Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
5 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collectionGazeta Pisana 1762.RękopisyBK 00446; BK 004461762
Go to the collectionGazety pisane 1765.RękopisyBK 00448; BK 004481765
No thumbnail"Expensa z garderoby" w podróży paryskiej.Działyńska Teofila zob. Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska; Szołdrska Teofila zob. Potulicka Teofila z Działyńskich 1v SzołdrskaRękopisyBK 00644; BK 006441749
No thumbnailRachunki drobnych ekspensów, córki (może Ignacego Działyńskiego?).RękopisyBK 00645; BK 006451777-1788
Go to the collection"Dyaryusz Korrespondencyi [... Adama] Tarła, woiewody lubelskiego, z [... Stanisławem] Poniatowskim, woiewodą mazowieckim y [...] podkomorzym koronnym synem jego [Kazimierzem] oraz y z innemi z okazyi xiązki iakieysiś francuskiey pod tytułem Szpieg pospolity y polityczny etc. wydaney, wynikaiących z opisaniem wszystkich cyrkumstancyi między Temiż osobami zachodzących zaczynaiących się od Dnia 2. Novembra 1743."Mniszech Jan Karol podkomorzy lit. łowczy kor.; Tarło, Adam wda lubelski (1713-1744); Załuski Andrzej Stanisław kanclerz w. kor. (1695-1758); Załuski Jan Prosper kuchmistrz lit.RękopisyBK 00441; BK 0044118 w.
5 objects found