Formularium, wzory aktów sądowych, przeważnie pozwów i rekognicyj od drugiej poł. 16 do pierwszej poł. 18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00767
 • Kopie:
  • Mf 1560
  • Mf 1561
 • Tytuł: Formularium, wzory aktów sądowych, przeważnie pozwów i rekognicyj od drugiej poł. 16 do pierwszej poł. 18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 48 k. 20x16 cm
 • Oprawa: sk. brąz., tł., ślady wiązań, 16 w., przed 1560 r.
 • Język: Łac.
 • Zawartość: "Ad deducendu[m] scrutiniu[m] r[ati]one iniustae inculpationis ex parte Rei pro inuasione Domus" k. 47v-48 "Terrestris pro Capite occiso" k. 48-48v "Ad Renouandas Granicies" k. 48v "Contra Collaterales" k. 48v "Pro non statuitione Consortae ad approbanda[m] inscriptionem" [brak końca] k. 48v "Citatio pro paena quatuordecem Marcarum" k. 1-1v "Citatio pro paena quattuordece[m] Marcarum ex remissionis per d[ecr]etum terrestre" k. 1v-2 "Citatio pro vadijs triplicatis post paenae 14 Marcarum" k. 2-2v "Citatio pro vadijs triplicatis post Astitionis Decretum" k. 2v-3 "Citatio pro paena Banitionis" [tekst przekreślony] k. 3-3v "Citatio pro paena Bannitionis Contra Impossesionatum" [tylko tytuł - przekreślony] k. 3v "Forma Rellationis Vulnerum" k. 4 "Forma Plenipotentiae" k. 4-4v "Forma Juramenti" k. 4v "Forma intromissionis Admissae" k. 4v "Forma Diligentiae" k. 5 "Forma Aresti" k. 5 "Forma Manifestacionis" k. 5v "Forma Limitationis ex Limitatione securita secundo procort? ter easd[em] partes quo ad quintes cisam" [pierwotny tyt. przekreślony brzmiał: "Forma Limitationis ex Limitatione priori quae Anterius erat"] k. 5v "Forma Limit[ati]onis ex Limit[ati]one prima quae prima hic proceditur in ter[mi]no primo quo ad intercisam" k. 6 "Citatio p[ro] paena Bannitionis Contra Impossonatum[?]" k. 6-6v "Citatio Reuificatorialis Ad Judicium" k. 6v "Citatio pro debito inscripto" k. 7 "Cittatio p[ro] non inscripto debito" k. 7 "Cittacio pro excisio[n]e silue aut Saij[?] vel merire[?]" k. 7v "Cittacio pro arboribus fructifferis" k. 7v "Cittatio pro vulneribus" k. 7v-8 "Cittacio pro capite occiso" k. 8 "Cittacio pro propinquitate" k. 8 "Cittacio pro diuisione" k. 8v "Cittacio pro redimendis bois obligatoriis" k. 8v "Cittacio pro kmethone profugo sine quovis alio subdito" k. 8v-9 "Cittacio pro cautione fideiussoria" k. 9 "Cittacio pro receptione feni aut frume[n]tor[um]" k. 9 "Cittacio pro conculcatio[n]e et depascio[n]e frumentorum" k. 9v "Cittatio ad parat[am] Cittac[i]o[ne]m post mortem p[at]ris aut cuiusuis an[te]cessoris cui no[n] ante[?] venerat terminus" k. 9v "Cittacio dum pater aut filius an[te]cessor lite contestata sine scripto termino aut co[n]demnato reo mortuus fuerit" k. 10-10v "Cittacionis translapse ad citacio[nem]" k. 10v "A. Kmethone[!] sine alio quouis Subdito" k. 10v-11 "Graniciorum" k. 11 "Pro non administratione Iustitiae" k. 11-11v "Secundae citt[ati]onis post