Przyjęcie i zatwierdzenie rezygnacji Marcina Szyszkowskiego ze starostwa lelowskiego, dokonanej na rzecz Aleksandra Ługowskiego.

Katalog
Dyplomy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Dypl. 097
 • Tytuł: Przyjęcie i zatwierdzenie rezygnacji Marcina Szyszkowskiego ze starostwa lelowskiego, dokonanej na rzecz Aleksandra Ługowskiego.
 • Kopie:
  • CD 0362
  • Fotokop. III 637
 • Wystawca dokumentu: Władysław IV Waza król polski
 • Miejsce i rok: 1639 10.20.
 • Opis fizyczny: 51x26 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ługowski Aleksander sta lelowski
  • Szyszkowski Marcin sta lelowski
  • Lelów
  • królewszczyzny
  • Przyjęcie Zatwierdzenie
 • Pieczęć: w puszce blaszanej owalna, królewska, Władysław IV Waza, król polski koronna mniejsza wyblakłe, białe i różowe sznurki "VLA/DI/SLA[=us] [nast. tytuły]". Gumowski M.: Pieczęcie królów polskich. ? Nr 95.
 • Uwagi: In dorso oraz na zakładce streszczenia.

MARC

 • 100 a Władysław b IV c Waza król polski
 • 245 a Przyjęcie i zatwierdzenie rezygnacji Marcina Szyszkowskiego ze starostwa lelowskiego, dokonanej na rzecz Aleksandra Ługowskiego.
 • 250 a autograf
 • 260 a Warszawa c 1639 10.20.
 • 300 c 51x26 cm
 • 500 a In dorso oraz na zakładce streszczenia.
 • 530 d CD 0362
 • 530 d Fotokop. III 637
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 583 a Konserwacja I. Łukaszyk, od 11.2009
 • 600 a Ługowski Aleksander sta lelowski
 • 600 a Szyszkowski Marcin sta lelowski
 • 651 a Lelów
 • 653 a królewszczyzny
 • 655 a Przyjęcie a Zatwierdzenie
 • 700 a Szablowski Jan
 • 700 a Skarszewski Stanisław c sekr. król., podstoli sandom., sta samborski
 • 852 j Dypl. 097
 • 919 a 1
 • 920 b w puszce blaszanej b owalna, b królewska, d Władysław IV Waza, król polski e koronna mniejsza g wyblakłe, białe i różowe sznurki i W otoku, pocz.: ||"VLA/DI/SLA[=us] [nast. tytuły]". l Reprod. ||Gumowski M.: Pieczęcie królów polskich. ? Nr 95.