Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznychCelichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Działyński, Tytus (1796-1861); Gordon Francis agent angielski w Warszawie w XVII w.; Hohenstein Leo Thun zob. Thun-Hohenstein Leo; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Kiliński Jan; Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk; Komisja Archeologiczna; Kuczyński W. J.; Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon; Leonrodon zob. Rzewuski Leon; Maciejowski Ignacy prozaik i dramaturg; Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury; Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności; Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz; Manty nauczyciel w Bądkowie; Marcinkowski Antoni dziennikarz i wydawca; Marwicz Jan Nepomucen bp chełmiński; Maske L. F. antykwariusz we Wrocławiu; Massieu de Clerval H.; Mauritius Müller Antoni referendarz; Mecherzyński Karol historyk literatury; Mickiewicz Władysław; Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń; Mierzyński Antoni filolog; Mikułowski Roman; Mocquard Jean François Constant szef gabinetu Napoleona III; Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta; Moquart Jean François Constant zob. Mocquard Jean François Constant; Morawski Franciszek gen., min. wojny w czasie powstania listopadowego, 1783-1861; Muczkowski Antoni archeolog i wydawca źródeł; Muczkowski Józef filolog, bibliograf i bibliotekarz; Muczkowski Stefan; Muczkowski Tadeusz; Muliński U.?; Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie; Müller Antoni zob. Mauritius Müller Antoni referendarz; Narbutt Teodor inż. wojsk., historyk; Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu; Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu; Niedzielski Erazm; Niedźwiecki J. R.; Niemcewicz Julian Ursyn; Niemojowski Bonawentura prezes Rządu Narodowego z 1831 r., publicysta; Niewiarowicz Alojzy; Norzycki A. ksiądz; Ochocki Antoni; Oleszczyński Antoni rytownik; Orgelbrand Samuel księgarz i wydawca; Ostrowski Józefat Bolesław publicysta i działacz polit.; Passow W. A. dyr. gimnazjum w Toruniu; Pawicki Sylwester zarządca księgarni i drukarni W. M. Stefańskiego; Pietraszewski Ignacy orientalista, prof. na Uniw. Berlińskim; Piliński Adam rytownik i litograf; Pinder? bibliotekarz Bibl. Król. w Berlinie; Plater Broel Cezary uczestnik powstania 1830-31 r., prezes Tow. Literackiego w Paryżu 1810-1869; Plebański Józef Kazimierz historyk; Pol Emilian; Polkowski Ignacy ksiądz, historyk; Pollak Karol; Pol Wincenty poeta; "Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" Redakcja Kraków 1835; Priebatsch J. księgarz w Ostrowie; Prowe L.; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł; Radwański Jan publicysta historyczny i gospodarczy; Radziwiłł Ferdynand 1834-1926; Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki; Renouard Antoine Augustin wydawca i bibliograf franc.; Roepell Richard historyk niemiecki; Rogalski Józef; Rokossowska Józefa; Romanowski Jan Nepomucen bibliotekarz w Kórniku; Röpell Richard zob. Roepell Richard; Rymarkiewicz Jan prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu; Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta; Šafařik Pavel Josef filolog i historyk słowacki; Samulewicz K. sekr. Wil. Komisji Archeologicznej; Schade A. W. właściciel drukarni w Berlinie; Schafarik Paul Joseph zob. Šafařik Pavel Josef; Schletter Sigismund księgarz we Wrocławiu; Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie; Sedvier? W.; Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy; Sidorowicz Jan; Siemieński Lucjan poeta, tłumacz; Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta; Sierakowski Józef; Sierpiński Seweryn Zenon pisarz i publicysta hist.; Simon Karol Antoni; Skórkowski Alfons kanonik krakowski; Skórzewski Rajmund; Skrzynecki Jan gen., naczelny wódz w powstaniu listopadowym; Sobieszczański Franciszek Maksymilian historyk i dziennikarz; Sowiński Albert zob. Sowiński Wojciech; Sowiński Jan; Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.; Sozański Antoni pisarz i historyk; Stefański Walenty Maciej księgarz i drukarz w Poznaniu; Suchtelen Ivan Petr gen., ambasador rosyjski w Sztokholmie; Świdziński Tytus; Syrokomla Władysław; Szafarkiewicz Józef prof. szkoły realnej w Poznaniu; Szczytt Michał; Tessarczyk Antoni; Thun-Hohenstein Leo min. Wyznań i Oświecenia w Austrii; Towski M. M. nauczyciel j. ang.; Trentin rządca dóbr w Ręczajach; Tross Edwin antykwariusz w Paryżu; Turowski Kazimierz Józef wyd. i red. "Bibl. Polskiej"; Turski Wincenty; Tuszyński Marcin proboszcz w Skrzetuszu; Tyszkiewicz Eustachy prezes Wil. Komisji Archeologicznej; Vogel Albert drzeworytnik; Vossberg Friedrich August registrator banku pruskiego, historyk, numizmatyk i wyd. źródeł; Waga Antoni Stanisław Florian pisarz, przyrodnik i pedagog; Wasilewski T.; Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie; Węclewski Stanisław historyk literatury polskiej; Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz; Wileńska; Wiszniewski Michał prof. Uniw. Jagiell., historyk literatury; Witkowski Antoni; Załuski Józef gen.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zaydler; Zdanowski archiwista grodzki w Poznaniu; Zienkowicz Leon pisarz i publicysta; Zmorski Roman poeta, tłumacz i publicysta; Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w PoznaniuRękopisy1818-1861