Title

Search Results

Results view
6 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Łuna z swietny iasnosci sławnych [...] miasta Poznania domow pochodząca, a na [...] małżeńskiego slubu godach [...] Marcina Kuchtowicza [...] y [...] Teressyiey Zabinski, wstydem panieńskim ozdobny, rozmową bogiń Parnaskich obieszczona. Przez Authorä [...] roku [...] 1654 prezentowana.s.n.Starodruki110671654 ca]
No thumbnailSkarb nieprzebrany aktow, abo ćwiczenia wnętrznego w cnotach przez które łacno postępek uczynić możemy w prawdziwey doskonałości. We Włoszech naprzod znaleziony. Z włoskiego kraiu od [...] Blazego Palmy łacinnikom: polskiemu potym narodowi przez iednego zakonnika pokazany.Kupisz, Łukasz (?-1655); Palma, BłażejStarodruki1271911654 ca]
No thumbnailUltima quae Nobili, Amplissimo Consultissimoque viro Dn. Friderico Kuhnio [...] die 30. Octobr[is] 1654 denato ac 5. Novembr[is] terrae dato [...] fundebant fautores et amici.Bertram, Sixtus; Bohs, Johannes Georg; Brunner, Johannes Gottfried; Dörffel, Christoph; Georg, Melchior; Hondorff, Friedrich; Kammerhoff, Johann; Kiessling, Christian; Marer, Johann; Müller, Christian; Olearus, Gottfried; Rappold Johann; Rost, Johann Friedrich; Schubart, JohannStarodruki1450801654 ca]
No thumbnailWidzenie nowe na obłokach roku 1654 dnia 9 [sł.] czerwca.s.n.Starodruki311461654 ca]
No thumbnailWyprawa czara moskiewskiego z stolice na woynę przeciwko Litwie y Polakom.s.n.Starodruki131741654 ca]
No thumbnailSalutatio in auspicatissimo ingressu ad [...] ecclesiam metropolitanam Gnesnensem [...] Andreae. comiti de Lesno [...] archiepiscopi Gnesnensis [...] a [...] Joanne Chrisostomo Bodzenta [...] habita die 20 [...] octob. anno 1654 [rzym.].Bodzenta, Jan Chryzostom; s.n.Starodruki135421654 ca]
6 records found