Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od 16 do 21 wieku.

Katalog
Kartografia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: M III 770
 • Współautor:
  • Artopeus Petrus
  • Güssefeld Franz Ludwig
  • Ravenstein August
  • Münster Sebastian
  • Wagenaer Lucas Janszoon
  • Janssonius Johannes
  • Schenk Peter jr
  • Abbeville Sanson d'
  • Visscher Nicolaus
  • Michaelis Johann Wilhelm
  • Homann Johann Baptist
  • Seutter Matthaeus
  • Gilly Dawid
  • Gadebusch
  • Brüggemann
 • Tytuł: Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od 16 do 21 wieku.
 • Strefa wydania:
  • Archiwum Państwowe w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński [i in.]
  • [Szczecin 2006]
 • Skala: różne
 • Opis fizyczny:
  • 49,5x69 cm
  • [2] ark.
 • Zawartość:
  • Mapa Prowincji Pomorskiej z 1848 r. Provinz Pommern 1848
  • Mapa części szwedzkiej i pruskiej Księstwa Pomorskiego Franza Ludwiga Güssefelda, opracowana zgodnie z opisem Pomorza Brüggemanna i Gadebuscha w 1792 r.
  • Mapa Prowincji Pomorskiej Davida Gilly z 1789 r. Karte [...] Vor- und Hinter Pommern [...]
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Petrusa Schenka młodszego z 1 poł. 18 w.
  • Mapa Księstwa Pomorskiego z częścią południowego wybrzeża Bałtyku Matthäusa Seuttera, po 1733 r. Ducatus Pomeraniae
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Johanna Baptisty Homanna z 1724 r.
  • Ortofotomapa centrum Szczecina z 2002 r.
  • Mapa turystyczna Pomorza Zachodniego z 1955 r. fragm. Mapy krajoznawczej Polski Województwo Koszalińskie i Szczecińskie
  • Mapa administracyjna Prowincji Pomorze z 1927 r. Ravensteins Spezialkarte der Provinz Pommern 1848
  • Mapa południowego wybrzeża Bałtyku z łacińskiego wydania atlasu Lucasa Janszoona Wagenaera z 1586 r. Carte van de see custe vant Landt te Pomeren [...]
  • Mapa Pomorza Petrusa Artopeusa z wyd. Cosmographii Sebastiana Münstera z 1550 r. Beschreibung des Landts Pomern [...]
  • Mapa administracyjna Pomorza Zachodniego z 1947 r. Województwo Szczecińskie
  • Mapa województwa zachodniopomorskiego z 2005 r.
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Johana Wilhelma Michaelisa z 1720 r.
  • Plan Greifswaldu i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1692
  • Plan Szczecina i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1692
  • Mapa Pomorza Zachodniego Nicolausa Visschera z czasów Wielkiego Elektora, po 1682
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Sansona d'Abbeville z 1654 r. Hertzog Pommern.
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Matthäusa Meriana z 1638 r. Pomeraniae Ducatus tabula
  • Mapa Księstwa Pomorskiego Janssoniusa z 1633 r. Nova [...] Ducatus Pomeraniae Tabula [...]
 • Grafika: druk kolor.
 • Proweniencja: dar prof. St. Sierpowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Pomorze Zachodnie 16 w.-2005 atlas
  • Szczecin centrum 2002 ortofotomapa
  • Pomorze Zachodnie 18 w. mapa
  • Pomorze Zachodnie 1789 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1792 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1848 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1927 mapa administracyjna
  • Pomorze Zachodnie 1947 mapa administracyjna
  • Pomorze Zachodnie 1955 mapa turystyczna
  • Pomorze Zachodnie 2005 mapa
  • Szczecin województwo 1947 mapa administracyjna
  • Szczecin województwo 1955 mapa turystyczna
  • Pomorze Zachodnie 1724 mapa
  • Koszalin województwo 1955 mapa turystyczna
  • Pomorze Zachodnie 1633 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1586 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1550 mapa
  • Szczecin okolice 1692 plan
  • Greifswald okolice 1692 plan
  • Pomorze Zachodnie 1638 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1654 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1682 mapa
  • Pomorze Zachodnie 1720 mapa
 • Uwagi:
  • Tyt. z obwoluty
  • Teka zawiera reprinty map

MARC

 • 130 %a Pomorze Zachodnie %d 16 w.-2005 %k atlas
 • 245 %a Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od 16 do 21 wieku.
