Title

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
"Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."Alentano Francesco; Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra wice król Neapolu (1568-1639); Baglio Giacomo da generał Franciszkanów; Balbi Giovanni Battista; Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627); Borlay de kardynał włoski; Charnace Hercules de poseł franc.; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Chodkiewicz Krzysztof chorąży W. Ks. Lit. (?-1652); Chrisostomo de Capranica; Ciepielowski Stanisław; Corcione Vincenzo minister króla hiszpańskiego; Cosimo II de Medici wlk. książę Toskani (1590-1621); Costa Pietro Maria; Cuniga Baltazar de dyplomata hiszpański (1561-1622); d'Alba zob. Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra; Daniłowicz Jan wda podolski (?-1628); Farnese Odoardo kardynał włoski (1573-1626); Ferdynand II Medyceusz książę Toskani (1610-1670); Galeota Giuseppe; Gąsiewski Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin; Gaspar de Guzman y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar hrabia Olivares hiszpański polityk pierwszy minister Filipa IV (1587-1645); Gembicki Albertus Laurentius zob Gembicki Wawrzyniec; Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Giovani Domenico Paolini; Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Grassi Giorgio; Guzman Belasco Francisco de gubernator Filipin (?-1603); Homanay Jerzy de sędzia dworu król.; Iskander Basza; Jabłonowski Stanisław hetman w. kor. (1634-1702); Jan Albrecht zob. Jan Albert Waza; Juan Enriquez; Kantymir Murza basza Sylistrii (?-1637); Karol Medyceusz kardynał (1595-1666); Kazanowski Marcin hetman pol. kor. sta bohusławski (1563-1636); Kołudzki Szymon kanonik pozn. sekr. król. (ca 1570-1656); Konaszewic Piotr hetman wojska zaporoskiego (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Kosma II Medyceusz zob: Cosimo II de Medici; Kosma II Medyceusz zob. Cosimo II de Medici; Kozielewski Kasper kanonik gnieźnieński sekretarz król.; Łempicki Jakub sekr. wlk. kor.; Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632); Makowski Adam opat jędrzejowski dyplomata (ca 1578-1623); Mąkowski Adam zob: Makowski Adam; Monteforte Łukasz de franciszkanin penitencjarz arcybiskupi; Nevers; Noris Mattia e Giovanni; Nowodworski Adam bp kamieniecki (1572-1634); Nowodworski Bartłomiej kawaler maltański kapitan gwardii przybocznej (1552-1625); Onorato [Honoriusz] II książę Monako (1597-1662); Opaliński Andrzej bp poznański (1575-1623); Orlandizio Claudio; Ostrowski sta sandomierski; Paoli Lorenzo prokurator generalny Jezuitów; Peoldi N.; Peroni Nicolo; Petagna Partenio; Plichta Konstanty kaszt. sochaczewski, sta gostyński; Powsiński Bartłomiej szambelan papieski (1568-1622); Raduł Mihnea hospodar wołoski (1586-1626); Roxas Bernard Sandoval de kardynał Toledo; Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Rudomin Andrzej jezuita (1596-1631); Sapieha Leon; Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł kanclerz w. lit.; Scaglia Desiderio kardynał Cremony (1567-1639); Serra Francisco; Sobieski Jakub wda bełski i ruski, ojciec króla Jana III Sobieskiego (1591-1646); Spinelli Filippo kardynał (1566-1616); Szyszkowski Marcin bp krakowski (1554-1630); Tadino Giulio Cesare; Tarnowski Stanisław; Tryzna Marcin sekretarz króla; Tyszkiewicz Teodor Skumin podskarbi w. lit. (1533-1618); Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu; Tytlewski Maciej opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński; Tytlewski Maciej opat lubiński poseł polski w Rzymie; Uszakowski; Vescovo di Ferminia; Wężyk Jan proboszcz sandomierski kanonik krak.; Wiktoria della Rovere księżniczka Urbino (1622-1694); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza zob. Władysław książę; Władysław Waza książę (1595-1648); Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi ziemski pisarz w. lit.; Wolski Mikołaj marsz. w. kor. (1553-1630); Zapeta zob. Zapata Antonio y Cisneros; Zebrzydowski Mikołaj wda krak marszałek wlk. kor. (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman i kancl. wlk. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Żółkiewski Stanisław kanclerz hetman wlk. kor. (1547-1620); Żórawiński Stanisław; Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt III Waza (król polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00292; BK 0029217 w.
