"Xięga historyey Moskiewskiey przez [...] Mikołaia Marchockiego, starostę chosk[...], na tey woynie rotmistrza, pisana."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00974
 • Kopie:
  • CD 91a
  • Mf 1549
 • Autor: Marchocki Mikołaj Ścibor
 • Tytuł:
  • Księga historii moskiewskiej
  • "Xięga historyey Moskiewskiey przez [...] Mikołaia Marchockiego, starostę chosk[...], na tey woynie rotmistrza, pisana."
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 78 s. 41x28 cm
 • Oprawa: tekt., 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Poselstwo przez [...] Stadnickiego, castellana przemyskiego y jego collegów [...] Zbarawskiego!, P. Kunina, P. Ludwika Weiera, P. Domaradzkiego, pana Kazanowskiego we 2000 człeka, do woiska tegoż" s. 31-33
  • "Quaerella totius Aulae S.R.Mttis per [...] Joannem Solikowski coram Senatu [...] recitata [...] 1573" s. 57
  • "Testament króla [...] Zigmunta Augusta [...]" 1572 s. 53-56
  • "Kondicie posłane Kziążęciu finlandskiemu od króla Erika y od Rad iego natenczas, gdi po szaleństwie swoim poń posłał do Gripsolmu, iusz go z więzienia wypuszczaiącz" s. 48-52
  • "Respons na piśmie posłom rycerstwa pod Moskwą natenczas będącego od JKMci [...]" 26.11. 1609
  • "Poselstwa moie, którem odprawował do króla [...] pod Smoleńskiem [...] Instrukctia [...] posłom [...] cara [...] do króla [...] posłanym" s. 29-30
  • "Pisanie moie, com ie w Historiey wspomniał do Iwana Szuyskiego, które było przyczyną oswobodzenia Bokszyckiego [...]" i odpis s. 28-29
  • "Historia prawdziwa o przygodzie żałosney kziążęcia! [...] Finlandskiego Jana, iusz natenczas sweczkiego [...] króla y królewny [...] Katarzyny, małżonki iego" s. 42-48
  • "Rokosz pod Glinianami Anno Dni 1379" s. 39-41
  • "Historya albo Diarius rosprawy woyska polskiego pod regimentem pana Jana Karola Chodkiewicza [...] bendączego z Osmanem [...] pod Chocimem [...] 1621" s. 38-39
  • "Wołoskie dzieje niektóre z relatiei pewnych osób" s. 37-38
  • "Diskurs o Królewiczu JMci, strony Państwa Moskiewskiego" s. 33-36
  • "List od carowy moskiewski, Maryny Mniszkówny, do p. Stadnickiego Leskiego, castellana przemyskiego, który miał w Moskwie, przy JKM, ludu swego 1200" s. 33
  • "Script podany do Koła rycerskiego pod stolicą moskiewską, od nichże samych przy posłach JKM zpod Smoleńska do nich posłanych" s. 33
  • "Copia listu do Niżowców, któri Krzistoph Zborowski pisał" s. 59
  • "Pozew" s. 59
  • "Śmierć Stephana JM Króla Polskiego w Grodnie 12 decemb. 1586" s. 60
  • "Testament Stephani regis Poloniae in agone mortis" s. 60
  • "Mowa p. Andrzeia Zborowskiego, marszałka nadw. kor." s. 61-62
  • "Odpowiedź [...] Jana Zamoyskiego [...] na requisitią przez [...] p. inowłodzkiego imieniem arcibiskupa gnieźnień. o podpisanie scriptów w sprawie Zborowskich [...] 1587" s. 62-65
  • "Opisanie potrzeby pod Byczyną Ano Dni 1588 die 24 januarii" s. 65-66
  • "Copia listu [...] Jana Zamoyskiego [...] do króla JM z Podbyczynia" s. 66-69
