Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
"Panowanie Zygmunta III. Skarb No 1o"RękopisyBK 01400; BK 0140016-17 i 18 w.
No thumbnailAkta i korespondencja dot. sytuacji wyznaniowej w Prusach Królewskich, a ściślej położenia Kościoła kalwińskiego w głównych miastach pruskich: Gdańsku, Toruniu i Elblągu.RękopisyBK 01361; BK 0136116-17 w.
2 records found