo Powiatowe (Śrem); Urząd Wojewódzki (Poznań)RękopisyBK 10896; BK 108961948-1949
No thumbnail[Spółka Rybacka Jeziorowa Kórnicka w Kórniku. - Rybołóstwo].Fundacja "Zakłady Kórnickie" (Kórnik); Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Skwirzyński Walerian nadleśniczy (Kórnik) 1893-...; Spółka Rybacka Jeziorowa Jeziora Kórnickiego (Kórnik); Starostwo Powiatowe (Śrem); Urząd Wojewódzki (Poznań); Związek Organizacyj Rybackich R.P. (Warszawa)RękopisyBK 09671; BK 096711938-1940
No thumbnailAkta dot. dzierżawy jeziora Kórnickiego i Bnińskiego przez p. Leonarda Dreczkowskiego.Celichowski Stanisław (Poznań) adwokat; Celichowski Witold (Poznań) adwokat; Ciastowski (Kórnik); Denizot Alfred (Kórnik); Dreczkowski Leonard (Kórnik) dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich; Firlej B. (Trzebisławki); Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Głowiński Jan (Kórnik); Inspektor rybacki (Bydgoszcz); Jakubowski prezes Klubu Sportowego "Kotwica" (Kórnik); Jaroczyński Paweł (Kórnik); Kadra Żeglarska z 1928 r. (Poznań); Klub Sportowy "Kotwica" (Kórnik); Kłusek Stanisław (Poznań); Komisariat Obwodowy (Kórnik); Koszko K. (Kórnik); Krzywoszyński Bogusław (Kórnik) rzeczoznawca ds rybołóstwa; K. S. Surma. Koło Sportowe Urzędników Magistratu st. m. Poznania (Poznań); Lacawski I.?; Lubochinski Joel (Łódź) właściciel hurtowni ryb; Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Kórnik) zob. Zarząd Miejski (Kórnik); Miejski Urząd Targu Poznańskiego (Poznań); Ministerstwo Rolnictwa (Warszawa); Minke Eugen (Poznań); Nadleśnictwo Państwowe (Skorzęcin); Naglewicz (Kórnik); Niemir (Kórnik) wójt; Nikodem (Kórnik) komendand Posterunku Policji Państwowej; Ogożeja Stefan (Kórnik) właściciel mleczarni; Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Polener Tageblatt gazeta; Przybylski (Poznań) dyr. Lasów Państwowych; Przyłęcki (Skorzęcin) nadleśniczy państwowy; Starostwo Powiatowe (Śrem); Steinmetz Jan (Kórnik); Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań); Urząd Wojewódzki (Poznań); Wawrzyniak Franciszek (Kórnik); Wójtostwo (Kórnik); Zarząd Leśny Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik); Zarząd Miejski (Kórnik)RękopisyBK 09319; BK 093191899-1933
No thumbnailAkta dot. parceli w Bninie dzierż. Franciszek Smolarkiewicz.adwokat; Dreczkowski Leonard (Kórnik); Ekner Eugeniusz (Śrem); Komornik Sądu Grodzkiego (Śrem); Powiatowa Kasa Komunalna (Srem); Smolarkiewicz Franciszek (Bnin); Starostwo Powiatowe (Śrem); Zarząd Gminny (Bnin); Zarząd Miejski (Kórnik); Związek Wspierania Ubogich (Kórnik)RękopisyBK 09276; BK 092761926-1936
No thumbnailUżytkowanie jezior Kórnickiego, Bnińskiego, Wrońskiego, Skrzyneckiego, Borówieckiego i Zaniemyślskiego. Akta dot. dzierżawy jeziora [...] Dzierżawca: Leon Dreczkowski.adwokat; Biliński Mieczysław (Warszawa) członek Spółki Rybnej; Dreczkowski Leon dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich; Eimter-Baumer Heinrich (Burgstadt) administrator Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt; Górnicki F. (Poznań); Grocholska Anna (Rogowo) hrabina; Hauptverwaltung der "Stifung kurnik" in Burgstadt; Jakubowski (Kórnik) wójt; Korboński Stanisław (Poznań); Lenkiewicz Bohdan (Kruszwica); Małe Seminarium Misyjne (Bruczków); Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Poznańskie Zakłady Higieniczne (Poznań); Spółka Ryb (Warszawa); Starostwo Powiatowe (Śrem); Szkaradowski Stanisław (Jarocin); Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania (Poznań); Wyrwiński (Błażejewo); Zarząd Gminny (Kórnik); Zarząd Miejski (Kórnik)RękopisyBK 09320; BK 093201934-1940
