Miscellanea.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00994
 • Kopie: Mf 994
 • Tytuł: Miscellanea.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 197 k. 39x26 cm
 • Oprawa: perg. nuty, 19 w.
 • Język: Pol., łac., niem
 • Zawartość:
  • "Instrukcya na seymiki powiatowe [...] 1624 [...] 26 listopada, a seym 7 stycznia 1625" k. 86-95
  • "O dyzunitach, dyssydentach, tolerancyi i Inkwizycyi S. w Polsce" k. 74-83
  • "Responsum datum Posnanie! dno Gastoldo et Alexandro Chotkowicz oratorib; dominor; Magni Ducatus Lithuanie" 1513 k. 84-85
  • Anna Jagiellonka, List do Stanisława Hozjusza 1573 k. 98-99
  • "Instruktia na sejmik generalny grudziądzki [...] 1624 [...]" k. 96-97
  • "Głos [...] Branickiego [...] miany nazajutrz po głosie JW Jerzmanowskiego [...] 1786 w Senacie, przed rozłączeniem się izb" k. 73a-73b
  • Krzycki Andrzej "Descriptum ex vetustissimo manuscripto, cujus titulus Poëmata Critii Poloni ex confusa dispersione recollecta" k. 126-146
  • Przywileje dla Michała Ezofowicza i Żydów WXL wydane przez Zygmunta I b.d. k. 148-151
  • "Akta bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta [...] 1572" k. 152-187
  • "Odnowienie przymierzy między królmi abo Królestwem Polskiem a Ziemiami pomorskiemi" 1524 k. 188-190
  • "Uchwały przeciwko akatolikom poznańskim ratione haereseos 1522"-1745 k. 192-195
  • Naruszewicz Adam Stanisław, bp, "O Ukrainie i Kozakach przez [...] wyjęte z dzieła Dyaryusz podróży Stanisława Augusta [...] 1787" k. 36-73
  • "De Valentino Fontano et Grzebski" - życiorys głównie Grzepskiego k. 100-107
  • Kallimach Filip "Vitae Sbignaei cardinalis authore Philippo Callimacho" k. 108-125
  • "Akta cechu szklarskiego, malarskiego, goldszlagierskiego połączonych od 1510 do 1610 włącznie" z Krakowa k. 1-34
 • Proweniencja: zawiera notatki Wiszniewskiego, np. s. 108
 • Hasła przedmiotowe:
  • Branicki Jan Klemens hetman w. kor. 1689-1771
  • Chodkiewicz Aleksander 1513
  • Ezofowicz Michał starszy Żydów lit.ch
  • Fontana Walenty lekarz rektor Akademii Krak.
  • Gasztołd 1513
  • Grzepski Stanisław matematyk
  • Jerzmanowski poseł łęczycki
  • Stanisław August Poniatowski król Polski
  • Zygmunt I król Polski
  • Sejm 1625 Warszawa
  • sejmik grudziądzki 1624
  • sejmiki
  • Kraków
  • Pomorze
  • Poznań
  • Ukraina
  • Kozacy
  • Inkwizycja
  • dysydenci 17 w.
  • dyzunici
  • prawa miejskie 18 w.
  • bezkrólewie 1572
  • protestanci 16 w. Wielkopolska
  • przymierze 1524 Polska Pomorze
  • Żydzi Litwa 16 w.
  • rzemiosło 16-17 w.
  • złotnicy 16-17 w.
  • malarze 16-17 w.
  • szklarze 16-17 w.
  • miasta 16-17 w.
  • cechy 16-17 w.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Miscellanea
 • 245 %a Miscellanea.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 197 k. %c 39x26 cm
 • 340 %d rkps %e perg. nuty, 19 w.
