Polityczny atlas kieszonkowy /

Katalog
Kartografia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: A I 158
 • Współautor: Romer, Eugeniusz geograf ; (1871-1954)
 • Tytuł: Polityczny atlas kieszonkowy / E. Romer ; Książnica-Atlas.
 • Strefa wydania: Warszawa Lwów Książnica-Atlas 1937 cop.
 • Skala: [Skale różne]
 • Opis fizyczny: VIII, 135 s. : druk kolor., wykr. ; 21x17 cm i mn.
 • Zawartość:
  • Płody kopalne s. 77.
  • Półkula zachodnia s. 2-3.
  • Półkula wschodnia s. 4-5.
  • Europa s. 6-7.
  • Ludność Europy: gęstość ludności 1820 i 1920, wyznania, szczepy s. 8-9.
  • Polska, Litwa i Łotwa s. 10-11.
  • Polska północno-zachodnia s. 12-13.
  • [Mapka dodatkowa:] Port gdyński s. 12.
  • Polska północno-wschodnia s. 14-15.
  • Polska południowo-zachodnia s. 16-17.
  • [Mapka dodatkowa:] Okręg węglowy s. 17.
  • Polska południowo-wschodnia s. 18-19.
  • Ludność Polski: gęstość zaludnienia, narodowości s. 20-21.
  • Rumunia s. 22.
  • Finlandia i Estonia s. 23.
  • Niemcy s. 24-25.
  • Czechosłowacja, Austria i Węgry s. 26-27.
  • Związek Soc.[jalistycznych] Republik Rad[zieckich] s. 28-29.
  • Dania, Szwecja i Norwegia s. 30-31.
  • Wielka Brytania i Irlandia s. 32-33.
  • Francja, Belgia i Holandia s. 34-35.
  • Włochy s. 36-37.
  • Kraje alpejskie s. 38-39.
  • Jugosławia s. 40.
  • Bułgaria i Grecja s. 41.
  • Hiszpania i Portugalia s. 42-43.
  • Azja s. 44-45.
  • Azja wschodnia s. 46-47.
  • Indie przedgangesowe s. 48.
  • Indie zagangesowe s. 49.
  • Afryka s. 50-51.
  • Ameryka Północna s. 52-53.
  • Stany Zjednoczone s. 54-55.
  • Ameryka Południowa s. 56-57.
  • Kraje dorzecza La Platy s. 58.
  • Kraje polarne: Kraje arktyczne, Kraje antarktyczne s. 59.
  • Australia s. 60-61.
  • Hipsometria globu s. 65.
  • Odległość od morza s. 66.
  • Rozmieszczenie wulkanów i obsz[arów] trzęsienia ziemi s. 67.
  • Dyluwialnei wspołczesne zlodowacenie s. 68.
  • Izotermy roku s. 69.
  • Roczna suma opadów s. 70.
  • Europa: izotermy stycznia i lipca s. 71.
  • Azja: izotermy stycznia i lipca s. 72.
  • Azja: opad roczny i gestość zaludnienia s. 73.
  • Australja: opad roczny i gestość zaludnienia s. 74.
  • Strefy rolnicze wg Lautensacha s. 75-76.
  • Gęstość zaludnienia s. 78.
  • Rozmieszczenie wyznań s. 79.
  • Europejczycy s. 80.
  • Murzyni i Chińczycy s. 81.
  • Komunikacja lotnicza s. 82.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Świat 1937 atlas polityczny
  • Kartografia atlasy polityczne 20 w. Świat
  • Atlasy polityczne 20 w. Świat
  • Świat w kartografii 20 w.
 • Uwagi: Legenda przy każdej mapie.

MARC

 • 130 $a Świat $d 1937 $k atlas polityczny
 • 245 $a Polityczny atlas kieszonkowy / $c E. Romer ; Książnica-Atlas.
 • 255 $a [Skale różne]
 • 260 $a Warszawa $a Lwów $b Książnica-Atlas $c 1937 cop. $k Polska $k Ukraina $m Lwów $m Warszawa $w Książnica-Atlas
 • 300 $a VIII, 135 s. : $b druk kolor., wykr. ; $c 21x17 cm i mn.
 • 340 $a okładka tektura, płótno
 • 500 $a Legenda przy każdej mapie.
 • 505 $a Płody kopalne s. 77.
 • 505 $a Półkula zachodnia s. 2-3.
 • 505 $a Półkula wschodnia s. 4-5.
 • 505 $a Europa s. 6-7.
 • 505 $a Ludność Europy: gęstość ludności 1820 i 1920, wyznania, szczepy s. 8-9.
