Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailListy do Augustyna Działyńskiego - P .Dembowska Józefa z Potulickich; Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Kotarbska Marianna zob. Pawłowska Marianna z Kotarbskich; Mniszech Ludwika zob. Potocka Ludwika z Mniszchów; Paczyński L. H.; Paprocki Karol? sedzia (skarbnik) z. dobrz.?; Paszewski M.; Paulus Simon karmelita bosy; Pawłowska Marianna z Kotarbskich; Pawłowski Józef bp niocheński; Peseltowa M.; Pierzchliński Mikołaj; Pikarski Maciej; Pilarski Michał; Piniński Antoni podczaszy owrucki; Platern J. E. de, oficjał w Kamieńcu Podolskim; Podkowski A. proboszcz kórnicki; Podoski Mikołaj Jan wojewoda płocki; Poleski Józef; Pomorski Antoni; Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor.; Poniatowski Stanisław kasztelan krakowski; Ponińska Konstancja z Zaleskich podkoniuszyna koronna; Poniński A. pod.? poznański; Poniński Maciej Łodzia starosta wschowski; Poniński starosta kopanicki; Potkański Stanisław kan. krakowski; Potocka Ludwika z Mniszchów kaszt. krak. ok. 1712-1785; Potocki Franciszek Salezy wojewoda kijowski 1772 zm.; Potocki Stanisław wojewoda poznański 1760 zm.; Potulicka Ewa sakramentka; Potulicka Józefa zob. Dembowska Józefa z Potulickich; Potulicka Marianna Teresa z Tarłów wojewodzina czernihowska; Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska 1714-1790; Potulicki Aleksander Hilary gen.-mjr wojsk koronnych; Prądzyński Wojciech; Prolewicz Franciszek; Prusimski Franciszek Ostroróg starosta grabowiecki; Przeciszewski Ludwik sędzia grodzki bobr.; Przybyszewski J.; Przyjemski Józef gen.-mjr?; Tarło Marianna Teresa zob. Potulicka Marianna Teresa z Tarłów; Zaleska Konstancja zob. Ponińska Konstancja z ZaleskichRękopisy1737-1758
1 record found