Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailKorona polska przy złotey wolnosci starożytnemi Rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami, naywyższemi honorami, heroicznym męstwem y odwagą wytworną nauką, a naypierwey cnotą, pobożnością y świątobliwością ozdobiona [...] / T. 3Jezuici Lwów; Niesiecki, Kasper (1682-1744); Radziwiłł, Franciszka Urszula z Wiśniowieckich wojewodzina trocka, poetka (1705-1753)Starodruki1740