Budowa nieba czyli astronomia popularna figurami objaśniona /

Katalog
Kartografia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: A III 078
 • Współautor:
  • Dziekoński, Tomasz pedagog ; (1790-1875)
  • Hindemith, Karol Wilhelm drukarz, wydawca ; (1810-1890)
  • Merzbach, Samuel Henryk księgarz, wydawca ; (1798?-1874)
  • Smith, Asa
 • Tytuł: Budowa nieba czyli astronomia popularna figurami objaśniona / według A. Smitha professora i dyrektora szkół w Nowym Jorku, spolszczona przez T. Dziekońskiego b. Dyrektora Gimnazyum ; nakładem S. H. Mierzbacha.
 • Strefa wydania: Warszawa Nakładem S. H. Merzbacha 1857
 • Skala: [Skala nieobliczona]
 • Opis fizyczny: 25 tabl., 44, [1] s. : litogr. ; 31,5x25 cm
 • Oprawa: okładka tektura
 • Zawartość:
  • System słoneczny i stosunek wielkości tabl. 1b.
  • [Siła przyciągania i siła odpychania] tabl. 2.
  • [Pozorne i prawdziwe miejsce ziemi lub planety ] tabl. 2.
  • [Koło. Elipsa. koła spółśrodkowe. Koła nie na jednejże płaszczyznie] tabl. 2.
  • Przecięcie słońca tabl. 3.
  • Plamy na słońcu tabl. 3.
  • Przejścia [...] 1900 tabl. 3.
  • Znaki Zwierzyńca tabl. 4.
  • Merkury i Wenus. Teleskopowy widok. Wenus jako ranna i wieczorna gwiazda tabl. 5.
  • Ziemia i objaśnienia tabl. 6.
  • Pory roku tabl. 7.
  • Mars i Jowisz. Teleskopowe widoki tabl. 8.
  • Saturn tabl. 9.
  • Uranus czyli Herschel, Neptun czyli Leverier tabl. 10.
  • Zmiany Księżyca tabl. 11.
  • Widok teleskopowy Ksieżyca na nowiu tabl. 12.
  • Widok teleskopowy Ksieżyca w pełni tabl. 13.
  • Widok teleskopowy Ksieżyca po ostatniej kwadrze tabl. 14.
  • Węzły Księżyca, Zaćmienia i. t. d. tabl. 16.
  • [Zaćmienia] tabl. 15.
  • Widok nieba od 1 listopada do 20 stycznia tabl. 27.
  • Widok nieba od 22 lipca do 31 października tabl. 26.
  • Widok nieba od 18go kwietnia do 21 lipca tabl. 25.
  • Widok nieba od 21 stycznia do 17go kwietnia tabl. 24.
  • Obłoczki, czyli gromady gwiazd w niezmiernej odległości poza naszym firmamentem tabl. 23.
  • Gwiazdy dwoiste lub mnogie tabl. 22.
  • Globy ziemi i nieba tabl. 21.
  • Łamanie się promion światła, Parallaksa, Światło i Ciepło tabl. 20.
  • Drogi planet tabl. 19.
  • [Nawiększy teleskop na świecie] [k. okładka].
  • [Orrery i widok układu słonecznego] tabl. 1.
 • Proweniencja: "A. Niklewicz" - [rkps, czarny tusz]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Świat 1857 atlas astronomiczny
  • Le Verrier, Urbain-Jean-Joseph
  • Herschel, Friedrich Wilhelm niem. astronom, konstruktor teleskopów ; (1738-1822)
  • Kepler, Johannes niem. astronom i matematyk ; (1571-1630)
  • Parsons, William twórca teleskopu Lewiatan ; (1800-1867)
  • Słońce atlasy astronomiczne 19 w.
  • Saturn (astr.) atlasy astronomiczne 19 w.
  • Niebo atlasy astronomiczne 19 w.
  • Zodiak atlasy astronomiczne 19 w.
  • Ziemia atlasy astronomiczne 19 w.
  • Zaćmienia atlasy astronomiczne 19 w.
  • Wenus (astr.) atlasy astronomiczne 19 w.
  • Układ słoneczny atlasy astronomiczne 19 w.
  • Teleskop atlasy astronomiczne 19 w.
  • Mgławice atlasy astronomiczne 19 w.
  • Kartografia atlasy astronomiczne 19 w.
  • Atlasy astronomiczne 19 w.
  • Astronomia atlasy astronomiczne 19 w.
  • Astronomia - urządzenia atlasy astronomiczne 19 w.
  • Astronomowie atlasy astronomiczne 19 w.
  • Droga mleczna atlasy astronomiczne 19 w.
  • Gwiazdy atlasy astronomiczne 19 w.
  • Jupiter (astr.) atlasy astronomiczne 19 w.
