Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum KórnickiegoAlfiorato; Behr B. księgarz w Berlinie; Beyer Karol numizmatyk, kolekcjoner i fotograf; Bractwo Strzeleckie Kórnik 19 w.; Brodowski Franciszek lekarz; Bronikowski W.; Burscher burmistrz w Elblągu; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Ceptowski Karol rzeźbiarz; Cholewiński Ksawery stolarz; Chotomski Ignacy; Ciesielski L.; Czajkowski Witalis zob. Czaykowski Witalis rządca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu; Czarnecki Kazimierz heraldyk; Czaykowski Witalis zob. Czajkowski Witalis; Dudrak Andrzej Jan snycerz i drzeworytnik; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Eliasz Walery Radzikowski malarz; Endemann G. S. H.; Erzepki Romuald urzędnik gospodarczy; Eysymont Franciszek M.; Gliński Juliusz Dominik malarz na szkle; Gorgolewski Zygmunt architekt, budowniczy; Grottger Artur malarz; Grządkiewicz F.; Hauptstock A. dyrektor seminarium w Grudziądzu, malarz historyczny; Hegner E. z Jagielskich; Hłasko? Wiktor; Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz; Jagielska E. zob. Hegner E. z Jagielskich; Januszkiewicz Eustachy księgarz i wydawca w Paryżu, działacz emigracyjny; Jaroczyński Marian malarz i rytownik; Jenike Ludwik redaktor "Tygodnika Ilustrowanego"; Jungfer A. antykwariusz w Berlinie; Kanińska M. z d. Rechenberg; Kaniński J. radca sądowy w Elblągu; Kapliński Leon malarz, działacz polityczny i pisarz; Klausner Jac. antykwariusz w Brodach; Koffler Karolina zob. Potocka Karolina z Kofflerów; Kołosowski Jan Franciszek sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Kolwein Jean zob. Kolwein Johann; Kolwein Johann zob. Kolwein Jean członek Austriackiego Towarzystwa Sztuki w Wiedniu; Konsystorz Generalny Arcybiskupi, Gniezno, 19 w.; Kopankiewicz W.; Korytowska Maria zob. Taszarska Maria z Korytowskich; Kossiłowski Ildefons emigracyjny działacz polityczny; Koźmian Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Krajewski Marceli malarz; Krankling K. C. dyrektor Królewskiego Muzeum Historycznego w Dreźnie; Kurowski; Laskowski Leon proboszcz w Gołuchowie; Laurysiewicz Stefan bazylianin; Lebeda A. V. fabrykant broni w Pradze; Lenormant François archeolog i historyk francuski; Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Lerchenfeld Feliks; Lewandowski Szymon proboszcz w Kościanie; Lipmann Güttel kupiec; Lohmayer? Josef; Magistrat Elbląg 1855; Malczewski Adolf; Maleszewski Tytus malarz; Matejko Jan malarz; Matthaey królewski inspektor zbioru rodziny Mengsów w Dreźnie; Matysiak Antoni ksiądz; Michałowska C.; Miłkowski Ludwik; Moszyński Piotr; Niemierowicz K.; Olszewski; Osiecki Wiktor; Pepiński Józef stolarz; Piwarski Jan Feliks rytownik; Potocka Karolina z Kofflerów 19 w.; Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903; Potulicki Józef; Późniak; Przybyło Antoni rzeźbiarz; Puzyna Józef; Raczkiewicz M.; Radoliński Aleksander; Radzikowski-Eliasz Walery zob. Eliasz Walery Radzikowski; Rechenberg M. zob. Kanińska M. z d. Rechenberg; Regulski A.; Rogalski Józef; Rossius Ortman de; Rostworowski Joachim August?; Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Sanguszko Maria zob. Potocka Maria z Sanguszków; Sawicki Jan; Sawicki Jan kpt.; Sierakowski Alfons; Solecki; Sołtan Adam płk; Stattler Wojciech Korneli malarz; Stett antykwariusz we Wrocławiu; Strzelecki Antoni? radca administracyjny w Krakowie; Sucharski Franciszek Ksawery; Szczawiński St.; Taszarska Maria z Korytowskich; Towarzystwo Naukowe Wystawa Archeologiczna Kraków 1859; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków 19 w.; Unzelmann F.; Urbanowicz Ludwik proboszcz w Rawiczu; Wilczyński Alfons powieściopisarz i nowelista; Witte J. de kolekcjoner; Wodzicki Henryk wiceprezes Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie, prezes Banku Galicyjskiego; Wohlert F.; Wolicki Konstanty Leon; Wrześniewski Leon adiunkt Biblioteki Polskiej w Paryżu; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zieliński Tomasz; Ziemliński Karol; Zirschel? Moritz handlarz meblami we WrocławiuRękopisyBK 07442; BK 074421851-1880
No thumbnailMateriały dot. akcji oświatowej Celestyny Działyńskiej: Korespondencja (ks. Bożyński, księgarze etc.) w sprawie zakupu książek dla wsi, Wykazy posłanych książek do bibliotek para., Wykazy bibliograficzne, notatkiBażyński Franciszek ksiądz, wydawca; Bednarski A. redaktor "Sztandaru Polskiego" i "Strażnicy Polskiej" we Lwowie; Daszkiewicz Tytus drukarz i księgarz w Poznaniu, członek Rady Wyższej Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny; Friedlein Daniel Edward księgarz i wydawca w Krakowie; "Gebethner i Wolff" księgarnia w Warszawie; Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz; Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"; Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy; Łubieński Edward działacz katolicki; Mańkowski K. zarządca Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie; Mikułowska Teofila szarytka, przełożona Domu Św. Kazimierza w Paryżu; Rymarkiewicz Tomasz właściciel Księgarni Katolickiej w Poznaniu; Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu; "Strażnica Polska", Administracja Lwów 1881; "Sztandar Polski", Administracja Lwów 1881; Wilczyńska Maria 1; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924RękopisyBK 07490/1-2; BK 07490/1-21832-1884
2 records found