 • 400 %a Callimachus Philippus zob. Kallimach Filip
 • 400 %a Critius Andreas zob. Krzycki Andrzej
 • 400 %a Buonacorsi Philippus zob. Kallimach Filip
 • 520 %a "Instrukcya na seymiki powiatowe [...] 1624 [...] 26 listopada, a seym 7 stycznia 1625" k. 86-95
 • 520 %a "O dyzunitach, dyssydentach, tolerancyi i Inkwizycyi S. w Polsce" k. 74-83
 • 520 %a "Responsum datum Posnanie! dno Gastoldo et Alexandro Chotkowicz oratorib; dominor; Magni Ducatus Lithuanie" 1513 k. 84-85
 • 520 %a Anna Jagiellonka, List do Stanisława Hozjusza 1573 k. 98-99
 • 520 %a "Instruktia na sejmik generalny grudziądzki [...] 1624 [...]" k. 96-97
 • 520 %a "Głos [...] Branickiego [...] miany nazajutrz po głosie JW Jerzmanowskiego [...] 1786 w Senacie, przed rozłączeniem się izb" k. 73a-73b
 • 520 %a Krzycki Andrzej "Descriptum ex vetustissimo manuscripto, cujus titulus Poëmata Critii Poloni ex confusa dispersione recollecta" k. 126-146
 • 520 %a Przywileje dla Michała Ezofowicza i Żydów WXL wydane przez Zygmunta I b.d. k. 148-151
 • 520 %a "Akta bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta [...] 1572" k. 152-187
 • 520 %a "Odnowienie przymierzy między królmi abo Królestwem Polskiem a Ziemiami pomorskiemi" 1524 k. 188-190
 • 520 %a "Uchwały przeciwko akatolikom poznańskim |ratione haereseos 1522"-1745 k. 192-195
 • 520 %a Naruszewicz Adam Stanisław, bp, "O Ukrainie i Kozakach przez [...] wyjęte z dzieła Dyaryusz podróży Stanisława Augusta [...] 1787" k. 36-73
 • 520 %a "De Valentino Fontano et Grzebski" - życiorys głównie Grzepskiego k. 100-107
 • 520 %a Kallimach Filip "Vitae Sbignaei cardinalis authore Philippo Callimacho" k. 108-125
 • 520 %a "Akta cechu szklarskiego, malarskiego, goldszlagierskiego połączonych od 1510 do 1610 włącznie" z Krakowa k. 1-34
 • 530 %d Mf 994
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., łac., niem
 • 561 %a zawiera notatki Wiszniewskiego, np. s. 108 %d BK VI, 91 %w Działyński Tytus %w Wiszniewski Michał
 • 600 %a Branicki Jan Klemens hetman w. kor. 1689-1771
 • 600 %a Chodkiewicz Aleksander 1513
 • 600 %a Ezofowicz Michał starszy Żydów lit.ch
 • 600 %a Fontana Walenty lekarz rektor Akademii Krak.
 • 600 %a Gasztołd 1513
 • 600 %a Grzepski Stanisław matematyk
 • 600 %a Jerzmanowski poseł łęczycki
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 600 %a Zygmunt I król Polski
 • 610 %a Sejm 1625 Warszawa
 • 610 %a sejmik grudziądzki 1624
 • 610 %a sejmiki
 • 651 %a Kraków
 • 651 %a Pomorze
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Ukraina
 • 653 %a Kozacy
 • 653 %a Inkwizycja
 • 653 %a dysydenci 17 w.
 • 653 %a dyzunici
 • 653 %a prawa miejskie 18 w.
 • 653 %a bezkrólewie 1572
 • 653 %a protestanci 16 w. Wielkopolska
 • 653 %a przymierze 1524 Polska Pomorze
 • 653 %a Żydzi Litwa 16 w.
 • 653 %a rzemiosło 16-17 w.
 • 653 %a złotnicy 16-17 w.
 • 653 %a malarze 16-17 w.
 • 653 %a szklarze 16-17 w.
 • 653 %a miasta 16-17 w.
 • 653 %a cechy 16-17 w.
 • 700 %a Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579
 • 700 %a Wiszniewski Michał
 • 740 %a Responsum datum Posnanie! dno Gastoldo et Alexandro Chotkowicz oratorib dominor Magni Ducatus Lithuanie 1513
 • 740 %a Uchwały przeciwko akatolikom poznańskim |ratione haereseos 1522-1745
 • 740 %a Odnowienie przymierzy między królmi abo Królestwem Polskiem a Ziemiami pomorskiemi 1524
 • 740 %a Akta bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta 1572
 • 740 %a Przywileje dla Michała Ezofowicza i Żydów WXL wydane przez Zygmunta I b.d.
 • 740 %a De Valentino Fontano et Grzebski - życiorys głównie Grzepskiego
 • 740 %a Instruktia na sejmik generalny grudziądzki 1624
 • 740 %a Instrukcya na seymiki powiatowe 1624 26 listopada a seym 7 stycznia 1625
 • 740 %a O dyzunitach dyssydentach tolerancyi i Inkwizycyi S. w Polsce
 • 740 %a Głos Branickiego miany nazajutrz po głosie JW Jerzmanowskiego 1786 w Senacie przed rozłączeniem się izb
 • 740 %a Akta cechu szklarskiego malarskiego goldszlagierskiego połączonych od 1510 do 1610 włącznie z Krakowa
 • 777 %a Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537 %t Descriptum ex vetustissimo manuscripto cujus titulus |Po~emata Critii Poloni ex confusa dispersione recollecta
 • 777 %a Anna Jagiellonka królowa Polski %t List do Stanisława Hozjusza 1573
 • 777 %a Kallimach Buonaccorsi Filippo %t Vitae Sbignaei cardinalis authore Philippo Callimacho
 • 777 %a Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796 %t O Ukrainie i Kozakach przez wyjęte z dzieła Dyaryusz podróży Stanisława Augusta 1787
 • 852 %j BK 00994
 • 999 %a WK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00994