  • "Sposób na odwrócenie woiny tureckij podczas wyprawy przeciwko Beghlerberkowi przez pana Dzierzka podany [...] 1590" s. 69
  • "Praktika rakuszanów. 1592." s. 69-70
  • "Litterae [...] Joannis Zamoyscii [...] ad Carolum Suderm. ducem" s. 70
  • "Pacta z cesarzem tureckim Osmanem 1621" s. 70-71
  • "Copia listu do [...] podczaszego koronnego z Konstantinopola od P. Szuliszowskiego" 1622 s. 71-72
  • "Historia zabicia cesarza tureckiego sułtan Osmana ano 1622" s. 72-73
  • "Definitio rokoszu, co to iest za natura iego" s. 73-74
  • "Script p. Mikol. Zebrzidowskiego [...] in vim testamenti conditi posłany" s. 74-76
  • "Strzała z szaidaka p. Szczesnego Herborta, którą Korona Polska, śmiertelna iusz matka, strażą obtoczona cięszkiego więzienia swego, do dziatek swych stanu riczerskiego ku przestrodze wypuszczona" s. 76-78
  • "Copia listu [...] Krzistopha Zborowskiego do [...] Samuela, brata" s. 58-59
  • "Sposób, iako Pana obieżać! mieli po śmierci króla Augusta" s. 58
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Beghlerberg
  • Bokszycki
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
  • Domaradzki
  • Dzierżek
  • Eryk XIV król Szwecji
  • Jan król Szwecji
  • Karol IX Sudermański król Szwecji
  • Katarzyna Jagiellonka królowa Szwecji
  • Kazanowski
  • Kunin
  • Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski 1583-1649
  • Maria (Maryna Mniszkówna) carowa Rosji
  • Osman II sułtan
  • Stefan Batory król Polski
  • Suliszewski Stanisław
  • Szujski Iwan
  • Uchański Jakub bp chełmski kujawski prymas 1502-1581
  • Wejher Ludwik klan elbląski wda pomorski zm. 1656
  • Władysław IV król Polski
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
  • Zborowscy
  • Zborowski Andrzej marszałek nadw. kor. zm. 1598
  • Zborowski klan przemyski
  • Zborowski Krzysztof podczaszy kor.
  • Zborowski Samuel rotm. skazany na banicję za morderstwo i obrazę majestatu zm. 1584
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620
  • Zygmunt II August król Polski
  • Biblioteka Czartoryskich Puławy
  • Byczyna
  • Chocim
  • Gliniany
  • Rosja
  • Smoleńsk
  • Turcja
  • Turcja
  • Wołochy
  • bitwa 1588 Byczyna
  • elekcje
  • traktat 1621 Chocim Polska Turcja
  • wojny polsko-tureckie 16 w.
  • Niżowcy
  • Kozacy 16 w.
  • bitwa 1621 Chocim
  • wojsko polskie 17 w.
  • wojny polsko rosyjskie 17 w.
  • testamenty 16 w.
  • listy
  • listy 17 w.
  • respons zob. listy
  • script zob. listy
 • Uwagi: kopia rkps Puławskiego, ręką Kielisińskiego
 • Opracowania: druk Raczyńskiego z innego rkpsu

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Marchocki Mikołaj Ścibor
 • 240 a Księga historii moskiewskiej
 • 245 a "Xięga historyey Moskiewskiey przez [...] Mikołaia Marchockiego, starostę chosk[...], na tey woynie rotmistrza, pisana."
 • 246 a "Historya Moskiewskiey woiny prawdziwa, przez mię, Mikołaia Scibora z Marchocic Marchockiego pisana"
 • 250 a kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 78 s. c 41x28 cm
 • 340 d rkps e tekt., 19 w.
