[Ustanowienie Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, pełnomocnikiem Jana Messchelerera altarzysty kościoła parafialnego w Szprotawie].

Katalog
Dyplomy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Dypl. 231
 • Tytuł: [Ustanowienie Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, pełnomocnikiem Jana Messchelerera altarzysty kościoła parafialnego w Szprotawie].
 • Wystawca dokumentu: Metsschelerer, Jan altarzysta kościoła parafialnego w Szprotawie 15 w.
 • Miejsce i rok: 1480 07.27.
 • Opis fizyczny: 17,5x21 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Blumel Jan mieszczanin 15 w.
  • Ludwig Piotr altarzysta kościoła w Szprotawie 15 w.
  • Ludwik Mikołaj mieszczanin 15 w.
  • Pretczil Mikołaj prokurator Konsystorza wrocławskiego 15 w.
  • Rüdesheim, Rudolf von zob. Rudolf von Rüdesheim
  • Rudolf von Rüdesheim (biskup wrocławski ; ok. 1402-1482)
  • Sykstus IV (papież ; 1414-1484)
  • Tomasz Foyt altarzysta kościoła w Szprotawie 15 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) 15 w.
  • Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) 15 w.
  • altarie znak notariusza
  • Ustanowienie
 • Uwagi:
  • W czwartek 27 lipca 1480 roku, w 10. roku pontyfikatu papieża Sykstusa, około godziny trzeciej (tj. ok. 9 rano), w mieście Szprotawie, należącym do diecezji wrocławskiej, w domu altarzysty Piotra Ludwiga, w obecności piszącego te słowa notariusza publicznego i niżej wymienionych świadków, przy osobistym udziale Jana Messchelerera altarzysty ołtarza poświęconego Bogu Wszechmogącemu, Maryi, św. Jadwidze i Wszystkim Świętym, znajdującego się w kościele parafialnym w Szprotawie, tenże Jan Messchelerer ustanowił uczonego męża mistrza Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, swoim pełnomocnikiem, z pełnią praw do złożenia w imieniu Jana rezygnacji z altarii i przekazania jej na ręce biskupa wrocławskiego Rudolfa lub vikariusza generalnego. Świadkami ustanowienia byli altarzyści Piotr Ludwig, Tomasz Foyt oraz mieszczanie Mikołaj Ludwig i Jan Blumel. Dokument uwierzytelnił swoim znakiem i podpisem Szymon Edelingk, notariusz publiczny diecezji wrocławskiej.
  • Dorso nota streszczająca z XIX w. w jęz. niem., podpisana inicjałami "F. M.". Stan zachowania dok. dobry. Instrument notarialny.

MARC

 • 100 a Metsschelerer, Jan c altarzysta kościoła parafialnego w Szprotawie d 15 w.
 • 245 a [Ustanowienie Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, pełnomocnikiem Jana Messchelerera altarzysty kościoła parafialnego w Szprotawie]. f 1480 07.27.
 • 250 a autograf
 • 260 a Szprotawa c 1480 07.27.
 • 300 c 17,5x21 cm
 • 500 a W czwartek 27 lipca 1480 roku, w 10. roku pontyfikatu papieża Sykstusa, około godziny trzeciej (tj. ok. 9 rano), w mieście Szprotawie, należącym do diecezji wrocławskiej, w domu altarzysty Piotra Ludwiga, w obecności piszącego te słowa notariusza publicznego i niżej wymienionych świadków, przy osobistym udziale Jana Messchelerera altarzysty ołtarza poświęconego Bogu Wszechmogącemu, Maryi, św. Jadwidze i Wszystkim Świętym, znajdującego się w kościele parafialnym w Szprotawie, tenże Jan Messchelerer ustanowił uczonego męża mistrza Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, swoim pełnomocnikiem, z pełnią praw do złożenia w imieniu Jana rezygnacji z altarii i przekazania jej na ręce biskupa wrocławskiego Rudolfa lub vikariusza generalnego. Świadkami ustanowienia byli altarzyści Piotr Ludwig, Tomasz Foyt oraz mieszczanie Mikołaj Ludwig i Jan Blumel. Dokument uwierzytelnił swoim znakiem i podpisem Szymon Edelingk, notariusz publiczny diecezji wrocławskiej.
 • 500 a Dorso nota streszczająca z XIX w. w jęz. niem., podpisana inicjałami "F. M.". a Stan zachowania dok. dobry. a Instrument notarialny.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 600 a Blumel Jan c mieszczanin y 15 w.
 • 600 a Ludwig Piotr c altarzysta kościoła w Szprotawie y 15 w.
 • 600 a Ludwik Mikołaj c mieszczanin y 15 w.
 • 600 a Pretczil Mikołaj c prokurator Konsystorza wrocławskiego y 15 w.
 • 600 a Rüdesheim, Rudolf von zob. Rudolf von Rüdesheim
 • 600 a Rudolf von Rüdesheim c (biskup wrocławski ; d ok. 1402-1482)
 • 600 a Sykstus IV c (papież ; d 1414-1484)
 • 600 a Tomasz Foyt c altarzysta kościoła w Szprotawie y 15 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław) y 15 w.
 • 651 a Szprotawa (woj. lubuskie, pow. Żagań) y 15 w.
 • 653 a altarie a znak notariusza
 • 655 a Ustanowienie
 • 700 a Edelingk Szymon de Grünenberg c notariusz publiczny d 15 w.
 • 852 j Dypl. 231
 • 999 a TZ b 19.07.01