condemna[ti]onem in paena continuatiae" k. 11v "Citationis alias przypowiastu post condemna[ti]onem in lucro" k. 11v "Citatio pro Inquisitionem" k. 12-12v "Prot[esta]t[i]o R[ati]one Excisionis Arboru[m]" k. 13 "Prot[es]tur se Paratum fore solution summae" k. 13-13v "Prot[esta]t[i]o cum quis alicui eunti ad hospitium excessu[m] alique[m] infert et Vulnerat Et res aliquas percipit et capit" k. 13v-14 "Protestatio Inuasionis domus" k. 14-14v "Prot[esta]t[i]o r[ati]one Telonei" k. 14v-15v "Prot[esta]t[i]o R[ati]one Inuasionis Domus" k. 15v-16 "Notationes Decretoru[m] ex Appell[ati]one p[ro]ueniente" [brak końca] k. 16-19v "Citatio Ex officio Succamerarij ad campum p[os]t condemna[ti]onem ci[vi]tati in lucro in iudicio Terrestri obtentam" k. 20-20v "Forma adci[ta]t[i]onis Succamerarialis contra Collatores siue h[abe]ntes parietes contiquos et vicinos post remissionem fieri Solitae" k. 20v "De debito in Scr[ini]o" k. 21-21v "Quiet[an]tium Recognitiones" k. 22 "Qui[e]t[an]t[ia] 2da [transfussoria]" k. 22-22v "[...] q[u]i[e]t[an]t[ia]" k. 22v-24 "Debitum" k. 24-25v "Debitum sub intromissione" k. 26-28v "Debitum sub lapsus [przekreślone] Transfusio [...] [dopisek]" k. 28v-29 "Submissio ad ..." k. 29-30v "Refformatio" k. 30v-32v "Contumatio" k. 32v-33 "Limitacio" k. 33v "Debitum sub Labsus[!]" k. 34-37 "Obligatio bonorum" k. 37-38v "Forma Citt[ati]onis Castr[ensis] ad quaerelam" k. 38v "Conci[ta]tio al[iqui]s przypowiast p[os]t latam Senten[tia]tam Priore decreta" k. 38v-39v "Fidem sponsione obligatam fregisti" k. 40 "Stations profugisti" k. 40 "Farraco variarum Citt[ati]onum ad Jud[ic]ia Comitialia tribunalis Regni Capitanealia Terrestria Succamerarialia Secundum praxim hodiernam extracti Solitarum. Ad Comitia ad Extendas paenas infamiae" [brak końca] k. 40-40v [Formularz pozwu - brak początku] k. 41 "Post translapsum terminum ad paratum" k. 41-41v "Similij ex parte eiusdam" k. 41v-42 "Innotescentia pro non admissa Intro[missi]ne post latum Decretum ex ... ter[mi]no" k. 42-42v "Ob non admissam Intro[missione]m pro Vadijs Triplicatis" k. 42v-43 "Pro debito Verbali" k. 43 "Pro non Restitutione Cmetonis" k. 43-43v "Pro Cmetone profugo" k. 43v "R[ati]one non extraditionis equorum" k. 43v "Pro paena Bannitionis" k. 44-44v "Super quittum" k. 44v "Super Dittom... ad processum originalem" k. 44v-45 "Pro expulsione de bonis dotalicijs" k. 45-45v "Ad exemptionem" k. 45v-46 "Pro decimis Raptis" k. 46-46v "Pro debito Simplici con[tra] successores" k. 46v-47 "Pro inuasione Domus" k. 47-47v "Ad deducendum scrutinium occ[asi]one in terempti Capitis" k. 47v
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • "Sum fida suppellex Martinus Glowaczki. Anno salutis nostrae 1559. Comparatus grossis octo Petricowiae" - [rkps na okł.]
  • "Nicolaus Wałknowski Wierusz" - [rkps 17 w.] jest
 • Hasła przedmiotowe:
  • sądy 16 w.
  • pozwy sądowe 16 w.
  • formularze 16 w.
