Search result table

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Biblj Swata. To gest, kniha wniž se wssecka Pjsma Swata Stareho y Noveho Zakona zdržugj.Jednota BratskaStarodruki1596 [rz.]
Go to the collection
Biblia. To iest, kśięgi starego y nowego przymierza, z nowu z ięzyka Ebreyskiego, Grecskiego y Łaćińskiego, na Polski przełożone. [przez Szymona Budnego].Budny, Szymon (ca 1530-1593). Tł.; Daniel z Łęczycy (ca 1530-1600?); Kawieczyńscy; Kawieczyński, Albert; Kawieczyński, Hektor; Radziwiłł, Mikołaj (1512-1584)Starodruki1572)
2 records found