 • 400 a Ścibor Marchocki, Mikołaj zob. Marchocki, Mikołaj Ścibor
 • 400 a Maryna Mniszkówna zob. Maria (Maryna Mniszkówna) carowa Rosji
 • 400 a Mniszkówna Maryna zob. Maria (Maryna Mniszkówna) carowa Rosji
 • 400 a Szuliszowski zob. Suliszewski
 • 500 a kopia rkps Puławskiego, ręką Kielisińskiego
 • 520 a "Poselstwo przez [...] Stadnickiego, castellana przemyskiego y jego collegów [...] Zbarawskiego!, P. Kunina, P. Ludwika Weiera, P. Domaradzkiego, pana Kazanowskiego we 2000 człeka, do woiska tegoż" s. 31-33
 • 520 a "Quaerella totius Aulae S.R.Mttis per [...] Joannem Solikowski coram Senatu [...] recitata [...] 1573" s. 57
 • 520 a "Testament króla [...] Zigmunta Augusta [...]" 1572 s. 53-56
 • 520 a "Kondicie posłane Kziążęciu finlandskiemu od króla Erika y od Rad iego natenczas, gdi po szaleństwie swoim poń posłał do Gripsolmu, iusz go z więzienia wypuszczaiącz" s. 48-52
 • 520 a "Respons na piśmie posłom rycerstwa pod Moskwą natenczas będącego od JKMci [...]" 26.11. 1609
 • 520 a "Poselstwa moie, którem odprawował do króla [...] pod Smoleńskiem [...] |Instrukctia [...] posłom [...] cara [...] do króla [...] posłanym" s. 29-30
 • 520 a "Pisanie moie, com ie w Historiey wspomniał do Iwana Szuyskiego, które było przyczyną oswobodzenia Bokszyckiego [...]" i odpis s. 28-29
 • 520 a "Historia prawdziwa |o przygodzie żałosney kziążęcia! [...] Finlandskiego Jana, iusz natenczas sweczkiego [...] króla y królewny [...] Katarzyny, małżonki iego" s. 42-48
 • 520 a "Rokosz pod Glinianami Anno Dni 1379" s. 39-41
 • 520 a "Historya albo |Diarius rosprawy woyska polskiego pod regimentem pana Jana Karola Chodkiewicza [...] bendączego z Osmanem [...] pod Chocimem [...] 1621" s. 38-39
 • 520 a "Wołoskie dzieje niektóre z relatiei pewnych osób" s. 37-38
 • 520 a "Diskurs |o Królewiczu JMci, strony Państwa Moskiewskiego" s. 33-36
 • 520 a "List od carowy moskiewski, Maryny Mniszkówny, do p. Stadnickiego Leskiego, castellana przemyskiego, który miał w Moskwie, przy JKM, ludu swego 1200" s. 33
 • 520 a "Script podany do Koła rycerskiego pod stolicą moskiewską, od nichże samych przy posłach JKM zpod Smoleńska do nich posłanych" s. 33
 • 520 a "Copia listu do Niżowców, któri Krzistoph Zborowski pisał" s. 59
 • 520 a "Pozew" s. 59
 • 520 a "Śmierć Stephana JM Króla Polskiego w Grodnie 12 decemb. 1586" s. 60
 • 520 a "Testament Stephani regis Poloniae in agone mortis" s. 60
 • 520 a "Mowa p. Andrzeia Zborowskiego, marszałka nadw. kor." s. 61-62
 • 520 a "Odpowiedź [...] Jana Zamoyskiego [...] na requisitią przez [...] p. inowłodzkiego imieniem arcibiskupa gnieźnień. |o podpisanie scriptów w sprawie Zborowskich [...] 1587" s. 62-65
 • 520 a "Opisanie potrzeby pod Byczyną Ano Dni 1588 die 24 januarii" s. 65-66
 • 520 a "Copia listu [...] Jana Zamoyskiego [...] do króla JM z Podbyczynia" s. 66-69
