Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego, starosty trembowelskiego, [...] do sprawy z [...] Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównem Podolskiem Cywilnego Departamentu mianey, złożone".Krasińska A.; Sumowska Konstancja zob. Hulewiczowa Konstancja z Sumowskich; Sumowska Marianna zob. Stecka Marianna z SumowskichRękopisyBK 01229; BK 0122919 w.
1 record found