 • Uwagi:
  • Konserwacja I. Łukaszyk 2010
  • K. 41-48v (cztery składki) opatrzone późniejszą notatką "wyjęto z obwolutu 105" oraz "włączyć do kodeksów". Niewątpliwie stanowią one część niniejszego rękopisu, ale między k. 40v a 41 nie ma ciągłości tekstu. Pismo 9 rąk. Ręka I: k. 1-4v; ręka II: k. 5-6v, 7-10v; ręka III: k. 10v-11v, 20-20v; ręka IV: k. 6v, 12-12v; ręka V: k. 13-19v, 41-48v; ręka VI: 21, 22-22v, 25v, 28v-29, 30v-38; ręka VII: 21v, 22v-25, 26-28v; ręka VIII: k. 29-30v; ręka IX: k. 38v-40. Dopiski na k. 11v. Na wyklejkach próby pióra oraz notatki proweniencyjne. Oprawa tłoczona (napis: "Regestrvm" oraz ornamenty i sceny figuralne: Chrystus Zmartwychwstały, Adam i Ewa w Raju, wąż na pustyni, Dawid, św. Piotr i Paweł). Znaczne ubytki, zwłaszcza w górnej okładce. Tekst niekompletny; brak niektórych k. z tekstem, 4 karty wycięte, brak końca. Ślady zalania, otwory wygryzione przez owady; niektóre karty częściowo ukruszone. uzup znaki wodne

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Formularium
 • 245 $a Formularium, |wzory aktów sądowych, przeważnie pozwów i rekognicyj od drugiej poł. 16 do pierwszej poł. 18 w.
 • 246 $a Formuły pozwów w różnych przedmiotach, protestów i rekognicji. $g z inw. rkpsów
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 16-18 w.
 • 300 $a 48 k. $c 20x16 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., tł., ślady wiązań, 16 w., przed 1560 r.
 • 500 $a Konserwacja I. Łukaszyk 2010
 • 500 $a K. 41-48v (cztery składki) opatrzone późniejszą notatką "wyjęto z obwolutu 105" oraz "włączyć do kodeksów". Niewątpliwie stanowią one część niniejszego rękopisu, ale między k. 40v a 41 nie ma ciągłości tekstu. $a Pismo 9 rąk. Ręka I: k. 1-4v; ręka II: k. 5-6v, 7-10v; ręka III: k. 10v-11v, 20-20v; ręka IV: k. 6v, 12-12v; ręka V: k. 13-19v, 41-48v; ręka VI: 21, 22-22v, 25v, 28v-29, 30v-38; ręka VII: 21v, 22v-25, 26-28v; ręka VIII: k. 29-30v; ręka IX: k. 38v-40. Dopiski na k. 11v. Na wyklejkach próby pióra oraz notatki proweniencyjne. $a Oprawa tłoczona (napis: "Regestrvm" oraz ornamenty i sceny figuralne: Chrystus Zmartwychwstały, Adam i Ewa w Raju, wąż na pustyni, Dawid, św. Piotr i Paweł). Znaczne ubytki, zwłaszcza w górnej okładce. $a Tekst niekompletny; brak niektórych k. z tekstem, 4 karty wycięte, brak końca. Ślady zalania, otwory wygryzione przez owady; niektóre karty częściowo ukruszone. $a uzup znaki wodne
 • 520 $a "Ad deducendu[m] scrutiniu[m] r[ati]one iniustae inculpationis ex parte Rei pro inuasione Domus" k. 47v-48 "Terrestris pro Capite occiso" k. 48-48v "Ad Renouandas Granicies" k. 48v "Contra Collaterales" k. 48v "Pro non statuitione Consortae ad approbanda[m] inscriptionem" [brak końca] k. 48v $a "Citatio pro paena quatuordecem Marcarum" k. 1-1v "Citatio pro paena quattuordece[m] Marcarum ex remissionis per d[ecr]etum terrestre" k. 1v-2 "Citatio pro vadijs triplicatis post paenae 14 Marcarum" k. 2-2v "Citatio pro vadijs triplicatis post Astitionis Decretum" k. 2v-3 "Citatio