 • 520 a "Sposób na odwrócenie woiny tureckij podczas wyprawy przeciwko Beghlerberkowi przez pana Dzierzka podany [...] 1590" s. 69
 • 520 a "Praktika rakuszanów. 1592." s. 69-70
 • 520 a "Litterae [...] Joannis Zamoyscii [...] ad Carolum Suderm. ducem" s. 70
 • 520 a "Pacta z cesarzem tureckim Osmanem 1621" s. 70-71
 • 520 a "Copia listu do [...] podczaszego koronnego z Konstantinopola od P. Szuliszowskiego" 1622 s. 71-72
 • 520 a "Historia zabicia cesarza tureckiego sułtan Osmana ano 1622" s. 72-73
 • 520 a "Definitio rokoszu, co to iest za natura iego" s. 73-74
 • 520 a "Script p. Mikol. Zebrzidowskiego [...] in vim testamenti conditi posłany" s. 74-76
 • 520 a "Strzała z szaidaka p. Szczesnego Herborta, którą Korona Polska, śmiertelna iusz matka, strażą obtoczona cięszkiego więzienia swego, do dziatek swych stanu riczerskiego ku przestrodze wypuszczona" s. 76-78
 • 520 a "Copia listu [...] Krzistopha Zborowskiego do [...] Samuela, brata" s. 58-59
 • 520 a "Sposób, iako Pana obieżać! mieli po śmierci króla Augusta" s. 58
 • 530 d CD 91a
 • 530 d Mf 1549
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 71 w Działyński Tytus
 • 581 a druk Raczyńskiego z innego rkpsu
 • 600 a Beghlerberg
 • 600 a Bokszycki
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
 • 600 a Domaradzki
 • 600 a Dzierżek
 • 600 a Eryk XIV król Szwecji
 • 600 a Jan król Szwecji
 • 600 a Karol IX Sudermański król Szwecji
 • 600 a Katarzyna Jagiellonka królowa Szwecji
 • 600 a Kazanowski
 • 600 a Kunin
 • 600 a Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski 1583-1649
 • 600 a Maria (Maryna Mniszkówna) carowa Rosji
 • 600 a Osman II sułtan
 • 600 a Stefan Batory król Polski
 • 600 a Suliszewski Stanisław
 • 600 a Szujski Iwan
 • 600 a Uchański Jakub bp chełmski kujawski prymas 1502-1581
 • 600 a Wejher Ludwik klan elbląski wda pomorski zm. 1656
 • 600 a Władysław IV król Polski
 • 600 a Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
 • 600 a Zborowscy
 • 600 a Zborowski Andrzej marszałek nadw. kor. zm. 1598
 • 600 a Zborowski klan przemyski
 • 600 a Zborowski Krzysztof podczaszy kor.
 • 600 a Zborowski Samuel rotm. skazany na banicję za morderstwo i obrazę majestatu zm. 1584
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620
 • 600 a Zygmunt II August król Polski
 • 610 a Biblioteka Czartoryskich Puławy
 • 651 a Byczyna
 • 651 a Chocim
 • 651 a Gliniany
 • 651 a Rosja
 • 651 a Smoleńsk
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja
 • 651 a Wołochy
 • 653 a bitwa 1588 Byczyna
 • 653 a elekcje
 • 653 a traktat 1621 Chocim Polska Turcja
 • 653 a wojny polsko-tureckie 16 w.
 • 653 a Niżowcy
 • 653 a Kozacy 16 w.
 • 653 a bitwa 1621 Chocim
 • 653 a wojsko polskie 17 w.
 • 653 a wojny polsko rosyjskie 17 w.
 • 655 a testamenty 16 w.
 • 655 a listy
 • 655 a listy 17 w.
