Title

Search Results

Results view
114 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
"Acta Livonica seu epistolae legationum, tum responsa Sigismundi Augusti Regis Poloniae obstante motu cruciferorum seu equitum ordinis theutonici tum confederatio contra inclitum regnum Poloniae durante revolutione ab anno 1555 usque ad septimum. Quem librum in bibliotheca Lubartoviensi celsissimi ducis Pauli Lubartowicz Sanguszko supremi mareschalci Magni Ducatus Litvaniae in manuscripto inventum a me Alexio Comite in Skrzynno Dunin Referendaride Regni perscribi demandatum anno 1737."Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)RękopisyBK 00264; BK 0026418 w.
No thumbnail"Akta manualia des Rechts-Anwalts Janecki zu Posen in Sachen betreffend die Angelegenheiten des Grafen Johann Cantius Działyński", 1866-1877.RękopisyBK 05795; BK 057951866-1877
No thumbnail"Hr. [Jan] Działyński c/a [Fryderyk] Pech o wyrzynanie trzciny", 1875-1878.RękopisyBK 05806; BK 058061875-1878
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm [...] in Sachen [Jan] Działyński c/a [Tomasz] Jankowiak o pranie owiec w stawie dominialnym przy dworze w Runowie", 1876.RękopisyBK 05807; BK 058071876
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpiński in Schrimm in Sachen [Friedrich] Hauch c/a [Jan Kanty] Działyński. Gegenstad 180 M. [o trzcinę]", 1876-1878.RękopisyBK 05808; BK 058081876-1878
No thumbnailRechtsanwalt Leopold Karpiński in Schrimm in Sachen Friedrich Krug c/a Jan Kanty Działyński o wyrzynanie trzciny, 1875-1878.RękopisyBK 05810; BK 058101875-1878
No thumbnailAkta w sprawie Działyńskich c/a Edward Hankner o wycięcie trzciny, 1877-1880.RękopisyBK 05811; BK 058111877-1880
No thumbnailAkta adwokata [Leopolda] Karpińskiego w Śremie w sprawie [Marcin] Kaźmierski przeciwko [Janowi] Działyńskiemu o wyrzynanie trzciny, 1879-1880.RękopisyBK 05812; BK 058121879-1880
No thumbnailAkta [Marcin] Kaźmierski c/a [Jan] Działyński w sprawie trzciny na jeziorze Kórnickim, 1879-1880.RękopisyBK 05813; BK 058131879-1880
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpiński in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Johann] Działyński c/a [Johann] Smulkowski [o dług za czynsz dzierżawny jezior]", 1872-1873.RękopisyBK 05845; BK 058451872-1873
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Jan] Działyński c/a [Jan] Smulkowski [o dług za czynsz dzierżawny jezior]", 1872-1874.RękopisyBK 05846; BK 058461872-1874
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Jan] Działyński c/a [Jan] Smulkowski [o dług]", 1872-1875.RękopisyBK 05847; BK 058471872-1875
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Jan] Działyński c/a [Józef] Kopankiewicz i Spoln. ([Adolf] Kowalski i [Ludwik] Zaleski) o rybołówstwo w rowie przy falbierni", 1878.RękopisyBK 05848; BK 058481878
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Jan] Działyński c/a [Józef] Kopankiewicz o rybołówstwo przy brzegu falbierni", 1878-1879.RękopisyBK 05849; BK 058491878-1879
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpinski in Schrimm, Mand[atar] Verklagter in Sachen [Adam] Górski c/a [Jan] Działyński wegen Anerkennung", 1878-1881.RękopisyBK 05851; BK 058511878-1881
No thumbnail"Rechtsanwalt L[eopold] Karpiński in Schrimm, Mand[atar] Kläger in Sachen [Jan] Działyński c/a [Wojciech]Janicki u[nd] Gen[osse] o rybołó[w]stwo w rowie przy falbierni", 1879-1881.RękopisyBK 05852; BK 058521879-1881
No thumbnail"Manual-Acten des Rechts- Anwalts von Jażdzewski zu Posen als Mandatar des Klagers [...] Johann Działyński [...] in Sachen Działyński [...] c/a [Wojciech] Janicki [...] o łowienie w rowie przy falbierni", 1881-1882.RękopisyBK 05855; BK 058551881-1882
No thumbnail[Jan] Działyński c/a Fiscus [w sprawie promu w Radzewskich Hollendrach], 1870-1872.RękopisyBK 05876; BK 058761870-1872
No thumbnailAkta gminy Borówiec w sprawie procesu o drogę, 1874-1876.RękopisyBK 05877; BK 058771874-1876
No thumbnailAkta Tytusa Działyńskiego c/a Kościołowi kat[olickiemu] i parafianom w Kórniku w sprawie sporu o koszta budowli kościelnych, 1860-1863.RękopisyBK 06110; BK 061101860-1863
114 records found