No thumbnailRów idący przez gospodarstwo "Papiernia" w Borówcu od jeziora wrońskiego do jeziora borówieckiego.Baumgart Ferdynand (Borówiec); Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Hampel Berta (Borówiec); Król Walenty (Borówiec); Mejer Tadeusz nadleśniczy Fundacji "Zakłady Kórnickie"; Niemir wójt Kórnika; Sąd Grodzki (Śrem); Sokołowski Antoni (Poznań) adwokat; Starostwo Powiatowe (Śrem); Urzad Budownictwa Melioracyjnego (Poznań); Urząd Katastralny (Śrem); Urząd Wojewódzki (Poznań); Wójtostwo (Kórnik)RękopisyBK 09467; BK 094671927-1931
No thumbnailRów prowadzący z stawu gminy Radzewo do jeziorka Fundacji w Trzechkolnych Młynach.Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Handke Karl (Trzykolne Młyny); Kluge Karl (Trzykolne Młyny); Kluge Wilhelm (Trzykolne Młyny); Starostwo Powiatowe (Śrem); Wójtostwo (Kórnik)RękopisyBK 09468; BK 094681931
No thumbnailRów z gminy Winna przez pola Prusinowo Biernatki wpływajacy do jeziora bnińskiego przy granicy pól Biernatki a gruntami gminy Biernatki.Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Koczyk Józef (Prusinowo); Milewski Janusz (Biernatki); Starostwo Powiatowe (Śrem); Wójtostwo (Kórnik)RękopisyBK 09469; BK 094691931-1939
No thumbnailAkta dot. jezior Kórnickich - zarybianie jezior.Adam Karol (Kórnik) kierownik Gospodarstwa Rybnego Fundacji "Zakłady Kórnickie"; Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Jóźkowiak Roman (Kórnik) strażnik rybacki; kierownik Państwowego Gospodarstwa Rybnego; Kuberacki Jan (Bnin) rybak Fundacji "Zakłady Kórnickie"; Lenkiewicz Bohdan; Lipski Wojciech (Możdżanów); Majętność Strzeszyn; Marciniak Antoni (Bnin) rybak Fundacji "Zakłady Kórnickie"; Osinski Feliks (Borówiec) strażnik rybacki; Skwirzyński Walerian nadleśniczy (Kórnik) 1893-...; Starostwo Powiatowe (Śrem); Starostwo Powiatowe Śremskie zob. Starostwo Powiatowe (Śrem); Superczyński Stanisław (Kórnik) rybak; Szubert Ludwik (Kórnik) rybak; Urząd Wojewódzki (Poznań); Wielkopolska Izba Rolnicza (Poznań); Wielkopolskie i Pomorskie Towarzystwo Rybackie (Bydgoszcz); Wydział Rolniczo-Leśny Uniwerstetu Poznańskiego. Zakład Rybactwa i Łowiectwa (Poznań); Związek Organizacyj Rybackich Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa)RękopisyBK 09665; BK 096651937-1939
No thumbnailAkta jeziora Bnińskiego, Kórnickiego, Skrzyneckiego Dużego, Skrzyneckiego Małego i Borówieckiego.Bóriacki Leon; Bronikowski (Warszawa) współwłaściciel firmy sprzedajacej maszyny rolnicze; Celichowski S. (Poznań) adwokat i notariusz; Celichowski W. (Poznań) adwokat i notariusz; Dreczkowski Leonard (Kórnik) dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich; Firma H. Cegielski S.A. (Poznań); Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Górnicki F. (Poznań) adwokat; Grodzki (Warszawa) współwłaściciel firmy sprzedajacej maszyny rolnicze; Jaskuła Stanisław (Gdynia); Kazimierczak Leon (Sielec); Korboński St. (Poznań) adwokat; Magistrat (Kórnik); Mazaraki Aleksander (Żeromin-Tuszyn); Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych; Orędownik (Poznań) gazeta; Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Pomorska Izba Rolnicza (Toruń); Sadowski Czesław (Buk); Skwirzyński Walerian nadleśniczy (Kórnik) 