Zamoyska Jadwiga z Działyńskich

Kolekcja zawiera rękopisy związane z Jadwigą z Działyńskich Zamoyska, matką Władysława Zamoyskiego(1831-1923). Jadwiga była ukochaną córką Tytusa Działyńskiego, który wpoił jej patriotyzm, umiłowanie tradycji, pasję naukową, a także tolerancję, upór i niezależność w myśleniu i działaniu oraz krytyczny dystans wobec rzeczywistości.

Wyniki wyszukiwania