 • 655 a respons zob. listy
 • 655 a script zob. listy
 • 700 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 740 a rokosz 1379 gliniański
 • 740 a Testament Stephani regis Poloniae in agone mortis
 • 740 a Śmierć Stephana JM Króla Polskiego w Grodnie 12 decemb. 1586
 • 740 a Pozew
 • 740 a List do Niżowców któri Krzistoph Zborowski pisał
 • 740 a List Krzistopha Zborowskiego do Samuela brata
 • 740 a Sposób iako Pana obieżać! mieli po śmierci króla Augusta
 • 740 a Testament króla Zigmunta Augusta 1572
 • 740 a Kondicie posłane Kziążęciu finlandskiemu od króla Erika y od Rad iego natenczas gdi po szaleństwie swoim poń posłał do Gripsolmu iusz go z więzienia wypuszczaiącz
 • 740 a Historia prawdziwa |o przygodzie żałosney kziążęcia! Finlandskiego Jana iusz natenczas sweczkiego króla y królewny Katarzyny małżonki iego
 • 740 a Wołoskie dzieje niektóre z relatiei pewnych osób
 • 740 a Rokosz pod Glinianami Anno Dni 1379
 • 740 a Historya albo |Diarius rosprawy woyska polskiego pod regimentem pana Jana Karola Chodkiewicza bendączego z Osmanem pod Chocimem 1621
 • 740 a Pisanie moie com ie w Historiey wspomniał do Iwana Szuyskiego które było przyczyną oswobodzenia Bokszyckiego
 • 740 a Poselstwa moie którem odprawował do króla pod Smoleńskiem |Instrukctia posłom cara do króla posłanym
 • 740 a Poselstwo przez Stadnickiego castellana przemyskiego y jego collegów Zbarawskiego! Kunina Ludwika Weiera Domaradzkiego pana Kazanowskiego we 2000 człeka do woiska tegoż
 • 740 a Script podany do Koła rycerskiego pod stolicą moskiewską od nichże samych przy posłach JKM zpod Smoleńska do nich posłanych
 • 740 a List od carowy moskiewski Maryny Mniszkówny do p. Stadnickiego Leskiego castellana przemyskiego który miał w Moskwie przy JKM ludu swego 1200
 • 740 a Diskurs |o Królewiczu JMci strony Państwa Moskiewskiego
 • 740 a rokosz 1397 gliniański
 • 740 a Respons na piśmie posłom rycerstwa pod Moskwą natenczas będącego od JKMci 26.11. 1609 s. 30-31
 • 740 a Script p. Mikol. Zebrzidowskiego in vim testamenti conditi posłany
 • 740 a Definitio rokoszu co to iest za natura iego
 • 740 a Historia zabicia cesarza tureckiego sułtan Osmana ano 1622
 • 740 a List do podczaszego koronnego z Konstantinopola od Szuliszowskiego 1622
 • 740 a Pacta z cesarzem tureckim Osmanem 1621
 • 740 a Litterae Joannis Zamoyscii ad Carolum Suderm. ducem
 • 740 a Praktika rakuszanów. 1592.
 • 740 a Sposób na odwrócenie woiny tureckij podczas wyprawy przeciwko Beghlerberkowi przez pana Dzierzka podany 1590
 • 740 a List Jana Zamoyskiego do króla JM z Podbyczynia
 • 740 a Opisanie potrzeby pod Byczyną Ano Dni 1588 die 24 januarii
 • 740 a Odpowiedź Jana Zamoyskiego na requisitią przez p. inowłodzkiego imieniem arcibiskupa gnieźnień. |o podpisanie scriptów w sprawie Zborowskich 1587
 • 740 a Mowa p. Andrzeia Zborowskiego marszałka nadw. kor.
 • 777 a Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy t Strzała z szaidaka p. Szczesnego Herborta którą Korona Polska śmiertelna iusz matka strażą obtoczona cięszkiego więzienia swego do dziatek swych stanu riczerskiego ku przestrodze wypuszczona
 • 777 a Solikowski Jan Dymitr abp lwowski pisarz 1539-1603 t Quaerella totius Aulae S.R.Mttis per Joannem Solikowski coram Senatu recitata 1573
 • 852 j BK 00974
 • 999 a WK

Indeksy