Search result table

Search Results

Results view
9 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnail(Premiere suite de la description des experiences aerostatiques).Chardon; Faujas, Barthelemy, de Saint-FondStarodruki1784]
No thumbnailMowa Jaśnie Wielmożnego Jmci xiędza Poray Garnysza, biskupa hełmskiego, kawalera orderów Orła Białego y S. Stanisława, miana dnia 22 miesiąca października w Grodnie.Garnysz, Maciej Grzegorz bp chełmski (1740-1790); s.n.Starodruki1784]
No thumbnailDzieła Jana Naturalisty, zamykaiące w sobie mnichopismo, oskarżenie i obronę naturalisty z anatomią mnicha. Zebrane, wydane i powiększone przez O. Aloyzego Marca [pseud., właśc. Kłossowski?]Born Ignaz, von; Jan Naturalista zob. Born Ignaz, von; Kłosowski prof. [tłum.]; Marzec Alojzy zob. Kłosowski prof. [tłum.]; Merz Aloys; Naturalista Jan zob. Born Ignaz, von; s.n.Starodruki1784]
No thumbnailGłos Jaśnie Wielmożnego Potockiego, woiewody ruskiego, dnia 4 Novembra 1784 in turno senatu miany.Potocki, Szczęsny (1752-1805); s.n.Starodruki1784]
Go to the collection
Głos [...] nominata prymasa [Michała Jerzego Poniatowskiego] pod czas turnum miany dnia 4 9bris.Poniatowski, Michał Jerzy (1736-1794); s.n.Starodruki1784]
No thumbnailSecond [!] memoire au roi [Ludwika XVI] par [...] [Joseph] Miaczynski.Miączyński, Józef; s.n.Starodruki1784]
No thumbnailMowa Jaśnie Wielmożnego Ożarowskiego, kasztelana woynickiego, miana w Izbie Poselskiej, zapraszając ją do złączenia się z senatem, dnia 8 listopada ru 1784 w Grodnie.Ożarowski, Piotr (ca 1730-1794); s.n.Starodruki1784]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego Jmci Pana Michała Wandalina Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego w Zgromadzonych Stanach dnia 23 mca października ru 1784 w Grodnie miana.Mniszech, Michał (1742-1806); s.n.Starodruki1784]
No thumbnailEchesc, Poeme.Cerutti, Antonio Gioachino Giuseppe; s.n.Biblioteka szachowa1784]
9 records found