Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Kopiariusz Piotra Tomickiego zaw. odpisy akt i korespondencji z lat 1518-1528.Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568); Andrzej z Rymanowa wikariusz gnieźnieński; Anna Jagiellonka (królowa Czech i Węgier ; 1503-1547); Arciszewski, Jakub kanonik krakowski (1470-1533); Bakócz, Tamas (prymas Węgier ; 1442-1521); Bażyński, Jerzy wojewoda malborski (1469-1546); Bedleński, Mikołaj scholastyk wikariusz generalny krakowski; Bona (królowa Polski ; 1494-1557); Boner, Jan żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski (?-1523); Boner, Seweryn kasztelan krakowski, biecki, żarnowski (?-1592); Brudzewski, Jan Jarand wojewoda łęczycki (?-1532); Buczacki, Jakub biskup płocki (?-1541); Burgo Andreas de radca cesarski (?-1532); Charbiewski, Jan kanonik poznański; Chodecki, Otto wojewoda krakowski (ca 1470-1534); Chodecki, Stanisław starosta lwowski, lubaczowski (?-1529); Chotecki, Rafał kanonik krakowski (1490-1531); Ciołek, Erazm biskup płocki (1474-1522); Czema, Achacy wojewoda malborski (ca 1485-1565); Dąbrowski Jan 16 w.; Dantyszek, Jan (1485-1548); Dmochowski, Marcjan 16 w.; Dolci Giovanni Vincenzo profesor uniwersytetu w Padwie; Drzewicki, Maciej (prymas Polski ; 1467-1535); Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529); Ferber, Jan dziekan warmiński 16 w.; Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Fryderyk II (książę legnicki i brzeski ; 1480-1547); Fugger, Jakub poseł Zygmunta Starego do papieża; Gasztołd, Olbracht wojewoda wileński (1470-1539); G., Jan zarządca klucza majątkowego diecezji krakowskiej; Gliński, Mikołaj rajca krakowski; Górecki, Stanisław kanonik gnieźnieński i poznański, kustosz płocki; Górka, Łukasz wojewoda poznański, biskup kujawski (1482-1542); Grębocki, Jan podstoli ziemski płocki; Grodowski, Marcin z Królewic; Isabella d'Aragona (księżna Mediolanu i Bari ; 1470-1524); Izdbieński, Benedykt biskup poznański (1488-1553); Jakub z Bobowej 16 w.; Jakub z Nowej Woli kleryk; Janusz III (książę mazowiecki ; 1502-1526); Jan z Książąt Litewskich (1499-1538); Jerzy de Monfrot II (1482-1544); Jerzy margrabia brandenburski; Jordan, Achacy kasztelan żarnowski, biecki; Karnkowski, Jan biskup przemyski, kujawski (1472-1537); Katarzyna de Montfort (ca 1503-1548); Kłoczewski, Marcin kolektor biskupi w Bodzętynie i Kunowie; Konarski, Jan biskup krakowski (1447-1525); Kościelecka, Katarzyna (post 1480-1528); Kościelecki, Stanisław wojewoda sieradzki (1460-1534); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Leszczyński, Jan kasztelan brzesko-kujawski, starosta radziejowski (ca 1480-1535); Lubowicki, Jan kanonik poznański; Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523); Maria (królowa Czech i Węgier ; 1505-1558); Mikołaj z Grodźca kleryk; Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.; Niszczycki, Andrzej wojewoda płocki, poseł na sejm (ca 1460-1532); Niszczycki, Mikołaj kasztelan sierpski, starosta płocki (ca 1500-1542); Ochstat Katarzyna zob. Kościelecka Katarzyna; Olelkowicz, Jerzy Semenowicz (książę słucki ; ca 1492-1542); Oleski, Mikołaj kanonik poznański; Oleśnicki, Stanisław sekretarz Zygmunta I Starego, biskup poznański (1469-1539); Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551); Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530); P. dzierżawca czchowski; Pirro, Antonio protonotariusz papieski; Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski; Polentz, Georg von biskup sambijski (1478-1550); Proček, Jan sekretarz królewski; Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech; Radzimiński, Adam starosta czchowski; Rechenberg, Jan dworzanin królewski poseł na Węgry; Rožmberk, Ondřej de kanclerz czeski; Rožmital, Zdenko Leo de starosta generalny Czech; Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532); Schillinberg, Jiři de pokojowiec czeski; Sch~onberg, Mikołaj poseł papieski do Zygmunta I; Sforzowie (rodzina); Ślepkowski, Jan szlachcic z ziemi płockiej; Stanisław ze Strzelec oficjał warszawski, scholastyk płocki (?-1532); Stanisław z Krakowa prepozyt pułtuski; Švihovsky, Břetislav ochmistrz króla węgierskiego; Szalkai, Laszlo arcybiskup ostrzyhomski (1475-1526); Szamotulski, Wincenty Świdwa kasztelan gnieźnieński (?-1528); Szathmary, György arcybiskup ostrzyhomski (ca 1457-1524); Szczepanowski, Erazm ze Szczekocin 16 w.; Szich Achmat chan Tatarów zawołżańskich; Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532); Szydłowiecki, Mikołaj podskarbi wielki koronny (1480-1532); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Thedaldi, Giovanni legat papieski; Tomicki, Mikołaj kasztelan gnieźnieński, starosta koniński,pyzdrski, koniuszy koronny (?-1586); Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Walentynowa, Barbara mieszczanka lwowska; Wasyl III (wielki książę moskiewski ; 1479-1533); Wawrzyniec z L. altarzysta kościoła w Myślenicach; Wedelicjusz, Jakub kopista; Wedelicjusz, Piotr rektor Akademii Krakowskiej, rajca krakowski, lekarz (ca 1483-1543); Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516); Wolski, Jan administrator dóbr biskupich poznańskich, kanonik poznański; Zaliwski, Dersław kuchmistrz koronny (?-1524); Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski; Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532); Žirotynsky, Jan dowódca czeskich wojsk zaciężnych; Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548); Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)RękopisyBK 00228; BK 0022816 w.
1 record found