Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Wzory cnot. Albo Przedźiwny żywot Anielskiego, y błogosławionego S. Franćiszka, Fundatora y Patryarchy zakonu Braćiey Mnieyszey.(bernardyn); Liricjusz, Hipolit (ca 1572-1625). Tł.; Malipiero, Girolamo (?-ca 1547); Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1550-1620)]; Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616)StarodrukiCim.Qu.26821594
Go to the collection
Herculis Saxonia Patavini, In eodem Gymnasio florentissimo Pract[ic]am ordinaria[m] profitentis. De plica quam Poloni gwoźdźiec, Roxolani Kołtunum vocant. Liber nunc primu[m] in luce[m] editus.Pasquato, Lorenzo (1561-1621); Sassonia, Ercole (1551-1607); Zamoyski, Jan (1542-1605)StarodrukiCim.Qu.31421600 [rz.]
2 records found