Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKorespondencja Anny z Radomickich DziałyńskiejAlojzy reformator, przeor w Pakości?; Aniela przeorysza karmelitanek bosych; Bolesz J.; Bousquet du Laurans de, kapitan Jego Królewskiej Mości; Bronikowski P.; Bronisz Franciszek pisarz grodzki koniński; Bronisz Józef; Chęcki ksiądz; Chrząstowski Jan (Antoni) cysters, opat koronowski; Chrząstowski Wojciech; Chwaliszewski Stanisław; Czaplic Tekla zob. Jabłonowska Tekla z Czapliców; Czapska Dorota z Działyńskich; Czapski Franciszek wojewoda chełmiński; Czartoryski Teodor 1704-1768 bp poznański; Dobkowa M.; Działyńska Dorota zob. Czapska Dorota z Działyńskich; Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Działyński Ignacy 1754-1797; Działyński Ksawery 1756-1819; Franciszka Ksawera karmelitanka bosa; Gabriel karmelita; Gajewska Józefa starościna gnieźnieńska; Garczyńska Róża przełożona klarysek w Bydgoszczy; Gruszczeńska Józefa zob. Gruszczeska Józefa; Gruszczeska Józefa zob. Gruszczeńska Józefa klaryska; Grzemski P.; Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska; Guzowski Jan regent grodzki nakielski; Jabłonowska Dorota z Broniszów 1v. Szołdrska 2v. Jabłonowska; Jabłonowska Józefa; Jabłonowska Tekla z Czapliców wojewodzina poznańska; Jabłonowski Antoni Barnaba wojewoda poznański; Jabłonowski Stanisław Wincenty wojewoda rawski; Kierski Józef Tadeusz sufragan poznański, bp przemyski; Kołaczkowska A.; Krajewski Ignacy jezuita; Kwilecki Konstanty chorąży poznański?; Lahmann Johann aptekarz; Lipska Wiktoria ze Skaławskich kasztelanowa łęczycka; Łoyko R.? ksiądz; L. P.; M. B. K. M.; Nasierowska Wiktoria; Niedźwiecki Kazimierz burgrabia ziem. pozn.; Obrębski; Piotrowska Stefania dominikanka; Ponińska; Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska 1714-1790; Przyjemska L.; Rembowski Jan ksiądz; Rola? Zbijewski J. zob. Zbijewski J. Rola?; Rybiński ksiądz; Rzesotarska Ludwika; Sapieha Joanna z Sułkowskich wojewodzina smoleńska 1736-1800; Sczaniecki Franciszek; Skaławska Wiktoria zob. Lipska Wiktoria ze Skaławskich; Skórzewski Franciszek gen. lejtnant wojsk koronnych; Sleżanowski J.; Sułkowska Joanna zob. Sapieha Joanna z Sułkowskich; Szabelski Jerzy; Szczaniecki Franciszek zob. Sczaniecki Franciszek - do uzup.; Szołdrska Franciszka z Radomickich wojewodzina inowr.; Szołdrska Maria Bogumiła z Unrugów wojewodzina poznańska; Szuberski; Waber Simon jezuita; Wosiński Szymon kanonik poznański; Woynicz Konstanty W. r. by. r?; Zasowski Stefan J. oficjalista Augustyna Działyńskiego; Zbijewski J. Rola? kasztelan gnieźnieńskiRękopisyBK 07262; BK 072621739-1763
No thumbnailListy do Augustyna Działyńskiego - T - W.Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Frentzel? Jacob zob. Trentzel Jacob; Raczyński Tomasz jezuita 18 w.; Theon Johanes; Tolckemit; Trąmpczyński Józef Otto; Trąmpczyński Maciej Otto; Trentzel Jacob zob. Frentzel? płatnerz; Trzciński Michał; Trzciński Stanisław; Turno Hieronim opat pelpliński; Turno Jan gen.-mjr, podczaszy poznański?; Turno Jan Kazimierz gen., wojski kaliski; Twardowski Ignacy kasztelan międzyrzecki; Tymiński Michał jezuita; Ubaldus karmelita, przeor konwentu poznańskiego; Ulatowski Jakub ksiądz; Unrug Bogusław starosta obor.; Unrug Krzysztof Zygmunt gen. wojsk król.; Urszula przeorysza karmelitanek; Waber Simon jezuita; Walewski Wojciech; Walknowski Władysław sufragan poznański; Wasilewska Anna; Wasilewska Anna benedyktynka; Węgorzewski Piotr ł. p.; Weiher F. starosta hammersztyński?; Wężyk Jan; Wielopolski Jan wojewoda sandomierski; Wiener D.; Wilczyński Andrzej; Wiśniewski Franciszek ksiądz; Witkowska Katarzyna; Wodzicki Michał kanclerz kor.; Wojcicki G.; Wolff Dawid; Wolski Antoni gwardian reformatów w Pakości; Wolski Antoni stol. inowr.; Wolski J.; Wolski Jan p. b. k.; Worumter J. ksiądz; Wosiński Szymon kanonik poznański; Woytanowski ksiądz k. k.; Wroński S.?; Wyganowski Józef komornik graniczny wschowski; Wyrzykowski Paweł kan. skalmierski; Zofia Stefania karmelitanka bosaRękopisyBK 07255; BK 072551740-1758
2 records found