pro paena Banitionis" [tekst przekreślony] k. 3-3v "Citatio pro paena Bannitionis Contra Impossesionatum" [tylko tytuł - przekreślony] k. 3v "Forma Rellationis Vulnerum" k. 4 "Forma Plenipotentiae" k. 4-4v "Forma Juramenti" k. 4v "Forma intromissionis Admissae" k. 4v "Forma Diligentiae" k. 5 "Forma Aresti" k. 5 "Forma Manifestacionis" k. 5v "Forma Limitationis ex Limitatione securita secundo procort? ter easd[em] partes quo ad quintes cisam" [pierwotny tyt. przekreślony brzmiał: "Forma Limitationis ex Limitatione priori quae Anterius erat"] k. 5v "Forma Limit[ati]onis ex Limit[ati]one prima quae prima hic proceditur in ter[mi]no primo quo ad intercisam" k. 6 "Citatio p[ro] paena Bannitionis Contra Impossonatum[?]" k. 6-6v "Citatio Reuificatorialis Ad Judicium" k. 6v "Citatio pro debito inscripto" k. 7 "Cittatio p[ro] non inscripto debito" k. 7 "Cittacio pro excisio[n]e silue aut Saij[?] vel merire[?]" k. 7v "Cittacio pro arboribus fructifferis" k. 7v "Cittatio pro vulneribus" k. 7v-8 "Cittacio pro capite occiso" k. 8 "Cittacio pro propinquitate" k. 8 "Cittacio pro diuisione" k. 8v "Cittacio pro redimendis bois obligatoriis" k. 8v "Cittacio pro kmethone profugo sine quovis alio subdito" k. 8v-9 "Cittacio pro cautione fideiussoria" k. 9 "Cittacio pro receptione feni aut frume[n]tor[um]" k. 9 "Cittacio pro conculcatio[n]e et depascio[n]e frumentorum" k. 9v "Cittatio ad parat[am] Cittac[i]o[ne]m post mortem p[at]ris aut cuiusuis an[te]cessoris cui no[n] ante[?] venerat terminus" k. 9v "Cittacio dum pater aut filius an[te]cessor lite contestata sine scripto termino aut co[n]demnato reo mortuus fuerit" k. 10-10v "Cittacionis translapse ad citacio[nem]" k. 10v "A. Kmethone[!] sine alio quouis Subdito" k. 10v-11 "Graniciorum" k. 11 "Pro non administratione Iustitiae" k. 11-11v "Secundae citt[ati]onis post condemna[ti]onem in paena continuatiae" k. 11v "Citationis alias przypowiastu post condemna[ti]onem in lucro" k. 11v "Citatio pro Inquisitionem" k. 12-12v "Prot[esta]t[i]o R[ati]one Excisionis Arboru[m]" k. 13 "Prot[es]tur se Paratum fore solution summae" k. 13-13v "Prot[esta]t[i]o cum quis alicui eunti ad hospitium excessu[m] alique[m] infert et Vulnerat Et res aliquas percipit et capit" k. 13v-14 "Protestatio Inuasionis domus" k. 14-14v "Prot[esta]t[i]o r[ati]one Telonei" k. 14v-15v "Prot[esta]t[i]o R[ati]one Inuasionis Domus" k. 15v-16 "Notationes Decretoru[m] ex Appell[ati]one p[ro]ueniente" [brak końca] k. 16-19v "Citatio Ex officio Succamerarij ad campum p[os]t condemna[ti]onem ci[vi]tati in lucro in iudicio Terrestri obtentam" k. 20-20v "Forma adci[ta]t[i]onis Succamerarialis contra Collatores siue h[abe]ntes parietes contiquos et vicinos post remissionem fieri Solitae" k. 20v "De debito in Scr[ini]o" k. 21-21v "Quiet[an]tium Recognitiones" k. 22 "Qui[e]t[an]t[ia] 2da [transfussoria]" k. 22-22v "[...] q[u]i[e]t[an]t[ia]" k. 22v-24 "Debitum" k. 24-25v "Debitum sub intromissione" k. 26-28v "Debitum sub lapsus [przekreślone] Transfusio [...] [dopisek]" k. 28v-29 "Submissio ad ..." k. 29-30v "Refformatio" k. 30v-32v "Contumatio" k. 32v-33 "Limitacio" k. 33v "Debitum sub Labsus[!]" k. 34-37 "Obligatio bonorum" k. 37-38v "Forma Citt[ati]onis Castr[ensis] ad quaerelam" k. 38v "Conci[ta]tio al[iqui]s przypowiast p[os]t latam Senten[tia]tam Priore decreta" k. 38v-39v "Fidem sponsione obligatam fregisti" k. 40 "Stations profugisti" k. 40 "Farraco variarum Citt[ati]onum ad Jud[ic]ia Comitialia tribunalis Regni Capitanealia Terrestria Succamerarialia Secundum praxim hodiernam extracti Solitarum. Ad Comitia ad Extendas paenas infamiae" [brak końca] k. 40-40v [Formularz pozwu - brak początku] k. 41 "Post translapsum terminum ad paratum" k. 41-41v "Similij ex parte eiusdam" k. 41v-42 "Innotescentia pro non admissa Intro[missi]ne post latum Decretum ex ... ter[mi]no" k. 42-42v "Ob non admissam Intro[missione]m pro Vadijs Triplicatis" k. 42v-43 "Pro debito Verbali" k. 43 "Pro non Restitutione Cmetonis" k. 43-43v "Pro Cmetone profugo" k. 43v "R[ati]one non extraditionis equorum" k. 43v "Pro paena Bannitionis" k. 44-44v "Super quittum" k. 44v "Super Dittom... ad processum originalem" k. 44v-45 "Pro expulsione de bonis dotalicijs" k. 45-45v "Ad exemptionem" k. 45v-46 "Pro decimis Raptis" k. 46-46v "Pro debito Simplici con[tra] successores" k. 46v-47 "Pro inuasione Domus" k. 47-47v "Ad deducendum scrutinium occ[asi]one in terempti Capitis" k. 47v
 • 530 $d Mf 1560
 • 530 $d Mf 1561
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK V, 12 $w Działyński Tytus
 • 561 $a "Sum fida suppellex Martinus Glowaczki. Anno salutis nostrae 1559. Comparatus grossis octo Petricowiae" - [rkps na okł.] $r 1599 $w Głowacki Marcin
 • 561 $a "Nicolaus Wałknowski Wierusz" - [rkps 17 w.] $a jest $r 17 w. $w Wałknowski |Wierusz Mikołaj
 • 653 $a sądy 16 w.
 • 653 $a pozwy sądowe 16 w.
 • 655 $a formularze 16 w.
 • 740 $a Cittacionis translapse ad citacio[nem]
 • 740 $a Citatio pro paena quattuordece[m] Marcarum ex remissionis per d[ecr]etum terrestre
 • 740 $a Citatio pro vadijs triplicatis post paenae 14 Marcarum
 • 740 $a Citatio pro vadijs triplicatis post Astitionis Decretum
 • 740 $a Citatio pro paena Banitionis
 • 740 $a Citatio pro paena Bannitionis Contra Impossesionatum [tylko tytuł]
 • 740 $a Forma Rellationis Vulnerum
 • 740 $a Forma Plenipotentiae
 • 740 $a Forma Juramenti
 • 740 $a Forma intromissionis Admissae
 • 740 $a Forma Diligentiae
 • 740 $a Forma Aresti
 • 740 $a Forma Manifestacionis
 • 740 $a Forma Limitationis ex Limitatione securita secundo procort? ter easd[em] partes quo ad quintes cisam
 • 740 $a Forma Limit[ati]onis ex Limit[ati]one prima quae prima hic proceditur in ter[mi]no primo quo ad intercisam
 • 740 $a Citatio p[ro] paena Bannitionis Contra Impossonatum[?]
 • 740 $a Citatio Reuificatorialis Ad Judicium
 • 740 $a Citatio pro debito inscripto
 • 740 $a Cittatio p[ro] non inscripto debito
 • 740 $a Cittacio pro excisio[n]e silue aut Saij[?] vel merire[?]