 • 255 %a różne
 • 260 %b Archiwum Państwowe w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński [i in.] %w Uniwersytet Szczeciński %w Archiwum Państwowe w Szczecinie
 • 260 %a [Szczecin %c 2006] %k Polska %m Szczecin
 • 300 %c 49,5x69 cm
 • 300 %a [2] ark.
 • 500 %a Tyt. z obwoluty
 • 500 %a Teka zawiera reprinty map
 • 505 %a Mapa Prowincji Pomorskiej z 1848 r. |Provinz Pommern 1848
 • 505 %a Mapa części szwedzkiej i pruskiej Księstwa Pomorskiego Franza Ludwiga Güssefelda, opracowana zgodnie z opisem Pomorza Brüggemanna i Gadebuscha w 1792 r.
 • 505 %a Mapa Prowincji Pomorskiej Davida Gilly z 1789 r. |Karte [...] Vor- und Hinter Pommern [...]
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Petrusa Schenka młodszego z 1 poł. 18 w.
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego z częścią południowego wybrzeża Bałtyku Matthäusa Seuttera, po 1733 r. |Ducatus Pomeraniae
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Johanna Baptisty Homanna z 1724 r.
 • 505 %a Ortofotomapa centrum Szczecina z 2002 r.
 • 505 %a Mapa turystyczna Pomorza Zachodniego z 1955 r. fragm. Mapy krajoznawczej Polski Województwo Koszalińskie i Szczecińskie
 • 505 %a Mapa administracyjna Prowincji Pomorze z 1927 r. |Ravensteins Spezialkarte der |Provinz Pommern 1848
 • 505 %a Mapa południowego wybrzeża Bałtyku z łacińskiego wydania atlasu Lucasa Janszoona Wagenaera z 1586 r. |Carte van de see custe vant Landt te Pomeren [...]
 • 505 %a Mapa Pomorza Petrusa Artopeusa z wyd. Cosmographii Sebastiana Münstera z 1550 r. Beschreibung des Landts Pomern [...]
 • 505 %a Mapa administracyjna Pomorza Zachodniego z 1947 r. Województwo Szczecińskie
 • 505 %a Mapa województwa zachodniopomorskiego z 2005 r.
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Johana Wilhelma Michaelisa z 1720 r.
 • 505 %a Plan Greifswaldu i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1692
 • 505 %a Plan Szczecina i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1692
 • 505 %a Mapa Pomorza Zachodniego Nicolausa Visschera z czasów Wielkiego Elektora, po 1682
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Sansona d'Abbeville z 1654 r. |Hertzog Pommern.
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Matthäusa Meriana z 1638 r. |Pomeraniae Ducatus tabula
 • 505 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Janssoniusa z 1633 r. |Nova [...] Ducatus Pomeraniae Tabula [...]
 • 541 %c c %d 2006 %e 879
 • 546 %a Pol., łac., niem.
