Search result table

Search Results

Results view
11 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailJan Konrad Obst - publicysta, wydawca, historyk (1876-1954) /Aleksandrowicz, Stanisław zob. Alexandrowicz, Stanisław; Alexandrowicz, Stanisław Jerzy zob. Alexandrowicz, Stanisław; Narkowicz, LilianaRękopisy2003
No thumbnailMiasta prywatne ziemi drohickiej i mielnickiej do końca XVIII wieku /Średzińska, AnetaRękopisy2011
No thumbnailWpływ wyznań reformacyjnych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (do końca panowania Zygmunta II Wazy) /Liedtke, MarzenaRękopisy2002
No thumbnailJurydyki miasta Grodna w XV-XVIII w. Stanowy podział nieruchomości /Borowik, PrzemysławRękopisy2002
No thumbnailDzieje dekanatu olwickiego w XVIII w. /Naruszewicz, TomaszRękopisy2013
No thumbnailKryzys kubański 1962 roku w publicystyce PRL. ("Życie Warszawy", "Trybuna Ludu", "Polityka", "Tygodnik Powszechny", "Kultura paryska" /Tomasz, BereckiRękopisy2010
No thumbnailLosy kobiet deportowanych z Białostocczyzny do Kazachstanu na podstawie relacji, lata 1940-1946 /Florczyk-Żółtowska, MarzenaRękopisy2001
No thumbnailPoczątki państwowości ruskiej w ujęciu historiografii polskiej XX wieku /Wysocka, AgnieszkaRękopisy2000
No thumbnailPróba rekonstrukcji pierwszej szczegółowej mapy Polski Polonia (1526) autorstwa Bernarda Wapowskiego /Szulc, Agnieszka; Vapovii, Bernardi zob. Wapowski, Bernard; Vapowius, Bernardus zob. Wapowski, Bernard; Wapowski zob. Wapowski, Bernard; Wapowski z Rachtamowic, Bernard zob. Wapowski, Bernard; Wapowski z Radochoniec, Bernard zob. Wapowski, BernardRękopisy2003
No thumbnailWkład kartografii ziem Rzeczypospolitej od XVI do pierwszej połowy XVIII wieku w rozwój kartografii Europy. (Próba pełnego ustalenia filiacji wydanych drukiem map rozpatrywanego terenu) /Łuczyński, JarosławRękopisy2005
No thumbnailZiemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku /Michaluk, DorotaRękopisy2002]