Title

Search Results

Results view
16 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. [...]".ArchivesAB 178; AB 1781871-1921
No thumbnailProspekty i ogłoszenia księgarskie.ArchivesAB 571; AB 5711829-1961
No thumbnail"Nabytki książek drogą księgarską (faktury i kwity księgarskie). 1879 - 1905".ArchivesAB 160; AB 1601879-1905
No thumbnail"Księgarnie".ArchivesAB 2001876-1922
Go to the collection
"Prospekty i ogłoszenia księgarskie".ArchivesAB 2491879-1882
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie".ArchivesAB 2521882-1890
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie. 1890-1896".ArchivesAB 2531889-1896
No thumbnail"Memoriał A." Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2591888-1894
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego: "Księga wysyłek gotówkowych księgarzy".ArchivesAB 2581888-1916
No thumbnail"Memoriał księgarzy". Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2601889-1894
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego. "Memoriał księgarzy".ArchivesAB 289; AB 2891888-1917
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi i cenniki księgarskie. 1895-1898".ArchivesAB 295; AB 2951881-1899
No thumbnailKorespondencja Księgarni J. K. Żupańskiego.ArchivesAB 290; AB 2901882-1922
No thumbnail"Drobne katalogi i cenniki księgarskie".ArchivesAB 294a; AB 294a1877-1895
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie. 1902-1904".ArchivesAB 297; AB 2971901-1904
No thumbnailProspekty i ogłoszenia księgarskie.ArchivesAB 569; AB 5691835-1947
16 records found