Search result table

Search Results

Results view
5 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailAkta i korespondencja dot. sytuacji wyznaniowej w Prusach Królewskich, a ściślej położenia Kościoła kalwińskiego w głównych miastach pruskich: Gdańsku, Toruniu i Elblągu.Rękopisy16-17 w.
Go to the collection
Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Adolf Fryderyk I książę meklemburski (1588-1658); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Ali Pasza wezyr; Althan Adolf; Aschhausen, Johann Gottfried von (abp Bambergu ; 1575-1623); Bayern, Ernst von abp Kolonii (1554-1612); Bogusław XIV (ksiżę pomorski ; 1580-1637); Chiki Stefan bp siedmiogrodzki; Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój (1555-1627); Denhoff Ernest sta dorpacki; Dilawer Basza wezyr 17 w.; Dżanibekgirej chan krymski; Dzian Antoni poseł tatarski; Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gałga Dewletgirej carewicz tatarski; Gansneb zu Ternagel Franciszek doradca cesarski; Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Glembocki Wojciech sekr. król.; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Grochowski Achacjusz bp łucki (?-1633); Grzegorz XV (papież ; 1554-1623); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hrydzicz Jan sekr. król.; Hussein Basza wezyr; Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL; Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Jerzy I (książę saski ; 1585-1656); Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski ; 1595-1640); Kantymir Murza Basza Sylistrii; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Kiełczewski Krzysztof sekr. i poseł król. (?-1628); Kochanowski Piotr Korwin klan czachowski (?-ca 1689); Kochtycki Jerzy; Koniecpolski Remigian sekr. król. opat jędrz. bp chełm.; Koniecpolski Stanisław hetman wlk. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Kornak Jan z Holubicz chorąży połocki; Korycki Mikołaj sekr. król. rtm.; Kozielski Kasper ks. sekr. król. opat wągrowiecki; Krauzowski Krzysztof komornik król. poseł do Ordy; Krukiennicki Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej; Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkancl. kor. (1573-1640); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643); Maksymilian I (elektor bawarski ; 1573-1651); Maria Krystyna ks. Etrurii; Mehmed Basza wezyr; Mehmed Girej chan krymski; Mehmet Paszam; Miłoszewski poseł król.; Murad IV sułtan (1612-1640); Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Olbięcki Andrzej; Opaliński Piotr z Bnina wda podlaski (1601-1665); Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ossoliński Jerzy kanclerz wda sandomierski (1595-1650); Perettus Michael kard.; Plichta Konstanty klan sochaczewski; Priuli Antonio doża Wenecji (1548-1623); Przerębski Maksymilian klan sieradzki senator; Przyjemski Władysław podkomorzy kaliski; Radu Mihnea hospodar wołoski; Rapałowski Konstanty z Hołowczyna klan mścisławski; Rozdrażewski Jan dworzanin i poseł król.; Rusteni Aga; Sahin Girej Kałga brat Mehmeda III; Sapieha Aleksander sta orszański; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schweikard von Kronenberg Johann bp Moguncji; Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz (1590-1646); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Stogniewski Mikołaj poseł król.; Strawiński Baltazar sta mozyrski; Suliszewski Stanisław; Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szuliszewski Stanisław; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Urban VIII (papież ; 1568-1644); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żeromski Piotr dworzanin i sekr. król.; Zochowski Cyprian bp kijowski; Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl. w. kor. (1547-1620); Zołyński Jan sekr. król.; Żórawiński Stanisław klan bełski; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Go to the collection
Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.Buskowski Marcin; Bykowski, Stanisław Jaksa klan konarski wda sieradzki (1540-1624); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Dilawer Basza wezyr; Drugeth de Homonnay Georg poseł siedmiogrodzki; Działyński Michał Erazm bp kamieniecki sufragan warmiński; Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Gostomski Jan wda kaliski (ca 1576-1623); Grochowski Felicjan klan przemyski; Jan Chrystian (książę legnicko-brzeski ; 1591-1639); Karnkowski Jan podkom. łączycki (1618-1634); Kazimirski Krzysztof bp kijowski (?-1618); Kiełczewski Wacław sta wschowski (?-1620); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (1588-1644); Konaszewicz Piotr Sahajdaczny hetman kozaków rejestrowych (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Krasicki Marcin wda podolski (1574-1631); Kuczborski Jan bp chełmiński sekretarz Zygmunta III (ca 1572-1624); Leśniowolski Prokop sta brański wda podlaski (?-1653); Ligęza Hermolaus podskarbi w. kor. (?-1632); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Madaliński Bonawentura bp kujawski (1620-1691); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński (1560-1628); Mniszech Stanisław Bonifacy sta sanocki i lwowski (1590-1661); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Oleszko Florian wojski włodzimierski; Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Ożga Piotr referendarz kor. (?-1623); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. (1589-1667); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Prusinowski Adam wda bełski (?-1619); Przyjemski Stanisław wda inowrocławski kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642); Radoszewski Bogusław bp kijowski łucki (1577-1638); Raduł Mihnea hospodar wołoski hospodar mołdawski; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Rudnicki Stanisław sędzia ziemski kaliski (?-1630); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Sieniawski Adam Hieronim pisarz polny kor. sta lwowski (1623-1650); Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Trebnitz Adam cysters; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Wejher Melchior klan elbląski wda chełmiński (?-1643); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622); Żaliński Samuel wda malborski (ca 1580-1629); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Zasławski Aleksander klan wołyński wda kijowski; Zasławski Janusz wda podlaski i wołyński (?-1629); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Jan miecznik kor. (?-1641); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Go to the collection