1893-...; Smulkowski R. (Turew); Spółka Rybacka Jeziorowa Jeziora Kórnickiego (Kórnik); Starostwo Powiatowe (Śrem); Tymowski (Poznań); "Unia" Zjednoczone Fabryki Maszyn S.A. (Bydgoszcz-Wilczak); Urząd Wojewódzki (Poznań); Wasilewski (Warszawa) współwłaściciel firmy sprzedajacej maszyny rolnicze; Wielkopolska Izba Rolnicza (Poznań); Wiukowski Walenty (Skoki); Wolniewicz Teofil burmistrz Gminy Kórnik; Wydawnictwo Dziennik Poznański gazeta; Wydawnictwo Informator Powiatu Śremskiego (Śrem); Wydawnictwo Kurier Poznański gazeta; Wydawnictwo Przewodnik Katolicki (Poznań) gazeta; Zarząd Gminny (Kórnik); Zarząd Miejski (Kórnik); Związek Organizacyj Rybackich (Warszawa); Związkowa Centrala Maszyn S.A. (Poznań)RękopisyBK 09674; BK 096741935-1938
No thumbnailAkta Jeziora Zaniemyskiego.Dreczkowski Leonard (Kórnik) dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich; Fundacja "Zakłady Kórnickie"; Jouanne Elżbieta (Łękno) właścicielka majetności Łękno; Majętność (Łękno); Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Pomorska Izba Rolnicza (Toruń); Starostwo Powiatowe (Śrem); Starostwo Powiatowe (Środa Wlkp.); Urząd Skarbowy (Środa Wlkp.); Urząd Wojewódzki (Poznań); Wielkopolska Izba Rolnicza (Poznań); Zarząd Gminny (Kórnik); Zdanowski Feliks (Kórnik) mierniczy przysięgłyRękopisyBK 09676; BK 096761935-1939
No thumbnailAkta dot. jezior Kórnickich - wydawanie kart wędkarskich i używanie łodzi.Baumann Józef (Kórnik) drużynowy Z.H.P.I. Drużyna Harcerska im. Ks. J. Poniatowskiego (Kórnik); Daszyński Zygmunt (Poznań) naczelnik I Urzędu Skarbowego (Poznań); Dorna? (Poznań); Fiebig Brunon (Poznań); Flen Włodzimierz (Bnin); Gabrylewicz Józef (Bnin); Głowacki Feliks (Kórnik); Grześkowiak Stanisław (Kórnik); Hierowski Stefan (Poznań); Jóźwiak Jan (Poznań) urzędnik Rektoratu Uniwerstetu Poznańskiego; Karol Adam (Kórnik) kierownik gospodarstwa rybnego Fundacji "Zakłady Kórnickie"; Karolewski A. (Kórnik) inżynier; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży M. w Poznaniu. Oddział Kórnik (Kórnik); Kłusek Stanisław; Kociałkowski Jerzy (Kórnik); Królikowski Alfons (Poznań); Król Julian (Kórnik); Kurkowiak Józef (Poznań) prezes Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Sportu Wędkarskiego (Poznań); Lorens Czesław (Poznań) naczelnik 4 Urzędu Skarbowego (Poznań); Maćkowiak Jan (Poznań); Metelski Tadeusz (Kórnik) nauczyciel; Mieloch Jerzy (Poznań); Misterski Władysław (Poznań); naczelnik poczty (Kórnik); Nowak Tadeusz (Bnin) kanclerz Zarządu Gminnego; Olszewski Jan (Kórnik) posterunkowy; Pacyński Antoni (Kórnik) naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1883-...; Pawlak Michał (Poznań) maszynista; Poznańskie Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego (Poznań); Ratajczak Lucjan (Kórnik); Rzeźniczek Antoni; Sawiński Władysław (Poznań); Sibilski Adam (Poznań); Ślosarczyk Franciszek (Kórnik); Stanisławski Stanisław (Kórnik); Starostwo Powiatowe (Śrem); Szmańda Tadeusz (Kórnik) asystent pocztowy; Turzyński Czesław ksiądz; Wdowczyk Antoni (Kórnik); Węcki Franciszek (Kórnik) kierownik Szkoły (Kórnik); Wojskowy Klub Sportowy Poznań. Sekcja Wioślarska (Poznań); Wolniewicz Teofil (Kórnik) emerytowany burmistrz Kórnika; Z.H.P.I. Drużyna Harcerska im. Ks. J. Poniatowskiego (Kórniku); Związek Powstańców Wielkopolskich. Koło Bnin. (Bnin); Związek Powstańców Wlkp. Koło H.C.P. (Poznań)RękopisyBK 09670; BK 096701938-1939
12 records found