  • Komety atlasy astronomiczne 19 w.
  • Księżyc atlasy astronomiczne 19 w.
  • Lewiatan - teleskop
  • Mars (astr.) atlasy astronomiczne 19 w.
  • Merkury (astr.) atlasy astronomiczne 19 w.
  • Rosse zob. Lewiatan
  • Pory roku atlasy astronomiczne 19 w.
  • Planety atlasy astronomiczne 19 w.
  • Świat w kartografii 19 w.
 • Uwagi:
  • Reklama na okładce: Merzbach, Samuel Henryk
  • Brak: tabl. 18 Przypływ i odpływ Morza.
  • Brak: tabl. 17 Największa liczba zaćmien w jednym roku.
  • Brak: s. 27-28.
  • Wersja angielska atlasu zob. A III 093.
  • Okładka tekturowa oklejona papierem z litografią, z bordiurą, wewnątrz której dane bibliograficzne a pośrodku globus. Grzbiet wzmocniony płótnem.
  • Druk dwuszpaltowy.

MARC

 • 130 $a Świat $d 1857 $k atlas astronomiczny
 • 245 $a Budowa nieba czyli astronomia popularna figurami objaśniona / $c według A. Smitha professora i dyrektora szkół w Nowym Jorku, spolszczona przez T. Dziekońskiego b. Dyrektora Gimnazyum ; nakładem S. H. Mierzbacha.
 • 255 $a [Skala nieobliczona]
 • 260 $a Warszawa $b Nakładem S. H. Merzbacha $c 1857 $e (Warszawa : $f w Drukarni Braci Hindemith) $k Polska $m Warszawa $w Merzbach, Samuel Henryk (1798-1874)
 • 300 $a 25 tabl., 44, [1] s. : $b litogr. ; $c 31,5x25 cm
 • 340 $e okładka tektura
 • 400 $a Dziekoński, Tomasz Sylwester zob. Dziekoński, Tomasz
 • 400 $a Dziekoński, T. zob. Dziekoński, Tomasz
 • 400 $a Merbach, S. H. zob. Merzbach, Samuel Henryk
 • 500 $a Reklama na okładce: Merzbach, Samuel Henryk
 • 500 $a Brak: tabl. 18 Przypływ i odpływ Morza.
 • 500 $a Brak: tabl. 17 Największa liczba zaćmien w jednym roku.
 • 500 $a Brak: s. 27-28.
 • 500 $a Wersja angielska atlasu zob. A III 093.
 • 500 $a Okładka tekturowa oklejona papierem z litografią, z bordiurą, wewnątrz której dane bibliograficzne a pośrodku globus. Grzbiet wzmocniony płótnem.
 • 500 $a Druk dwuszpaltowy.
 • 505 $a System słoneczny i stosunek wielkości tabl. 1b.
 • 505 $a [Siła przyciągania i siła odpychania] tabl. 2.
 • 505 $a [Pozorne i prawdziwe miejsce ziemi lub planety ] tabl. 2.
 • 505 $a [Koło. Elipsa. koła spółśrodkowe. Koła nie na jednejże płaszczyznie] tabl. 2.
 • 505 $a Przecięcie słońca tabl. 3.
 • 505 $a Plamy na słońcu tabl. 3.
 • 505 $a Przejścia [...] 1900 tabl. 3.
 • 505 $a Znaki Zwierzyńca tabl. 4.
 • 505 $a Merkury i Wenus. Teleskopowy widok. Wenus jako ranna i wieczorna gwiazda tabl. 5.
 • 505 $a Ziemia i objaśnienia tabl. 6.
 • 505 $a Pory roku tabl. 7.
 • 505 $a Mars i Jowisz. Teleskopowe widoki tabl. 8.
 • 505 $a Saturn tabl. 9.
 • 505 $a Uranus czyli Herschel, Neptun czyli Leverier tabl. 10.
 • 505 $a Zmiany Księżyca tabl. 11.
 • 505 $a Widok teleskopowy Ksieżyca na nowiu tabl. 12.
 • 505 $a Widok teleskopowy Ksieżyca w pełni tabl. 13.
 • 505 $a Widok teleskopowy Ksieżyca po ostatniej kwadrze tabl. 14.
 • 505 $a Węzły Księżyca, Zaćmienia i. t. d. tabl. 16.
 • 505 $a [Zaćmienia] tabl. 15.
 • 505 $a Widok nieba od 1 listopada do 20 stycznia tabl. 27.
 • 505 $a Widok nieba od 22 lipca do 31 października tabl. 26.
 • 505 $a Widok nieba od 18go kwietnia do 21 lipca tabl. 25.
 • 505 $a Widok nieba od 21 stycznia do 17go kwietnia tabl. 24.