[Diariusze lat 1625-1630 oraz korespondencja dyplomatyczna].Age Husein poseł turecki; Bandini Octavio dziekan kolegium kardynalskiego; Barberini Carlo kard. (1630-1704); Brożek, Jan (1585-1652); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Denhoff Ernest sta dorpacki; Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657); Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665); Gembicki Andrzej bp łucki (?-1654); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski ; 1595-1640); Karol I (król Anglii ; 1600-1649); Kiełczewski Krzysztof sekr. i poseł król.; Koniecpolski Stanisław hetman wlk. kor. (ca 1592-1646); Latalski Samuel kapitan piechoty; Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkancl. kor. (1573-1640); Madaliński Jan opat lędzki; Maksymilian I (elektor bawarski ; 1573-1651); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński (1560-1628); Murad IV sułtan (1612-1640); Opaliński Jan wda poznański (ca 1581-1637); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650); Piaseczyński Aleksander klan kamieniecki (?-1646); Przyjemski Stanisław wda kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642); Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Smogulski poseł królewski na sejmik średzki; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Torres, Cosmo de nuncjusz apost. w Polsce (1584-1642); Uniwersytet Jagielloński; Urban VIII (papież ; 1568-1644); Wężyk Jan prymas (1575-1638); Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Zadzik Jakub bp krak. kancl. w. kor. (1582-1642); Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zebrzydowski Jan miecznik kor. (?-1641); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy1625-1632 (z 18 w. niektóre odpisy dokumentów)
Go to the collection
[Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690].Bełżycki Jan sta wyszogrodzki; Bidziński Stefan wda sandomierski (ca 1630-1704); Chmielnicki Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Czarniecki, Stefan hetman (1599-1665); Czarnkowski Jan klan międzyrzecki; Denhoff Kasper wda sieradzki (?-1645); Denhoff Zygmunt rtm. husarski sta sokalski (?-1655); Fredro Andrzej Maksymilian wda podolski pisarz barokowy (ca 1620-1679); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Gniński Jan wda chełmiński podkanclerzy kor. (?-1685); Gorzeński Jan łowczy w. lit. (1626-1695); Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. (?-1662) 1; Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648); Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655); Karol X Gustaw (król Szwecji ; 1622-1660); Koryciński Stefan kancl. w. kor. (1617-1658); Leszczyński Andrzej prymas kancl. w. kor. (ca 1608-1658); Leszczyński Bogusław podskarbi podkancl. kor. (ca 1612-1659); Leszczyński Jan bp kijowski chełmiński (?-1657); Leszczyński Jan wda pozn. krak. kancl. w. kor. (1603-1678); Leszczyński Wacław prymas (1605-1666); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman pol. kor. (1616-1667); Lubomirski Stanisław wda ruski krak, (1583-1649); Łuczkowska Jadwiga; Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Łuszczewski Wojciech; Mikes Michael kancelista; Morsztyn Jan Andrzej podskarbi w. kor. poeta (ca 1613-1693); Niemirycz Jerzy podkom. kijowski (1612-1659); Olszowski Andrzej prymas podkanclerzy kor. (1621-1677); Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Ossoliński Jerzy kancl. w. kor. wda sand. (1595-1650); Ostrogski-Zasławski Władysław Dominik wda sandomierski krakowski (?-1656); Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. (1621-1684); Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Potocki Mikołaj hetman w. kor. klan krakowski (ca 1593-1651); Potocki Stanisław "Rewera" wda krak. hetman w. kor. (1589-1667); Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas (1617-1673); Radziejowski Hieronim podkancl. kor. (1612-1667); Radziwiłł Janusz wda wil. hetman w. lit. (1612-1655); Rakowski Stanisław sekr. królewiczów Jana Kazimierza i Karola Ferdynanda; Rydzyński Piotr; Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wil. hetman w. lit. (ca 1642-1720); Sarbiewski Stanisław klan miński wda mazowiecki (?-1662); Schönhoff Gregorius; Stadnicki Stanisław sta żygwulski zw. Diabłem łańcuckim (ca 1551-1610); Świderski Jan Samuel przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661; Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. podkancl. lit. (?-1710); Szołkowski Stanisław stolnik wiłkomirski; Tarło Jan wda lubelski sandomierski (?-1679); Tolibowski Wojciech bp sufragan płocki bp poznański; Trzebicki Andrzej podkancl. kor. bp krakowski (1607-1679); Warszycki Stanisław wda mazowiecki klan krakowski (?-1681); Wirtzi Paulo gen. szwedzki; Wiśniowiecki Jeremi Michał wda ruski (1612-1651); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wydżga Jan Stefan kancl. w. kor. prymas (ca 1610-1685); Wypyski Jan chorąży nurski; Zamoyski Jan kancl. w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Żegocki Krzysztof Jan obrońca Wlkp przed Szwedami bp chełmski (?-1673); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy1651-1700
5 records found