 • 505 $a Polska, Litwa i Łotwa s. 10-11.
 • 505 $a Polska północno-zachodnia s. 12-13.
 • 505 $a [Mapka dodatkowa:] Port gdyński s. 12.
 • 505 $a Polska północno-wschodnia s. 14-15.
 • 505 $a Polska południowo-zachodnia s. 16-17.
 • 505 $a [Mapka dodatkowa:] Okręg węglowy s. 17.
 • 505 $a Polska południowo-wschodnia s. 18-19.
 • 505 $a Ludność Polski: gęstość zaludnienia, narodowości s. 20-21.
 • 505 $a Rumunia s. 22.
 • 505 $a Finlandia i Estonia s. 23.
 • 505 $a Niemcy s. 24-25.
 • 505 $a Czechosłowacja, Austria i Węgry s. 26-27.
 • 505 $a Związek Soc.[jalistycznych] Republik Rad[zieckich] s. 28-29.
 • 505 $a Dania, Szwecja i Norwegia s. 30-31.
 • 505 $a Wielka Brytania i Irlandia s. 32-33.
 • 505 $a Francja, Belgia i Holandia s. 34-35.
 • 505 $a Włochy s. 36-37.
 • 505 $a Kraje alpejskie s. 38-39.
 • 505 $a Jugosławia s. 40.
 • 505 $a Bułgaria i Grecja s. 41.
 • 505 $a Hiszpania i Portugalia s. 42-43.
 • 505 $a Azja s. 44-45.
 • 505 $a Azja wschodnia s. 46-47.
 • 505 $a Indie przedgangesowe s. 48.
 • 505 $a Indie zagangesowe s. 49.
 • 505 $a Afryka s. 50-51.
 • 505 $a Ameryka Północna s. 52-53.
 • 505 $a Stany Zjednoczone s. 54-55.
 • 505 $a Ameryka Południowa s. 56-57.
 • 505 $a Kraje dorzecza La Platy s. 58.
 • 505 $a Kraje polarne: Kraje arktyczne, Kraje antarktyczne s. 59.
 • 505 $a Australia s. 60-61.
 • 505 $a Hipsometria globu s. 65.
 • 505 $a Odległość od morza s. 66.
 • 505 $a Rozmieszczenie wulkanów i obsz[arów] trzęsienia ziemi s. 67.
 • 505 $a Dyluwialnei wspołczesne zlodowacenie s. 68.
 • 505 $a Izotermy roku s. 69.
 • 505 $a Roczna suma opadów s. 70.
 • 505 $a Europa: izotermy stycznia i lipca s. 71.
 • 505 $a Azja: izotermy stycznia i lipca s. 72.
 • 505 $a Azja: opad roczny i gestość zaludnienia s. 73.
 • 505 $a Australja: opad roczny i gestość zaludnienia s. 74.
 • 505 $a Strefy rolnicze wg Lautensacha s. 75-76.
 • 505 $a Gęstość zaludnienia s. 78.
 • 505 $a Rozmieszczenie wyznań s. 79.
 • 505 $a Europejczycy s. 80.
 • 505 $a Murzyni i Chińczycy s. 81.
 • 505 $a Komunikacja lotnicza s. 82.
 • 520 $a Skorowidz nazw s. 93-135.
 • 520 $a Ludność wielkomiejska w % zaludnienia s. 87.
 • 520 $a Masy produkcji rocznej s. 87.
 • 520 $a Wartość masy produkcji rocznej s. 87.
 • 520 $a Udział państw w światowej produkcji roślinnej i zwierzęcej (1930) s. 88.
 • 520 $a Produkcja węgla, metali i nawozów mineral[nych] (1930) s. 88.
 • 520 $a Wydatki państw (1930) s. 89.
 • 520 $a Handel zagraniczny (1930) s. 89.
 • 520 $a Porównawczy wykres gęstości zaludnienia krajów europejskich s. 20.
 • 520 $a Procentowy dział województw w powierzchni, ludności, produkcji i t. p. Polski s. 90.
 • 520 $a Rozwój luldności wielkich miast s. 86.
 • 520 $a Flagi s. 62-64.
 • 520 $a Powierzchnia i ludność państw kolonialnych s. 84.
 • 520 $a Powierzchnia lądów i oceanów s. 84.
 • 520 $a Rozwój floty handlowej s. 83.
 • 520 $a Rozwój kolei s. 83.
 • 520 $a Udział lądu w powierzchni stref klimatycznych s. 66.
 • 520 $a Rozczłonkowanie lądów s. 66.
 • 520 $a Skład etniczny ludności Polski s. 21.