 • 505 $a Obłoczki, czyli gromady gwiazd w niezmiernej odległości poza naszym firmamentem tabl. 23.
 • 505 $a Gwiazdy dwoiste lub mnogie tabl. 22.
 • 505 $a Globy ziemi i nieba tabl. 21.
 • 505 $a Łamanie się promion światła, Parallaksa, Światło i Ciepło tabl. 20.
 • 505 $a Drogi planet tabl. 19.
 • 505 $a [Nawiększy teleskop na świecie] [k. okładka].
 • 505 $a [Orrery i widok układu słonecznego] tabl. 1.
 • 520 $a Plamy słoneczne s. 11.
 • 520 $a Przedmowa ; Objaśnienia s. 3-4.
 • 520 $a Wstęp [do astronomii] s. 5.
 • 520 $a Astronomia. System słoneczny s. 7.
 • 520 $a Siła środkowa i odśrodkowa s. 8.
 • 520 $a Pozorne i prawdziwe miejsca planety s. 9.
 • 520 $a Słońce s. 9.
 • 520 $a Przejście Merkurego i Wenery przez Słońce s. 10.
 • 520 $a Zodyak ; Zwierzyniec s. 11.
 • 520 $a Merkury s. 13.
 • 520 $a Wenus s. 13.
 • 520 $a Ziemia i pory roku s. 16.
 • 520 $a Mars s. 17.
 • 520 $a Jowisz s. 18.
 • 520 $a Saturn s. 18-19.
 • 520 $a Uranos czyli Herszel s. 20.
 • 520 $a Neptun, czyli Liverier s. 20.
 • 520 $a Księżyc s. 21.
 • 520 $a Zmiany Księżyca. Fizyczne własności Księżyca s. 23.
 • 520 $a Zaćmienia s. 23.
 • 520 $a Węzły księżycowe. Wyższe i niższe złączenie s. 25.
 • 520 $a Niższe i wyższe planety s. 25.
 • 520 $a Największa liczba zaćmień, w jednym roku przypaść mogących s. 26.
 • 520 $a Komety s. 29.
 • 520 $a Atmosfera s. 29.
 • 520 $a Łamanie się promieni światła s. 30.
 • 520 $a Paralaksa s. 30.
 • 520 $a Światło i ciepło s. 30.
 • 520 $a Globy ziemskie i niebieskie s. 31.
 • 520 $a Gwiazdy stałe s. 32.
 • 520 $a Obłoczki s. 34.
 • 520 $a Wyjaśnienie roku przestępnego s. 38.
 • 520 $a Równanie czasu s. 39.
 • 520 $a Zadania mogące się rozwiązać za pomocą globu ziemskiego s. 44.
 • 520 $a Zadania przy pomocy globu niebieskiego dające się rozwiązać s. 46.
 • 520 $a Opis i użycie kart niebieskich s. 35.
 • 520 $a Objaśnienia co do użycia kart s. 36.
 • 520 $a Skazówka do wynalezienia gwiazdy biegunowej s. 36.
 • 520 $a Główne gromady gwiazd widzialne od dnia 21 stycznia do 17 kwietnia s. 36.
 • 520 $a Karta od 21 stycznia do 17 kwietnia s. 38.
 • 520 $a Gromady gwiazd widzialne od 18 kwietnia do 21 czerwca s. 39.
 • 520 $a Gromady gwiazd główne, widzialne od 22 lipca do 31 października s. 41.
 • 520 $a Główne gromady gwiazd widzialne od 1 listopada do 20 stycznia s. 42.
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "A. Niklewicz" - [rkps, czarny tusz] $d Niklewicz, A.
 • 600 $a Le |Verrier, Urbain-Jean-Joseph
 • 600 $a Herschel, Friedrich Wilhelm $c niem. astronom, konstruktor teleskopów ; $d (1738-1822)
 • 600 $a Kepler, Johannes $c niem. astronom i matematyk ; $d (1571-1630)
 • 600 $a Parsons, William $c twórca teleskopu Lewiatan ; $d (1800-1867)
 • 650 $a Słońce $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Saturn (astr.) $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Niebo $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Zodiak $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Ziemia $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Zaćmienia $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Wenus (astr.) $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Układ słoneczny $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Teleskop $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Mgławice $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Kartografia $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Astronomia $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Astronomia - urządzenia $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Astronomowie $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Droga mleczna $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Gwiazdy $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Jupiter (astr.) $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Komety $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Księżyc $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Lewiatan - teleskop
 • 650 $a Mars (astr.) $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Merkury (astr.) $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Rosse zob. Lewiatan
 • 650 $a Pory roku $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 650 $a Planety $x atlasy astronomiczne $y 19 w.
 • 651 $a Świat $x w kartografii $y 19 w.
