Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.Dąbrowski Konrad sekretarz Komisji Młodej Emigracji Polskiej w Londynie; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzikowski Mieczysław kasjer Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu; Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Janowski Józef Kajetan członek zarządu Towarzystwa Literacko-Naukowego Polskiego w Paryżu; Jastrzębski T. ksiądz, kasjer Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii; Jędrzejewicz Henryk podpułkownik, sekretarz Towarzystwa Wojskowych Polskich i Komisji Pośredniczącej w Paryżu; Komisja Emigracji Polskiej Londyn 1871; Komisja Pośrednicząca, Paryż 1871; Komitet Młodej Emigracji Polskiej Londyn 1851; Komitet Wsparcia Wychodźców Polski we Włoszech Comitato di Sussidio agli Esuli Polacchi presid. Giuseppe Garibaldi 1861; "Kościuszko", Saint Gallen 1869; Kostecki Jan Albert sekretarz Komitetu Emigracji Polskiej w Londynie; Królikowski Karol księgarz w Paryżu; Łuniewski Jan Aleksander; Occhipinti Ignatio; Paradyski N. zob. Rajski Jan Nepomucen; Przewłocki Felicjan sekretarz Tow. Nauk. Młodzieży Pol. w Paryżu; Puzyna sekr. Tow. Wojskowych Pol. w Paryżu; Rajski Jan Nepomucen fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polak; Rajski Jan Nepomucen fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polaków Pracujących w Paryżu; Reynisz Stanisław; Reynszysel L. ajent handlowy, sekr. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen; Rościszewski A. sekr. Tow. Polaków Pracujących w Paryżu; Rościszewski Józef; Rucięcki Józef; Skoraczewski Filip Ludomił sekr. Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Tow. Bratniej Pomocy w Szwajcarii; Stokowski L.; Szukszta Kazimierz; Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii 1865; Towarzystwo Polskie 1869; Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż 1866-1870; Wydział Centralny Wykonawczy Połączonych 1865; Zaleski Bohdan Józef poeta, prezes Stow. Podatkowego w Paryżu; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Ziemski W. przewodn. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen, urzędnik kolejowyRękopisyBK 07434; BK 074341851-1875
1 record found