Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection[Zgoda biskupa Jana Rotha na powiększenie dochodu altarii Świętej i Niepodzielnej Trójcy w kościele w Szprotawie o dodatkowe 5 grzywien rocznego czynszu].Edelingk Szymon de Grünenberg notariusz publiczny 15 w.; Roth, Jan (biskup wrocławski ; 1426-1506)DyplomyDypl. 214; Dypl. 2141487 04.07.
1 objects found