Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00959
 • Kopie: Mf 1843
 • Autor: Modrzewski Andrzej Frycz
 • Tytuł: Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 48 k. 22x18 cm i mn.
 • Oprawa: półsk. brąz, pł., 20 w.
 • Język: Łac., pol., włoski
 • Zawartość: "Andr[eas] Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę[!] Sarmatiae" k. 1-7v. "Confoederatio g[e]n[er]alis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey A[nn]o 1573 28 Jan[uari] in Conventu regni g[e]n[er]ali." k. 8-8v. k. 9-9v. czyste "Quaedam ex Statuto Regni Pol[oniae] excerpta." k. 10-12 k. 12v. czysta Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w. k. 13 "Zdanie P. Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633" k. 13v.-14v. "Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689" k. 15-15v. "Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili A[nn]o 1691" k. 16-17v. "Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue [...]" k. 18-19 k. 19v. czysta "Cvd Nowy" 1704 (dot. oblężenia St. Leszczyńskiego w Gdańsku) k. 20-29 k. 29v. czysta "Leges quaedam ex iure Civili excerpta" k. 30-31 k. 31v. czysta "Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584" (zapiski do poł. 17 w.) k. 32-47v. "Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia" k. 48-48v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander VIII papież
  • Stanisław Leszczyński król Polski
  • Gdańsk
  • Prusy Królewskie
  • Warszawa
  • Konklawe 1689-1691
  • tolerancja religijna 16 w.
  • prawo ustrojowe wyciągi 16 w.
  • prawo komentarze 17 w.
  • satyry
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • nuty
  • Na k. 7v. pieczęć tuszem z herbem "Łodzia" Na k. 32 rys. herbu "Ogończyk" Rkps oprawiono ponownie w 1970 r.
  • pismo kilku rąk

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 130 %a Varia
 • 245 %a Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.
 • 246 %a Leges quaedam ex iure civili. %g tyt. z dawnego inw.
 • 246 %a Formulae citationum terrestrium 1584 %g tyt. z dawnego inw.
 • 246 %a Confoederatio generalis Varsaviae 1573. %g tyt. z dawnego inw.
 • 246 %a Andreas Fricius Modrevius equitibus Poloniae ac reliquae Sarmatiae S D [...] %g tyt. z danwego inw.
 • 246 %a Omen circa electionem Summi Pontificis 1689. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 16-18 w.
 • 300 %a 48 k. %c 22x18 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e półsk. brąz, pł., 20 w.
 • 500 %a nuty
 • 500 %a Na k. 7v. pieczęć tuszem z herbem "Łodzia" %a Na k. 32 rys. herbu "Ogończyk" %a Rkps oprawiono ponownie w 1970 r.
 • 500 %a pismo kilku rąk
 • 520 %a "Andr[eas] Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę[!] Sarmatiae" k. 1-7v. "Confoederatio g[e]n[er]alis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey A[nn]o 1573 28 Jan[uari] in Conventu regni g[e]n[er]ali." k. 8-8v. k. 9-9v. czyste "Quaedam ex Statuto Regni Pol[oniae] excerpta." k. 10-12 k. 12v. czysta Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w. k. 13 "Zdanie P. Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633" k. 13v.-14v. "Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689" k. 15-15v. "Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili A[nn]o 1691" k. 16-17v. "Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue [...]" k. 18-19 k. 19v. czysta "Cvd Nowy" 1704 (dot. oblężenia St. Leszczyńskiego w Gdańsku) k. 20-29 k. 29v. czysta "Leges quaedam ex iure Civili excerpta" k. 30-31 k. 31v. czysta "Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584" (zapiski do poł. 17 w.) k. 32-47v. "Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia" k. 48-48v.
 • 530 %d Mf 1843
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac., pol., włoski
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK VI 56 %w Działyński Tytus
 • 600 %a Aleksander VIII papież
 • 600 %a Stanisław Leszczyński król Polski
 • 651 %a Gdańsk
 • 651 %a Prusy Królewskie
 • 651 %a Warszawa
 • 653 %a Konklawe 1689-1691
 • 653 %a tolerancja religijna 16 w.
 • 653 %a prawo ustrojowe wyciągi 16 w.
 • 653 %a prawo komentarze 17 w.
 • 655 %a satyry
 • 655 %a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 %a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 711 %a konfederacja 1573 generalna warszawska
 • 740 %a Leges quaedam ex iure Civili excerpta
 • 740 %a Andreas Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę! Sarmatiae
 • 740 %a Confoederatio generalis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey Anno 1573 28 Januari in Conventu regni generali.
 • 740 %a Quaedam ex Statuto Regni Poloniae excerpta.
 • 740 %a Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w.
 • 740 %a Zdanie Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633
 • 740 %a Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689
 • 740 %a Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili Anno 1691
 • 740 %a Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue
 • 740 %a Cvd Nowy 1704 |oblężenie Stanisława Leszczyńskiego w Gdańsku
 • 740 %a Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584
 • 740 %a Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia
 • 777 %a Modrzewski Andrzej Frycz %t Equitibus Poloniae ac religionis Sarmatiae
 • 852 %j BK 00959
 • 920 %b pieczęć tuszem
 • 940 %n nuty k. 43v.
 • 990 %a italicum 17 w.
 • 999 %a PB

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00959