[Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti sprzedaje Benevenuto de Richeriis z Pordenone za 40 denarów część posiadłości Brayda w pobliżu Onoletto].

Katalog
Dyplomy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Dypl. 226
 • Tytuł: [Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti sprzedaje Benevenuto de Richeriis z Pordenone za 40 denarów część posiadłości Brayda w pobliżu Onoletto].
 • Wystawca dokumentu: Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti 14 w.
 • Miejsce i rok: 1389 04.11.
 • Opis fizyczny: 27x16 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brayda, Daniel de la syn Piotra z Pordenone, szlachcic 14 w.
  • Brayda, Odonik de la syn Piotra z Pordenone, szlachcic 14 w.
  • Candussio z Onoletto szlachcic 14 w.
  • Dussi, Piotr z Onoletto syn Piotra Dussi, szlachcic 14 w.
  • Flawiusz z Onoletto szlachcic 14 w.
  • Jan z Onoletto syn Dominika Thonsi, szlachcic 14 w.
  • Lango, Piotr syn Piotra z Pordenone, szlachcic 14 w.
  • Morassio z Onoletto syn Flawiusza, szlachcic 14 w.
  • Odonik z Pordenone szlachcic 14 w.
  • Piotr z Pordenone szlachcic 14 w.
  • Richeriis, Benvenuto z Pordenone szlachcic 14 w.
  • Thonsi, Dominik z Onoletto szlachcic 14 w.
  • Wawrzyniec z Onoletto syn Piotra Dussi, szlachcic 14 w.
  • Nieruchomości 14 w. Włochy
  • Rozliczenia pieniężne 14 w. Włochy
  • Pordenone (Włochy, reg. Firulo-Wenecja Julijska) 14 w.
  • Brayda (Włochy, reg. Wenecja prow. Travisana) 14 w.
  • Onoletto (Włochy, miasto nieistniejące)
 • Uwagi:
  • W Pordenone 11 kwietnia 1389 roku w domu pana Richerii w obecności wezwanych świadków Odonika i Daniela braci de la Brayda synów Piotra, Piotra Longo syna Odonika pana w Pordenone, Candussio syna Fauti Morassi, Wawrzyńca syna Piotra Dussi, Morassio syna Flawiusza, Jana syna Dominika Thonsi, którzy wszyscy byli dziedzicami w Onoletto i wśród licznych innych świadków, Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti potwierdził, że otrzymał od Benevenuto de Richeriis z Pordenone 40 denarów za sprzedaż części ziemi w Brayda leżącej w pobliżu Onoletto, według wykazu w środku tabeli (brak załączonej tabeli). Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych do momentu fizycznego przejęcia ziemi przez kupującego. Transakcję zatwierdził notariusz publiczny Zampulinus, obok umieścił na dokumencie swój znak notarialny.
  • Pismo w niektórych miejscach wyblakłe i wytarte. Instrument notarialny. Żółte plamy i zabrudzenie od pleśni. Lewy brzeg marg. lekko udarty. A dorso nota streszczająca: "Carta Brayde et Ovoletto" oraz "1389 - 11 Aprilis". Stan dok. dość dobry.

MARC

 • 100 a Jan c syn Dominika de Inerchii Onoletti d 14 w.
 • 245 a [Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti sprzedaje Benevenuto de Richeriis z Pordenone za 40 denarów część posiadłości Brayda w pobliżu Onoletto].
 • 250 a 15 w. pocz.
 • 260 a Pordenone c 1389 04.11.
 • 300 c 27x16 cm
 • 500 a W Pordenone 11 kwietnia 1389 roku w domu pana Richerii w obecności wezwanych świadków Odonika i Daniela braci de la Brayda synów Piotra, Piotra Longo syna Odonika pana w Pordenone, Candussio syna Fauti Morassi, Wawrzyńca syna Piotra Dussi, Morassio syna Flawiusza, Jana syna Dominika Thonsi, którzy wszyscy byli dziedzicami w Onoletto i wśród licznych innych świadków, Jan syn Dominika de Inerchii Onoletti potwierdził, że otrzymał od Benevenuto de Richeriis z Pordenone 40 denarów za sprzedaż części ziemi w Brayda leżącej w pobliżu Onoletto, według wykazu w środku tabeli (brak załączonej tabeli). Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych do momentu fizycznego przejęcia ziemi przez kupującego. Transakcję zatwierdził notariusz publiczny Zampulinus, obok umieścił na dokumencie swój znak notarialny.
 • 500 a Pismo w niektórych miejscach wyblakłe i wytarte. a Instrument notarialny. a Żółte plamy i zabrudzenie od pleśni. a Lewy brzeg marg. lekko udarty. a A dorso nota streszczająca: "Carta Brayde et Ovoletto" oraz "1389 - 11 Aprilis". a Stan dok. dość dobry.
 • 541 c a d 1962 e 1933
 • 546 a Łac.
 • 600 a Brayda, Daniel de la c syn Piotra z Pordenone, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Brayda, Odonik de la c syn Piotra z Pordenone, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Candussio z Onoletto c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Dussi, Piotr z Onoletto c syn Piotra Dussi, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Flawiusz z Onoletto c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Jan z Onoletto c syn Dominika Thonsi, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Lango, Piotr c syn Piotra z Pordenone, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Morassio z Onoletto c syn Flawiusza, szlachcic d 14 w.
 • 600 a Odonik z Pordenone c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Piotr z Pordenone c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Richeriis, Benvenuto z Pordenone c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Thonsi, Dominik z Onoletto c szlachcic d 14 w.
 • 600 a Wawrzyniec z Onoletto c syn Piotra Dussi, szlachcic d 14 w.
 • 650 a Nieruchomości y 14 w. z Włochy
 • 650 a Rozliczenia pieniężne y 14 w. z Włochy
 • 651 a Pordenone (Włochy, reg. Firulo-Wenecja Julijska) y 14 w.
 • 651 a Brayda (Włochy, reg. Wenecja prow. Travisana) y 14 w.
 • 651 a Onoletto (Włochy, miasto nieistniejące)
 • 700 a Zampulinus c notariusz d 14 w.
 • 852 j Dypl. 226
 • 999 a TZ b 19.08.30

Indeksy