 • 700 $a Dziekoński, Tomasz $c pedagog ; $d (1790-1875)
 • 700 $a Hindemith, Karol Wilhelm $c drukarz, wydawca ; $d (1810-1890)
 • 700 $a Merzbach, Samuel Henryk $c księgarz, wydawca ; $d (1798?-1874)
 • 700 $a Smith, Asa
 • 740 $a Karta od 21 stycznia do 17 kwietnia
 • 740 $a [Nawiększy teleskop na świecie]
 • 740 $a [Orrery i widok układu słonecznego]
 • 740 $a System słoneczny i stosunek wielkości
 • 740 $a [Siła przyciągania i siła odpychania]
 • 740 $a [Pozorne i prawdziwe miejsce ziemi lub planety ]
 • 740 $a [Koło. Elipsa. koła spółśrodkowe. Koła nie na jednejże płaszczyznie]
 • 740 $a Przecięcie słońca
 • 740 $a Plamy na słońcu
 • 740 $a Przejścia [...] 1900
 • 740 $a Znaki Zwierzyńca
 • 740 $a Merkury i Wenus |Teleskopowy widok |Wenus jako ranna i wieczorna gwiazda
 • 740 $a Ziemia i objaśnienia
 • 740 $a Pory roku
 • 740 $a Mars i Jowisz |Teleskopowe widoki
 • 740 $a Saturn
 • 740 $a Uranus czyli Herschel, Neptun czyli Leverier
 • 740 $a Zmiany Księżyca
 • 740 $a Widok teleskopowy Ksieżyca na nowiu
 • 740 $a Widok teleskopowy Ksieżyca w pełni
 • 740 $a Widok teleskopowy Ksieżyca po ostatniej kwadrze
 • 740 $a [Zaćmienia]
 • 740 $a Węzły Księżyca, Zaćmienia i. t. d.
 • 740 $a Drogi planet
 • 740 $a Łamanie się promion światła, Parallaksa, Światło i Ciepło
 • 740 $a Globy ziemi i nieba
 • 740 $a Gwiazdy dwoiste lub mnogie
 • 740 $a Obłoczki, czyli gromady gwiazd w niezmiernej odległości poza naszym firmamentem
 • 740 $a Widok nieba od 21 stycznia do 17go kwietnia
 • 740 $a Widok nieba od 18go kwietnia do 21 lipca
 • 740 $a Widok nieba od 22 lipca do 31 października
 • 740 $a Widok nieba od 1 listopada do 20 stycznia
 • 740 $a Astronomia. |System słoneczny
 • 740 $a Siła środkowa i odśrodkowa
 • 740 $a Pozorne i prawdziwe miejsca planety
 • 740 $a Słońce
 • 740 $a Przejście Merkurego i Wenery przez Słońce
 • 740 $a Plamy słoneczne
 • 740 $a Zodyak ; Zwierzyniec
 • 740 $a Merkury
 • 740 $a Wenus
 • 740 $a Ziemia i pory roku
 • 740 $a Mars
 • 740 $a Jowisz
 • 740 $a Saturn
 • 740 $a Uranos czyli Herszel
 • 740 $a Neptun, czyli Liverier
 • 740 $a Księżyc
 • 740 $a Zmiany Księżyca. Fizyczne własności Księżyca
 • 740 $a Zaćmienia
 • 740 $a Węzły księżycowe. Wyższe i niższe złączenie
 • 740 $a Niższe i wyższe planety
 • 740 $a Największa liczba zaćmień, w jednym roku przypaść mogących
 • 740 $a Komety
 • 740 $a Atmosfera
 • 740 $a Łamanie się promieni światła
 • 740 $a Paralaksa
 • 740 $a Światło i ciepło
 • 740 $a Globy ziemskie i niebieskie
 • 740 $a Gwiazdy stałe
 • 740 $a Obłoczki
 • 740 $a Wyjaśnienie roku przestępnego
 • 740 $a Równanie czasu
 • 740 $a Zadania mogące się rozwiązać za pomocą globu ziemskiego
 • 740 $a Zadania przy pomocy globu niebieskiego dające się rozwiązać
 • 740 $a Opis i użycie kart niebieskich
 • 740 $a Objaśnienia co do użycia kart
 • 740 $a Skazówka do wynalezienia gwiazdy biegunowej
 • 740 $a Główne gromady gwiazd widzialne od dnia 21 stycznia do 17 kwietnia
 • 740 $a Gromady gwiazd widzialne od 18 kwietnia do 21 czerwca
 • 740 $a Gromady gwiazd główne, widzialne od 22 lipca do 31 października
 • 740 $a Główne gromady gwiazd widzialne od 1 listopada do 20 stycznia
 • 852 $j A III 078
 • 999 $a MKM $d 18.03.18

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: A III 078