 • 561 %a dar prof. St. Sierpowskiego %m Poznań %w Sierpowski Stanisław
 • 651 %a Szczecin centrum 2002 ortofotomapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 18 w. mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1789 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1792 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1848 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1927 mapa administracyjna
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1947 mapa administracyjna
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1955 mapa turystyczna
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 2005 mapa
 • 651 %a Szczecin województwo 1947 mapa administracyjna
 • 651 %a Szczecin województwo 1955 mapa turystyczna
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1724 mapa
 • 651 %a Koszalin województwo 1955 mapa turystyczna
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1633 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1586 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1550 mapa
 • 651 %a Szczecin okolice 1692 plan
 • 651 %a Greifswald okolice 1692 plan
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1638 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1654 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1682 mapa
 • 651 %a Pomorze Zachodnie 1720 mapa
 • 700 %a Artopeus Petrus
 • 700 %a Güssefeld Franz Ludwig
 • 700 %a Ravenstein August
 • 700 %a Münster Sebastian
 • 700 %a Wagenaer Lucas Janszoon
 • 700 %a Janssonius Johannes
 • 700 %a Schenk Peter jr
 • 700 %a Abbeville Sanson d'
 • 700 %a Visscher Nicolaus
 • 700 %a Michaelis Johann Wilhelm
 • 700 %a Homann Johann Baptist
 • 700 %a Seutter Matthaeus
 • 700 %a Gilly Dawid
 • 700 %a Gadebusch
 • 700 %a Brüggemann
 • 740 %a Ortofotomapa centrum Szczecina z 2002 r.
 • 740 %a Mapa Pomorza Petrusa Artopeusa z wyd. Cosmographii Sebastiana Münstera z 1550 r. |Beschreibung des Landts Pomern [...]
 • 740 %a Mapa województwa zachodniopomorskiego z 2005 r.
 • 740 %a Mapa turystyczna Pomorza Zachodniego z 1955 r.
 • 740 %a Mapy Krajoznawcza Polski |Województwo Koszalińskie i Szczecińskie
 • 740 %a Mapa administracyjna Pomorza Zachodniego z 1947 r. |Województwo Szczecińskie
 • 740 %a Mapa administracyjna Prowincji Pomorze z 1927 r. |Ravensteins Spezialkarte der |Provinz Pommern 1848
 • 740 %a Mapa Prowincji Pomorskiej z 1848 r. |Provinz Pommern 1848
 • 740 %a Mapa części szwedzkiej i pruskiej Księstwa Pomorskiego Franza Ludwiga Güssefelda, opracowana zgodnie z opisem Pomorza Brüggemanna i Gadebuscha w 1792 r.
 • 740 %a Mapa Prowincji Pomorskiej Davida Gilly z 1789 r. |Karte [...] Vor- und Hinter Pommern [...]
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Petrusa Schenka młodszego z 1 poł. 18 w.
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego z częścią południowego wybrzeża Bałtyku Matthäusa Seuttera, po 1733 r. |Ducatus Pomeraniae
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Johanna Baptisty Homanna z 1724 r.
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Johana Wilhelma Michaelisa z 1720 r.
 • 740 %a Plan Greifswaldu i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1694
 • 740 %a Plan Szczecina i okolic ze Szwedzkiej Matrykuły Krajowej Pomorza Przedniego z 1692
 • 740 %a Szwedzka Matrykuła Krajowa Pomorza Przedniego z 1692
 • 740 %a Mapa Pomorza Zachodniego Nicolausa Visschera z czasów Wielkiego Elektora, po 1682
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Sansona d'Abbeville z 1654 r. |Hertzog Pommern.
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Matthäusa Meriana z 1638 r. |Pomeraniae Ducatus tabula
 • 740 %a Mapa Księstwa Pomorskiego Janssoniusa z 1633 r. |Nova [...] Ducatus Pomeraniae Tabula [...]
 • 740 %a Mapa południowego wybrzeża Bałtyku z łacińskiego wydania atlasu Lucasa Janszoona Wagenaera z 1586 r. |Carte van de see custe vant Landt te Pomeren [...]
 • 852 %j M III 770
 • 900 %m druk kolor.
 • 900 %a Merian Matthaeus
 • 907 %a Prowincja Pomorska zob. Pomorze Zachodnie
 • 907 %a Bałtyk południowy zob. Pomorze
 • 907 %a Księstwo Pomorskie zob. Pomorze Zachodnie
 • 907 %a Zachodniopomorskie województwo zob. Pomorze Zachodnie

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: M III 770