"Ius Saxonicum"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00866
 • Kopie: Mf 1934
 • Tytuł: "Ius Saxonicum"
 • Miejsce i czas powstania: 15 w.
 • Opis fizyczny: 150 s. 30x21 cm
 • Oprawa: półsk., grzb. z tł., 16 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • "Incipu[n]t[!] capitula[?] de iure feodali post p[ro]logum subseque[n]tum" s. 42 "Quoniam in p[ri]ma p[ar]te hui[us] libri p[ro]vi[n]ciale ius theuto ma[n]i[bus][?] [...]" s. 43 "Incipit Jus p[ro]vinciale [...]" s. 62 "Incipit registrum de iure p[ro]vinciali [...]" s. 65-67 "Sequitur ius provinciale [...]", "Jus meydeburgen[se] in lati[num][?] s. 135
  • Zawartośc kodeksu: ius feodale, ius provinciale oraz registrum de iure provinciali
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • prawo saskie
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Karty wyrwane: 1 pomiędzy s. 50 a 51, 1 między s. 60 a 61, 7 między s. 64 a 65, 1 między s. 70 a 71, 1 między s. 82 a 83, 1 między s. 94 a 95, 1 między s. 96 a 97. Strony z podwojoną paginacją: 137a, 137b. S. 95-96 ucięta pionowo w połowie Brak karty tytułowej i karty początkowej S. 61 czysta Tekst pisany w dwu kolumnach. Glosy marginalne i interlinearne, rączki. Pap. w złym stanie. uszkodzenia wywołane przez szkodniki. Jako falcu introligatorskiego użyto perg. z wcześniejszych rkpsów. Na wewn. k. opr. naniesiono oł. sygn. "110" Cechy pisma przemawiają za datowaniem rkpsu na 15 w. Charakterystyczne gotyckie pismo kodeksowe (tekstura)
  • brak karty tyt.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Ius
 • 245 a "Ius Saxonicum"
 • 250 a kop.
 • 260 c 15 w.
 • 300 a 150 s. c 30x21 cm
 • 340 d rkps e półsk., grzb. z tł., 16 w.
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 500 a Karty wyrwane: 1 pomiędzy s. 50 a 51, 1 między s. 60 a 61, 7 między s. 64 a 65, 1 między s. 70 a 71, 1 między s. 82 a 83, 1 między s. 94 a 95, 1 między s. 96 a 97. a Strony z podwojoną paginacją: 137a, 137b. a S. 95-96 ucięta pionowo w połowie a Brak karty tytułowej i karty początkowej a S. 61 czysta a Tekst pisany w dwu kolumnach. Glosy marginalne i interlinearne, rączki. a Pap. w złym stanie. uszkodzenia wywołane przez szkodniki. Jako falcu introligatorskiego użyto perg. z wcześniejszych rkpsów. a Na wewn. k. opr. naniesiono oł. sygn. "110" a Cechy pisma przemawiają za datowaniem rkpsu na 15 w. Charakterystyczne gotyckie pismo kodeksowe (tekstura)
 • 500 a brak karty tyt.
 • 520 a "Incipu[n]t[!] capitula[?] de iure feodali post p[ro]logum subseque[n]tum" s. 42 "Quoniam in p[ri]ma p[ar]te hui[us] libri p[ro]vi[n]ciale ius theuto ma[n]i[bus][?] [...]" s. 43 "Incipit Jus p[ro]vinciale [...]" s. 62 "Incipit registrum de iure p[ro]vinciali [...]" s. 65-67 "Sequitur ius provinciale [...]", "Jus meydeburgen[se] in lati[num][?] s. 135
 • 520 a Zawartośc kodeksu: ius feodale, ius provinciale oraz registrum de iure provinciali
 • 530 d Mf 1934
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK V 110 d 110 (oł.) w Działyński Tytus
 • 653 a prawo saskie
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 740 a Jus meydeburgense in latinum?
 • 740 a Sequitur ius provinciale
 • 740 a Incipit registrum |de iure provinciali
 • 740 a Incipit |Jus provinciale
 • 740 a Quoniam in prima parte huius libri provinciale |ius theuto manibus?
 • 740 a Incipunt! capitula? |de iure feodali post prologum subsequentum
 • 852 j BK 00866
 • 990 a germanicum 15 w.
 • 999 a PB