 • 740 $a Cittacio pro arboribus fructifferis
 • 740 $a Cittatio pro vulneribus
 • 740 $a Cittacio pro capite occiso
 • 740 $a Cittacio pro propinquitate
 • 740 $a Cittacio pro divisione
 • 740 $a Cittacio pro redimendis bois obligatoriis
 • 740 $a Cittacio pro kmethone profugo sine quovis alio subdito
 • 740 $a Cittacio pro cautione fideiussoria
 • 740 $a Cittacio pro receptione feni aut frume[n]tor[um]
 • 740 $a Cittacio pro conculcatio[n]e et depascio[n]e frumentorum
 • 740 $a Cittatio ad parat[am] Cittac[i]o[ne]m post mortem p[at]ris aut cuiusuis an[te]cessoris cui no[n] ante[?] venerat terminus
 • 740 $a Cittacio dum pater aut filius an[te]cessor lite contestata sine scripto termino aut co[n]demnato reo mortuus fuerit
 • 740 $a A. Kmethone[!] sine alio quovis Subdito
 • 740 $a Graniciorum
 • 740 $a Pro non administratione Iustitiae
 • 740 $a Secundae citt[ati]onis post condemna[ti]onem in paena continuatiae
 • 740 $a Citationis alias przypowiastu post condemna[ti]onem in lucro
 • 740 $a Citatio pro Inquisitionem
 • 740 $a Prot[esta]t[i]o R[ati]one Excisionis Arboru[m]
 • 740 $a Prot[es]tur se Paratum fore solution summae
 • 740 $a Prot[esta]t[i]o cum quis alicui eunti ad hospitium excessu[m] alique[m] infert et Vulnerat Et res aliquas percipit et capit
 • 740 $a Protestatio Inuasionis domus
 • 740 $a Prot[esta]t[i]o r[ati]one Telonei
 • 740 $a Prot[esta]t[i]o R[ati]one Invasionis Domus
 • 740 $a Notationes Decretoru[m] ex Appell[ati]one p[ro]ueniente
 • 740 $a Citatio Ex officio Succamerarij ad campum p[os]t condemna[ti]onem ci[vi]tati in lucro in iudicio Terrestri obtentam
 • 740 $a Forma adci[ta]t[i]onis Succamerarialis contra Collatores sive h[abe]ntes parietes contiquos et vicinos post remissionem fieri Solitae
 • 740 $a "De ... in S..." k. 21-21v "Qui ... Recognitionis" k. 22 "Quitt ... 2da[m] ..." k. 22-22v "..." k. 22v-24
 • 740 $a Debitum
 • 740 $a Debitum sub intromissione
 • 740 $a Debitum sub lapsus $a Submissio ad ..." k. 29-30v "Refformatio" k. 30v-32v "Contumatio" k. 32v-33 "Limitacio" k. 33v "Debitum sub Labsus[!]" k. 34-37 "Obligatio bonorum" k. 37-38v "Forma Citt[ati]onis Castr[ensis] ad quaerelam" k. 38v "Conci[ta]tio al[iqui]s przypowiast p[os]t latam Senten[tia]tam Priore decreta" k. 38v-39v "Fidem sponsione obligatam fregisti" k. 40 "Stations profugisti" k. 40 "Farraco variarum Citt[ati]onum ad Jud[ic]ia Comitialia tribunalis Regni Capitanealia Terrestria Succamerarialia Secundum praxim hodiernam extracti Solitarum. Ad Comitia ad Extendas paenas infamiae" [brak końca] k. 40-40v [Formularz pozwu - brak początku] k. 41 "Post translapsum terminum ad paratum" k. 41-41v "Similij ex parte eiusdam" k. 41v-42 "Innotescentia pro non admissa Intro[missi]ne post latum Decretum ex ... ter[mi]no" k. 42-42v "Ob non admissam Intro[missione]m pro Vadijs Triplicatis" k. 42v-43 "Pro debito Verbali" k. 43 "Pro non Restitutione Cmetonis" k. 43-43v "Pro Cmetone profugo" k. 43v "R[ati]one non extraditionis equorum" k. 43v "Pro paena Bannitionis" k. 44-44v "Super quittum" k. 44v "Super Dittom... ad processum originalem" k. 44v-45 "Pro expulsione de bonis dotalicijs" k. 45-45v "Ad exemptionem" k. 45v-46 "Pro decimis Raptis" k. 46-46v "Pro debito Simplici con[tra] successores" k. 46v-47 "Pro inuasione Domus" k. 47-47v "Ad deducendum scrutinium occ[asi]one in terempti Capitis" k. 47v "Ad deducendu[m] scrutiniu[m] r[ati]one iniustae inculpationis ex parte Rei pro inuasione Domus" k. 47v-48 "Terrestris pro Capite occiso" k. 48-48v "Ad Renouandas Granicies" k. 48v "Contra Collaterales" k. 48v "Pro non statuitione Consortae ad approbanda[m] inscriptionem" [brak końca] k. 48v
 • 740 $a Citatio pro paena quatuordecem Marcarum
 • 852 $j BK 00767
 • 999 $a MM

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00767