Search result table

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
"Tomus Septimus Epistolarum, Legationum, Responsorum ac Rerum gestarum Serenissimi Principis Domini Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lithuaniae. Continet annos duos 1524, 1525"Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy16 w.
Go to the collection
"Tomus Quintus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum ac Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Lituaniae Ducis. Cominet[!] annos 1519, 1520, 1521"Holcer kopista; Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849)Rękopisy1801-1850
Go to the collection
Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568); Andrzej z Rymanowa wikariusz gnieźnieński; Anna Jagiellonka (królowa Czech i Węgier ; 1503-1547); Arciszewski, Jakub kanonik krakowski (1470-1533); Bakócz, Tamas (prymas Węgier ; 1442-1521); Bażyński, Jerzy wojewoda malborski (1469-1546); Bedleński, Mikołaj scholastyk wikariusz generalny krakowski; Bona (królowa Polski ; 1494-1557); Boner, Jan żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski (?-1523); Boner, Seweryn kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592); Brudzewski, Jan Jarand wojewoda łęczycki (?-1532); Buczacki, Jakub biskup płocki (?-1541); Burgo Andreas de radca cesarski (?-1532); Charbiewski, Jan kanonik poznański; Chodecki, Otto wojewoda krakowski (ca 1470-1534); Chodecki, Stanisław starosta lwowski, lubaczowski (?-1529); Chotecki, Rafał kanonik krakowski (1490-1531); Ciołek, Erazm biskup płocki (1474-1522); Czema, Achacy wojewoda malborski (ca 1485-1565); Dąbrowski Jan 16 w.; Dantyszek, Jan (1485-1548); Dmochowski, Marcjan 16 w.; Dolci Giovanni Vincenzo profesor uniwersytetu w Padwie; Drzewicki, Maciej (prymas Polski ; 1467-1535); Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529); Ferber, Jan dziekan warmiński 16 w.; Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Fryderyk II (książę legnicki i brzeski ; 1480-1547); Fugger, Jakub poseł Zygmunta Starego do papieża; Gasztołd, Olbracht wojewoda wileński (1470-1539); G., Jan zarządca klucza majątkowego diecezji krakowskiej; Gliński, Mikołaj rajca krakowski; Górecki, Stanisław kanonik gnieźnieński i poznański, kustosz płocki; Górka, Łukasz wojewoda poznański, biskup kujawski (1482-1542); Grębocki, Jan podstoli ziemski płocki; Grodowski, Marcin z Królewic; Isabella d'Aragona (księżna Mediolanu i Bari ; 1470-1524); Izdbieński, Benedykt biskup poznański (1488-1553); Jakub z Bobowej 16 w.; Jakub z Nowej Woli kleryk; Janusz III (książę mazowiecki ; 1502-1526); Jan z Książąt Litewskich (1499-1538); Jerzy de Monfrot II (1482-1544); Jerzy margrabia brandenburski; Jordan, Achacy kasztelan żarnowski, biecki; Karnkowski, Jan biskup przemyski, kujawski (1472-1537); Katarzyna de Montfort (ca 1503-1548); Kłoczewski, Marcin kolektor biskupi w Bodzętynie i Kunowie; Konarski, Jan biskup krakowski (1447-1525); Kościelecka, Katarzyna (post 1480-1528); Kościelecki, Stanisław wojewoda sieradzki (1460-1534); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Leszczyński, Jan kasztelan brzesko-kujawski, starosta radziejowski (ca 1480-1535); Lubowicki, Jan kanonik poznański; Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523); Maria (królowa Czech i Węgier ; 1505-1558); Mikołaj z Grodźca kleryk; Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.; Niszczycki, Andrzej wojewoda płocki, poseł na sejm (ca 1460-1532); Niszczycki, Mikołaj kasztelan sierpski, starosta płocki (ca 1500-1542); Ochstat Katarzyna zob. Kościelecka Katarzyna; Olelkowicz, Jerzy Semenowicz (książę słucki ; ca 1492-1542); Oleski, Mikołaj kanonik poznański; Oleśnicki, Stanisław sekretarz Zygmunta I Starego, biskup poznański (1469-1539); Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551); Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530); P. dzierżawca czchowski; Pirro, Antonio protonotariusz papieski; Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski; Polentz, Georg von biskup sambijski (1478-1550); Proček, Jan sekretarz królewski; Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech; Radzimiński, Adam starosta czchowski; Rechenberg, Jan dworzanin królewski poseł na Węgry; Rožmberk, Ondřej de kanclerz czeski; Rožmital, Zdenko Leo de starosta generalny Czech; Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532); Schillinberg, Jiři de pokojowiec czeski; Sch~onberg, Mikołaj poseł papieski do Zygmunta I; Sforzowie (rodzina); Ślepkowski, Jan szlachcic z ziemi płockiej; Stanisław ze Strzelec oficjał warszawski, scholastyk płocki (?-1532); Stanisław z Krakowa prepozyt pułtuski; Švihovsky, Břetislav ochmistrz króla węgierskiego; Szalkai, Laszlo arcybiskup ostrzyhomski (1475-1526); Szamotulski, Wincenty Świdwa kasztelan gnieźnieński (?-1528); Szathmary, György arcybiskup ostrzyhomski (ca 1457-1524); Szczepanowski, Erazm ze Szczekocin 16 w.; Szich Achmat chan Tatarów zawołżańskich; Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532); Szydłowiecki, Mikołaj podskarbi wielki koronny (1480-1532); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Thedaldi, Giovanni legat papieski; Tomicki, Mikołaj kasztelan gnieźnieński, starosta koniński,pyzdrski, koniuszy koronny (?-1586); Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Walentynowa, Barbara mieszczanka lwowska; Wasyl III (wielki książę moskiewski ; 1479-1533); Wawrzyniec z L. altarzysta kościoła w Myślenicach; Wedelicjusz, Jakub kopista; Wedelicjusz, Piotr rektor Akademii Krakowskiej, rajca krakowski, lekarz (ca 1483-1543); Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516); Wolski, Jan administrator dóbr biskupich poznańskich, kanonik poznański; Zaliwski, Dersław kuchmistrz koronny (?-1524); Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski; Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532); Žirotynsky, Jan dowódca czeskich wojsk zaciężnych; Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy16 w.