Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailBreve papieskie skierowane do bpa kijowskiego, Aleksandra Sokołowskiego w sprawie fundacji klasztoru Św. Katarzyny Sieneńskiej w Kijowie za sumę 15000 florenów, przekazanych testamentem przez Jerzego Makarowicza [Macharovicius], o co zabiegają Jan Axach [Aksak], sędzia ziemski kijowski, wraz z synem.Urban VIII papieżDyplomyDypl. 176; Dypl. 1761636 05.11.
1 record found