 • 520 $a Państwa niepodległe według powierzchni i zaludnienia s. 85.
 • 520 $a Rozwój luldności wielkich państw s. 86.
 • 541 $c c $d 1976 $e 2107
 • 546 $a Pol.
 • 650 $a Kartografia $x atlasy polityczne $y 20 w. $z Świat
 • 650 $a Atlasy polityczne $y 20 w. $z Świat
 • 651 $a Świat $x w kartografii $y 20 w.
 • 700 $a Romer, Eugeniusz $c geograf ; $d (1871-1954)
 • 740 $a Rozmieszczenie wulkanów i obsz[arów] trzęsienia ziemi
 • 740 $a Odległość od morza
 • 740 $a Hipsometria globu
 • 740 $a Australia
 • 740 $a Kraje polarne: Kraje arktyczne, Kraje antarktyczne
 • 740 $a Kraje dorzecza La Platy
 • 740 $a Ameryka Południowa
 • 740 $a Stany Zjednoczone
 • 740 $a Ameryka Północna
 • 740 $a Afryka
 • 740 $a Indie zagangesowe
 • 740 $a Indie zagangesowe
 • 740 $a Indie przedgangesowe
 • 740 $a Azja wschodnia
 • 740 $a Azja
 • 740 $a Hiszpania i Portugalia
 • 740 $a Bułgaria i Grecja
 • 740 $a Jugosławia
 • 740 $a Kraje alpejskie
 • 740 $a Włochy
 • 740 $a Francja, belgia i Holandia
 • 740 $a Wielka Brytania i Irlandia
 • 740 $a Dania, Szwecja i Norwegia
 • 740 $a Związek Soc.[jalistycznych] Republik Rad[zieckich]
 • 740 $a Czechosłowacja, Austria i Węgry
 • 740 $a Niemcy
 • 740 $a Finlandia i Estonia
 • 740 $a Rumunia
 • 740 $a Ludność Polski: gęstość zaludnienia, narodowości
 • 740 $a Polska południowo-wschodnia
 • 740 $a Okręg węglowy
 • 740 $a Polska południowo-zachodnia
 • 740 $a Polska północno-wschodnia
 • 740 $a Port gdyński
 • 740 $a Polska północno-zachodnia
 • 740 $a Ludność Europy: gęstość ludności 1820 i 1920, wyznania, szczepy
 • 740 $a Europa
 • 740 $a Półkula wschodnia
 • 740 $a Półkula zachodnia
 • 740 $a Polska, Litwa i Łotwa
 • 740 $a Procentowy dział województw w powierzchni, ludności, produkcji i t. p. Polski
 • 740 $a Handel zagraniczny (1930)
 • 740 $a Wydatki państw (1930)
 • 740 $a Produkcja węgla, metali i nawozów mineral[nych] (1930)
 • 740 $a Udział państw w światowej produkcji roślinnej i zwierzęcej (1930)
 • 740 $a Wartość masy produkcji rocznej
 • 740 $a Masy produkcji rocznej
 • 740 $a Ludność wielkomiejska w % zaludnienia
 • 740 $a Rozwój luldności wielkich miast
 • 740 $a Rozwój luldności wielkich państw
 • 740 $a Państwa niepodległe według powierzchni i zaludnienia
 • 740 $a Powierzchnia i ludność państw kolonialnych
 • 740 $a Powierzchnia lądów i oceanów
 • 740 $a Rozwój floty handlowej
 • 740 $a Rozwój kolei
 • 740 $a Udział lądu w powierzchni stref klimatycznych
 • 740 $a Rozczłonkowanie lądów
 • 740 $a Flagi
 • 740 $a Skład etniczny ludności Polski
 • 740 $a Porównawczy wykres gęstości zaludnienia krajów europejskich
 • 740 $a Komunikacja lotnicza
 • 740 $a Murzyni i Chińczycy
 • 740 $a Europejczycy
 • 740 $a Rozmieszczenie wyznań
 • 740 $a Gęstość zaludnienia
 • 740 $a Płody kopalne
 • 740 $a Strefy rolnicze wg Lautensacha
 • 740 $a Australja: opad roczny i gestość zaludnienia
 • 740 $a Azja: opad roczny i gestość zaludnienia
 • 740 $a Azja: izotermy stycznia i lipca
 • 740 $a Europa: izotermy stycznia i lipca
 • 740 $a Roczna suma opadów
 • 740 $a Izotermy roku
 • 740 $a Dyluwialnei wspołczesne zlodowacenie
 • 852 $j A I 158
 • 999 $a MKM $d 17.06.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: A I 158