[Zobowiązanie Fredhelma Wezenborga, syna Maćka Borkowica, przebywającego w grodzie Trzciel do stawienia się przed sądem króla Władysława Jagiełły w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna i zeznawania w sprawie sporu majątkowego między Wichną Wezenborg z Grodziska Wlkp. i jej synem Borkiem a nim samym o zwrot dóbr trzcielskich].

Katalog
Dyplomy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Dypl. 157
 • Tytuł: [Zobowiązanie Fredhelma Wezenborga, syna Maćka Borkowica, przebywającego w grodzie Trzciel do stawienia się przed sądem króla Władysława Jagiełły w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna i zeznawania w sprawie sporu majątkowego między Wichną Wezenborg z Grodziska Wlkp. i jej synem Borkiem a nim samym o zwrot dóbr trzcielskich].
 • Wystawca dokumentu: Wezenborg, Fredhelm syn Maćka Borkowica (?-przed 1406)
 • Miejsce i rok: 1403.09.09-16 Szamotuły
 • Opis fizyczny: 28x15 cm
 • Język: Niem.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Borek z Grodziska syn klana kaliskiego Świętosława z Szubina (?–po 1411)
  • Tomasz z Węgleszyna klan sandomierski, sta gen. Wielkopolski (?–1409)
  • Wichna wdowa po klanie kaliskim Świętosławie z Szubina (?–po 1411)
  • Władysław Jagiełło (król Polski ; (1362–1434)
  • Nieruchomości 15 w. Polska
  • Sądownictwo 15 w. Polska
  • Majątek 15 w. Polska
  • Oborniki (woj. wielkopolskie) 15 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 15 w.
  • Wielkopolska 15 w.
 • Pieczęć: Pozostał pasek perg.
 • Uwagi:
  • In dorso cztery noty streszczające i arch. współcz. i późn. XVI-wieczne, przeważnie dobrze czytelne – od góry: [1.] Quida(m) Fridhelm p(ro)mittit Capitaneo Polonie constitui cora(m) Rege q(uam)primu(m) auisatus fuerit p(er) nu(n)ciu(m) Capitanei [XV-wieczna] ; [2.] Rta (?) [Regestrata?] ; [3.] fridhelm promissio, quod se sistet coram rege in maiore [!] Polonia, cu(m) fuerit admonitus (et) subibit eius iudicibus 1403. Pol. (główna nota dors., XVI-wieczna, może ręką Marcina Kromera) ; [4.] (…)miorum (?) No 4. ; u dołu nad zakładką mała okrągła dziewiętnastowieczna pieczątka Biblioteki Kórnickiej.
  • Stan zachowania niezbyt dobry ; przybrudzenia, zaplamienia i otarcia na odwrocie, miejscami kleksy i kropki inkaustu ; ślady czterech złożeń dok. (w tym zakładki) i kilku zagięć prawego górnego narożnika ; czytelność tekstu bardzo dobra ; minuskuła gotycka.
  • Więcej na temat sporu Borków i jego zakończenia zob. Księga ziemska poznańska 1400–1407, wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski, Poznań 1960, nr 1835 (s. 329), nr 2657 (s. 445), 2659 (s. 455–456) i 2684 (s. 460–461).
  • Fredhelm Wezenborg, syn Maćka Borkowica, przebywający w grodzie Trzciel zawiadamia króla Władysława Jagiełłę za pośrednictwem starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna, że przyrzeka stawić się przed sądem w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach (zależnie od miejsca pobytu monarchy), gdy tylko otrzyma od tegoż starosty powiadomienie o przyjeździe króla do Wielkopolski, wysłane osiem dni przed terminem roków sądowych, i zeznawać w sprawie sporu majątkowego między Wichną Wezenborg (Wezemborg) z Grodziska Wlkp. i jej synem Borkiem a nim samym o zwrot dóbr trzcielskich (gród, miasto, kilka okolicznych wsi wraz z wszelkimi pożytkami i przyległościami).
  • Data: (an der octauen vnsz(i)r frowen tag(e) Nati(vita)t(is) vndir Gotis geburt teusent fir hundirt Jar vnde yn dem dritten Jare etc.).
 • Opracowania: KDW 1985 T. 7, s. 176

