Title

Search Results

Results view
17 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne, księgarnie. 1.9.1919-1.9.1922" wol. 1-2.ArchivesAB 302; AB 3021909-1922
No thumbnail"Propsekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie. 1.1.1909 do 1.10.1912" wol. 1-2.ArchivesAB 300; AB 3001902-1912
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie".ArchivesAB 2521882-1890
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie. 1890-1896".ArchivesAB 2531889-1896
No thumbnail"Memoriał A." Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2591888-1894
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego: "Księga wysyłek gotówkowych księgarzy".ArchivesAB 2581888-1916
No thumbnail"Memoriał księgarzy". Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2601889-1894
No thumbnailProspekty i ogłoszenia księgarskie.ArchivesAB 570; AB 5701826-1971
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego. "Memoriał księgarzy".ArchivesAB 289; AB 2891888-1917
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobne notatki bibliograficzne od 1.10.1912 do 31.12.1913".ArchivesAB 301; AB 3011912-1913
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne. 1.1.1914-1.9.1919".ArchivesAB 301a; AB 301a1906-1919
No thumbnail"Drobne katalogi i cenniki księgarskie".ArchivesAB 294a; AB 294a1877-1895
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie. 1902-1904".ArchivesAB 297; AB 2971901-1904
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie. 1904-1905".ArchivesAB 298; AB 2981899-1905
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie od 1.7.1905 do 1.1.1909".ArchivesAB 299; AB 2991904-1908
No thumbnailProspekty i ogłoszenia księgarskie.ArchivesAB 569; AB 5691835-1947
No thumbnailProspekty i ogłoszenia księgarskie.ArchivesAB 571; AB 5711829-1961
17 records found