Go to the collection
[Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610); Bałaban Aleksander; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. (1548-1615); Baronio, Cesare kardynał włoski hagigraf (1538-1607); Bogusz Jan klan zawichojski; Boratyński Mikołaj stolnik orszański; Borghese, Scipione kard. (1577-1633); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Czykowski Stanisław podkomorzy krakowski; Daniłowicz Jan wda ruski (1570-1628); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Domaradzki Stanisław podstoli lwowski; Drewiński Lauryn cześnik wołyński; Dżanibekgirej chan krymski; Działyński Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617); Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621); Filip II (książę pomorski ; 1573-1618); Firlej, Henryk (abp gnieźnieński ; 1574-1626); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Zygmunt margrabia brandenburski; Jermogen Siergiej archiep. smoleński; Jerzy III ks. pomorski; Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Karol II książę oleśnicki; Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kochanowski Piotr (1566-1629); Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski; Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Korecki Samuel Karol pułk. sta ropczycki (1621-1651); Kos Feliks ksiądz sekr. król.; Kossobudzki Adam klan wyszogrodzki; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Krzewski Abraham sekr. pos. w Turcji poseł; Kuczborski Jan bp chełmiński sekr. król. (ca 1572-1624); Łahodowski Jan klan woł.; Lanckoroński Stanisław wda podlaski, sandomierski (ca 1465-1535); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Ledóchowski Samuel pisarz ziemski krzemieniecki; Leon XI (papież ; 1535-1605); Leopold abp Strasburga; Leśniowski Maciej sta raciborski klan bełski; Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Ligęza Sebastian podstoli sandomierski; Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Madaliński Jan opat lędzki; Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642); Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński 1560-1628; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Mohiła Konstanty wda wołoski; Montalto Alessandro kard.; Mortangen Ludwik von zob. Mortęski Ludwik; Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623); Plichta Konstanty klan sochaczewski; Przyjemski Andrzej klan gnieźn. marsz. nadworny kor. (?-1618); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marsz. w. lit. wda wileński (1549-1616); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rudomina Jan sekretarz królewski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sierakowski Jan cześnik podolski; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stadnicki Stanisław (ca 1551-1610); Stefan II Bocskay (książę Siedmiogrodu ; 1557-1606); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Struś Mikołaj klan halicki sta bracławski i winnicki (zm. 1604); Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szydłowiecki Krzysztof klan sandomierski; Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wężyk Jan prymas 1575-1638; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wołłowicz Hieronim [Jarosz] podkancl. lit. sta żmudzki (?-1643); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kancl. w. kor. (1582-1642); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00325; BK 0032517 w.
Go to the collection
Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Adolf Fryderyk I książę meklemburski (1588-1658); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Ali Pasza wezyr; Althan Adolf; Aschhausen, Johann Gottfried von (abp Bambergu ; 1575-1623); Bayern, Ernst von abp Kolonii (1554-1612); Bogusław XIV (ksiżę pomorski ; 1580-1637); Chiki Stefan bp siedmiogrodzki; Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój (1555-1627); Denhoff Ernest sta dorpacki; Dilawer Basza wezyr 17 w.; Dżanibekgirej chan krymski; Dzian Antoni poseł tatarski; Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gałga Dewletgirej carewicz tatarski; Gansneb zu Ternagel Franciszek doradca cesarski; Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Glembocki Wojciech sekr. król.; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Grochowski Achacjusz bp łucki (?-1633); Grzegorz XV (papież ; 1554-1623); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hrydzicz Jan sekr. król.; Hussein Basza wezyr; Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL; Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Jerzy I (książę saski ; 1585-1656); Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski ; 1595-1640); Kantymir Murza Basza Sylistrii; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Kiełczewski Krzysztof sekr. i poseł król. (?-1628); Kochanowski Piotr Korwin klan czachowski (?-ca 1689); Kochtycki Jerzy; Koniecpolski Remigian sekr. król. opat jędrz. bp chełm.; Koniecpolski Stanisław hetman wlk. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Kornak Jan z Holubicz chorąży połocki; Korycki Mikołaj sekr. król. rtm.; Kozielski Kasper ks. sekr. król. opat wągrowiecki; Krauzowski Krzysztof komornik król. poseł do Ordy; Krukiennicki Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej; Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkancl. kor. (1573-1640); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643); Maksymilian I (elektor bawarski ; 1573-1651); Maria Krystyna ks. Etrurii; Mehmed Basza wezyr; Mehmed Girej chan krymski; Mehmet Paszam; Miłoszewski poseł król.; Murad IV sułtan (1612-1640); Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Olbięcki Andrzej; Opaliński Piotr z Bnina wda podlaski (1601-1665); Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ossoliński Jerzy kanclerz wda sandomierski (1595-1650); Perettus Michael kard.; Plichta Konstanty klan sochaczewski; Priuli Antonio doża Wenecji (1548-1623); Przerębski Maksymilian klan sieradzki senator; Przyjemski Władysław podkomorzy kaliski; Radu Mihnea hospodar wołoski; Rapałowski Konstanty z Hołowczyna klan mścisławski; Rozdrażewski Jan dworzanin i poseł król.; Rusteni Aga; Sahin Girej Kałga brat Mehmeda III; Sapieha Aleksander sta orszański; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schweikard von Kronenberg Johann bp Moguncji; Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz (1590-1646); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Stogniewski Mikołaj poseł król.; Strawiński Baltazar sta mozyrski; Suliszewski Stanisław; Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szuliszewski Stanisław; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Urban VIII (papież ; 1568-1644); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żeromski Piotr dworzanin i sekr. król.; Zochowski Cyprian bp kijowski; Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl. w. kor. (1547-1620); Zołyński Jan sekr. król.; Żórawiński Stanisław klan bełski; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00326; BK 0032617 w.
3 records found