MARC

 • 100 a Wezenborg, Fredhelm c syn Maćka Borkowica d (?-przed 1406)
 • 245 a [Zobowiązanie Fredhelma Wezenborga, syna Maćka Borkowica, przebywającego w grodzie Trzciel do stawienia się przed sądem króla Władysława Jagiełły w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna i zeznawania w sprawie sporu majątkowego między Wichną Wezenborg z Grodziska Wlkp. i jej synem Borkiem a nim samym o zwrot dóbr trzcielskich].
 • 250 a Oryg.
 • 260 a (Geg(ebin) zum Samotul) c 1403.09.09-16 m Szamotuły
 • 300 c 28x15 cm
 • 400 a Wesamburg, Fredhalm von zob. Wezenborg, Fredhelm
 • 400 a Wesinburg, Fredhalm von zob. Wezenborg, Fredhelm
 • 500 a In dorso cztery noty streszczające i arch. współcz. i późn. XVI-wieczne, przeważnie dobrze czytelne – od góry: [1.] Quida(m) Fridhelm p(ro)mittit Capitaneo Polonie constitui cora(m) Rege q(uam)primu(m) auisatus fuerit p(er) nu(n)ciu(m) Capitanei [XV-wieczna] ; [2.] Rta (?) [Regestrata?] ; [3.] fridhelm promissio, quod se sistet coram rege in maiore [!] Polonia, cu(m) fuerit admonitus (et) subibit eius iudicibus 1403. Pol. (główna nota dors., XVI-wieczna, może ręką Marcina Kromera) ; [4.] (…)miorum (?) No 4. ; u dołu nad zakładką mała okrągła dziewiętnastowieczna pieczątka Biblioteki Kórnickiej.
 • 500 a Stan zachowania niezbyt dobry ; przybrudzenia, zaplamienia i otarcia na odwrocie, miejscami kleksy i kropki inkaustu ; ślady czterech złożeń dok. (w tym zakładki) i kilku zagięć prawego górnego narożnika ; czytelność tekstu bardzo dobra ; minuskuła gotycka.
 • 500 a Więcej na temat sporu Borków i jego zakończenia zob. Księga ziemska poznańska 1400–1407, wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski, Poznań 1960, nr 1835 (s. 329), nr 2657 (s. 445), 2659 (s. 455–456) i 2684 (s. 460–461).
 • 500 a Fredhelm Wezenborg, syn Maćka Borkowica, przebywający w grodzie Trzciel zawiadamia króla Władysława Jagiełłę za pośrednictwem starosty generalnego Wielkopolski Tomka z Węgleszyna, że przyrzeka stawić się przed sądem w Poznaniu, Kościanie lub Obornikach (zależnie od miejsca pobytu monarchy), gdy tylko otrzyma od tegoż starosty powiadomienie o przyjeździe króla do Wielkopolski, wysłane osiem dni przed terminem roków sądowych, i zeznawać w sprawie sporu majątkowego między Wichną Wezenborg (Wezemborg) z Grodziska Wlkp. i jej synem Borkiem a nim samym o zwrot dóbr trzcielskich (gród, miasto, kilka okolicznych wsi wraz z wszelkimi pożytkami i przyległościami).
 • 500 a Data: (an der octauen vnsz(i)r frowen tag(e) Nati(vita)t(is) vndir Gotis geburt teusent fir hundirt Jar vnde yn dem dritten Jare etc.).
 • 510 a KDW c VII 482
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Niem.
 • 581 a KDW 1985 T. 7, s. 176
 • 600 a Borek z Grodziska c syn klana kaliskiego Świętosława z Szubina d (?–po 1411)
 • 600 a Tomasz z Węgleszyna c klan sandomierski, sta gen. Wielkopolski d (?–1409)
 • 600 a Wichna c wdowa po klanie kaliskim Świętosławie z Szubina d (?–po 1411)
 • 600 a Władysław Jagiełło c (król Polski ; d (1362–1434)
 • 650 a Nieruchomości y 15 w. z Polska
 • 650 a Sądownictwo y 15 w. z Polska
 • 650 a Majątek y 15 w. z Polska
 • 651 a Oborniki (woj. wielkopolskie) y 15 w.
 • 651 a Kościan (woj. wielkopolskie) y 15 w.
 • 651 a Wielkopolska y 15 w.
 • 852 j Dypl. 157
 • 919 a brak
 • 920 b Pozostał pasek perg.
 • 999 a KK b 2019