Imago Lithuaniae : parodos katalogas 2003.09.17-11.28 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst~.es žem~.elapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkini~,u = katalog wystawy 2003.09.17-11.28 mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego /

Katalog
Nowe Druki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł : Imago Lithuaniae : parodos katalogas 2003.09.17-11.28 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst~.es žem~.elapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkini~,u = katalog wystawy 2003.09.17-11.28 mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego / [parodos ir kat. sudaryt. Tomasz Niewodniczański, Alma Braziūnien~.e ; bibliogr. apraš~,u ir anot. aut. Kazimierz Kozica, Janusz Pezda ; vert~.e Linara Bartkuvien~.e et. al., Vida Urbonavičius (angl~,u kalbos), Kazys Linka (lenk~,u kalbos)] ; Vilniaus Universiteto Biblioteka].
 • Współtwórca :
  • Niewodniczański, Tomasz (1933-2010). Oprac.
  • Braziūnien~.e, Alma (1955- ). Oprac.
  • Kozica, Kazimierz (1965-2019). Bibliogr.
  • Pezda, Janusz (1960- ). Bibliogr.
  • Bartkuvien~.e, Linara. Tł.
  • Linka, Kazys Tł.
  • Urbonavičius, Vida Tł.
  • Juodka, Benediktas. Przedm.
 • Adres wydawniczy: Vilnius : Margi Raštai, 2002.
 • Opis fizyczny: 221, [2] s. : il. kolor., faks., mapy ; 26 cm.
 • Język : lit pol eng lit
 • Alfabet : Tekst równol. lit., pol. i ang., tł. z lit.
 • Oryginał : Tekst równol. lit., pol. i ang., tł. z lit.
 • Proweniencja :
  • "Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej" - [piecz.] [Kórnik] [2019] PAN Biblioteka Kórnicka Alexandrowicz, Stanisław
  • "Nestorowi historyków kartografii w Polsce największemu specjaliście historii kartografii W. Ks. Litewskiemu Uroczemu człowiekowi drogiemu profesorowi dr. hab Stanisławowi Alexandrowiczowi na pamiątkę spotkania w Wilnie z wyrazami prawdziwego uznania i wielkiej sympatii Tomasz Niewodniczański Wilno 18.09.2003" - [rkps] Wilno 2003 Alexandrowicz, Stanisław Niewodniczański, Tomasz
 • Katalog : 3 BN.19.02.03, Zinios 1/2003 poz. 410.
 • Temat:
  • Niewodniczański, Tomasz (1933-2010) zbiory
  • Vilniaus universitetas. Biblioteka wystawy
  • Kartografia zbiory Litwa
  • Kartografia historyczna 16-18 w. Litwa
  • Bibliofilstwo zbiory
  • Zbiory archiwalne Litwa
  • Litwa w kartografii 16-18 w.
  • Wilno (Litwa) wystawy 21 w.
  • Dokumenty ikonograficzne zbiory Litwa
  • Dokumenty ikonograficzne 16-19 w. Litwa
  • Mapy zbiory Litwa
  • Mapy 16-18 w. Litwa
  • Katalogi wystaw 21 w.

MARC

 • 001 a BK
 • 008 a 2020
 • 020 a 9986092442
 • 041
  1
   
  a lit a pol a eng h lit
 • 080 a 01(0.054)
 • 130
  0
   
  a IMAGO
 • 245
  0
  0
  a Imago Lithuaniae : b parodos katalogas 2003.09.17-11.28 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst~.es žem~.elapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkini~,u = katalog wystawy 2003.09.17-11.28 mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego / c [parodos ir kat. sudaryt. Tomasz Niewodniczański, Alma Braziūnien~.e ; bibliogr. apraš~,u ir anot. aut. Kazimierz Kozica, Janusz Pezda ; vert~.e Linara Bartkuvien~.e et. al., Vida Urbonavičius (angl~,u kalbos), Kazys Linka (lenk~,u kalbos)] ; Vilniaus Universiteto Biblioteka].
 • 246
  3
  1
  a Katalog wystawy 2003.09.17-11.28 mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego
 • 246
  3
  1
  a Exhibition catalogue 2003.09.17-11.28 maps and documents of the Grand Duchy of Lithuania from the collections of Tomasz Niewodniczański
 • 260 a Vilnius : b Margi Raštai, c 2002.
 • 300 a 221, [2] s. : b il. kolor., faks., mapy ; c 26 cm.
 • 500 a Druk dwuszpaltowy.
 • 500 a Kultūr~,u tiltas = Pomosty kulturalne = A bridge between cultures / Benediktas Juodka. - Imago Lithuaniae ~,ivadas = Wstęp do katalogu Imago Lithuaniae = Imago Lithuaniae preface / T. Niewodniczański.
 • 510 a 3 a BN.19.02.03, Zinios 1/2003 poz. 410.
 • 546 a Tekst równol. lit., pol. i ang., tł. z lit.
 • 561 a "Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej" - [piecz.] m [Kórnik] r [2019] w PAN Biblioteka Kórnicka w Alexandrowicz, Stanisław
 • 561 a "Nestorowi historyków kartografii w Polsce największemu specjaliście historii kartografii W. Ks. Litewskiemu Uroczemu człowiekowi drogiemu profesorowi dr. hab Stanisławowi Alexandrowiczowi na pamiątkę spotkania w Wilnie z wyrazami prawdziwego uznania i wielkiej sympatii Tomasz Niewodniczański Wilno 18.09.2003" - [rkps] m Wilno r 2003 w Alexandrowicz, Stanisław w Niewodniczański, Tomasz
 • 600
  1
  4
  a Niewodniczański, Tomasz d (1933-2010) x zbiory
 • 610
  2
  4
  a Vilniaus universitetas. b Biblioteka x wystawy
 • 650
   
  4
  a Kartografia x zbiory z Litwa
 • 650
   
  4
  a Kartografia historyczna y 16-18 w. z Litwa
 • 650
   
  4
  a Bibliofilstwo x zbiory
 • 650
   
  4
  a Zbiory archiwalne z Litwa
 • 651
   
  4
  a Litwa x w kartografii y 16-18 w.
 • 651
   
  4
  a Wilno (Litwa) x wystawy y 21 w.
 • 655
   
  4
  a Dokumenty ikonograficzne x zbiory z Litwa
 • 655
   
  4
  a Dokumenty ikonograficzne y 16-19 w. z Litwa
 • 655
   
  4
  a Mapy x zbiory z Litwa
 • 655
   
  4
  a Mapy y 16-18 w. z Litwa
 • 655
   
  4
  a Katalogi wystaw y 21 w.
 • 700
  1
   
  a Niewodniczański, Tomasz d (1933-2010). e Oprac.
 • 700
  1
   
  a Braziūnien~.e, Alma d (1955- ). e Oprac.
 • 700
  1
   
  a Kozica, Kazimierz d (1965-2019). e Bibliogr.
 • 700
  1
   
  a Pezda, Janusz d (1960- ). e Bibliogr.
 • 700
  1
   
  a Bartkuvien~.e, Linara. e Tł.
 • 700
  1
   
  a Linka, Kazys e Tł.
 • 700
  1
   
  a Urbonavičius, Vida e Tł.
 • 700
  1
   
  a Juodka, Benediktas. e Przedm.
 • 711
  2
   
  a Wystawa kartografii c Wilno) d (2003 ;
 • 730
  0
   
  a Katalog wystawy (Vilniaus universitetas. Biblioteka ; Wilno ; 2003)
 • 920 a 9986-09-244-2
 • 999 a MKM d 20.07.09

Dublin Core

Egzemplarze

 • Sygnatura: 328080