Title

Search Results

Results view
95 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailGłos Jasnie Wielmoznego Michała Brzostowskiego srarosty [!] sądowego mińskiego, posła woiewodztwa trockiego na sessyi seymowey dnia 3 listopada in turno roku 1788 miany.Brzostowski, Michał Hieronim starosta miński (1762-1806); s.n.Starodruki321381788 ca]
Go to the collection
Mowa Jasnie Wiemoznego[!] Jmci Pana Brzostowskiego starosty minskiego posła w wojewodztwa trockiego na sessyi prowincyi mało-polskiey miana.Brzostowski, Michał Hieronim starosta miński (1762-1806); Dufour, Piotr (1730-1797)Starodruki321821788 ca]
No thumbnailListy anonima opisuiące kommissyą wolnych włościan Pawłowskich z dziedzicem swoim [...] (Pawłem Ksawerym) Brzostowskim [...] adressowane do Grebla [Ignacego] [...] z powodu wyszłey w drukarni jego Xiążki w roku 1788 o poddanych polskich.Brzostowski, Paweł Ksawery (1739-1827); s.n.]Starodruki1105691788 ca]
No thumbnailDeklaracya.Buchholtz, Ludwig (ca 1740-1811); s.n.]Starodruki3141421788 ca]
No thumbnailNota.Buchholtz, Ludwig (ca 1740-1811); Gröll, Michał (1722-1798)Starodruki3109581788 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego Czackiego podczaszego koronnego, posła czerniechowskiego dnia 3 miesiąca listopada 1788 miana.Czacki, Michał (1753-1828); s.n.Starodruki321401788 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego Czackiego podczaszego koronnego, posła wdztwa czerniechowskiego, na sessyi seymowey dnia 15. listopada roku 1788 miana.Czacki, Michał (1753-1828); s.n.Starodruki321441788 ca]
No thumbnailGłos Jasnie Oswieconego Xięcia IMCi Antoniego Czetwertyńskiego chorązego i posła bracławskiego na seymie in pleno dnia 15 octobris 1788 miany.Czetwertyński-Światopełk, Antoni Jan kasztelan bracławski (1744-1830); Dufour, Piotr (1730-1797)Starodruki321281788 ca]
No thumbnailPrzymowienie się Jasnie Wielmożnego JMCi Pana Tadeusza Matuszewica posła z wdztwa brzeskiego litt. dnia 5 Xbra roku 1788 z okazyi wniosku, iakoby wyznaczenie przez stany posłów wielkich do dworów obcych, uwłaczało prerogatywom J.K.MCI przez pakta warowanym.Matuszewic, Tadeusz (1765-1819); s.n.Starodruki321491788 ca]
No thumbnailPrzymówienie się Jasnie W. JMCi Pana Tadeusza Matuszewica posła z woiewodztwa brzeskiego lit. na sessyi seymowey dnia 14 listopada roku 1788.Matuszewic, Tadeusz (1765-1819); s.n.Starodruki321431788 ca]
No thumbnail[Nota Stanisława Małachowskiego 1788]Małachowski, Stanisław (1736-1809); s.n.Starodruki354781788 ca]
No thumbnailKomissya woyskowa oraz ustanowienie Rządu y Komendy woyska.s.n.Starodruki3107741788 ca]
No thumbnailKalkulacya okoliczności politycznych z pobudkami gorliwości obywatelskiey.s.n.Starodruki2377551788 ca]
No thumbnailKalkulacya okoliczności politycznych z pobudkami gorliwości obywatelskiey.s.n.Starodruki1269071788 ca]
No thumbnailKazanie na uroczystość [...] Piotra i Pawła apostołów [...] miane przez [...] dnia 29 iunij 1788.Drukarnia Akademicka; Karpowicz, Michał (1744-1803)Starodruki1296381788 ca]
No thumbnail[Głos obywatela [...] do narodu polskiego za dobrem publicznym, przeciwko prywatnemu y wszelkiey niesłuszności [...] rymem ułożony y do druku podany roku 1788].s.n.Starodruki1420211788 ca]
No thumbnailPrzymowienie się JW. JP. hrabi Krasickiego posła wdztwa czerniechowskiego na sessyi seymowey dnia 3. listopada roku 1788.Krasicki, Stanisław; s.n.Starodruki321331788 ca]
No thumbnailGłos J. W. Jmości Pana Krasińskiego miany in turno dnia 22 9bra 1788.Krasiński, Jan starosta opinogórski (1756-1790); s.n.Starodruki321461788 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmożnego Jana Krasińskiego starosty opinogórskiego, kawalera orderu S. Stanisława, posła w woiewodztwa podolskiego, z oznaymieniem, o obranym marszałku w senacie miana.Gröll, Michał (1722-1798); Krasiński, Jan starosta opinogórski (1756-1790)Starodruki3107511788 ca]
No thumbnailAkt Związku Generalney Konfederacyi Seymu roku 1788.s.n.Starodruki416751788 ca]
95 records found