Listy, wiersze i akta sądowe 18-19 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01280
 • Kopie: Mf 6461
 • Tytuł: Listy, wiersze i akta sądowe 18-19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 170 k. 38x27 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., łac., włoski
 • Zawartość:
  • Listy NN do NN (Hermana Hołowińskiego?): panna z rodziny Hołowińskich, posyła Malwinę (powieść) 30.05. 1816 Chodorków k. 35-36
  • Podwysocki, G. Hołowiński, M. Grabowski - autogr., wiersze Morawskiego, Mickiewicza, Dionizji Poniatowskiej
  • [Inc.:] "Raz przy krzewinie [...]" k. 1-2
  • "Oda na przybycie Wojska Polskiego 28. września 1824 p. Morawskiego" k. 3-4
  • Leńkiewicz? "Młody" k. 4v
  • "Liman przez Wincentego Marewicza, rotmistrza wdztwa trockiego" k. 6-7
  • "Do M..." 1828 Jan Wilhelm Dzidaj k. 8
  • "Wieczór zimowy" k. 9-10
  • "Ustronie. do Józefa Zaleskiego. z dzieła Lamartina naśladowanie [...]" k. 11-12
  • "Pożegnanie Czayd Harolda. Wyiątek z poematu lorda Bayrona, tłumaczone z angielskiego przez Adama Mickiewicza" k. 13-14
  • Chotomski Ferdynand "O Janie", "Mądry i głupi", "Stary do starego", Kozłowski Wiktor " Nowość. Bayka z Hofmana" k. 15-16
  • Wiersze b.t. [Inc.:] "Widzisz jak orzeł [...]", [Inc.:] "Raz w Olimpie [...]" k. 17-18
  • Morawski Franciszek "Do Boga" k. 19-20
  • "Skarga bździn do Marcinkowskiego" k. 21
  • Kraszewski Józef Ignacy "Modlitwa", "Do Wojciecha Jakubowskiego" k. 23
  • Grabowski Michał Jakie tłumaczenia i drugie roboty byłyby do podjęcia w obecnej chwili w literaturze" k. 24-25
  • "facsimile podpisu Michała Haraburdy" k. 27
  • facsimile królowej Bony k. 28
  • List Bohdana Ostrowskiego do NN 18 w. k. 31-32
  • Facsimile podpisu Stanisława Potockiego "Rewery", woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego k. 34
  • Listy do NN (Hermana Hołowińskiego?): Bohatniewicz (Bohatkiewicz?) Aleksander 1828 k. 37-38. - Chojecki 1754 k. 76-77. - Dembowski S. 1778 k. 58. - Katarzyna nieczyt. 1823? k. 47-48. - Kozłowski N. 1747-1775 (2) k. 56-60. - Markus??zelata 1768 k. 74. - Peecz? ksiądz 1773 k. 68-69. - Wyleżyński Józef (3) 1750 k. 72-73, 78-81. - Zakrzewski Jan 1828 k. 39-40. - NN b.d. k. 50. - nieczyt. 1779? k. 61
  • Litografowany list do Emira z niewyraźnym podpisem k. 41-42
  • Listy do Hermana Hołowińskiego: Hołowiński J. 1794 k. 75. - Hołowiński R.? b.d. k. 70-71. - Kołysz Justyna z dopiskiem Potockiej Giseli? pieczątka "Ville sur ce que j'aime" czarny lak k. 43-44. - Potocka Teresa z Kątskich 1765? k. 95-96. - Wielogórski W. 1764 k. 97-98
  • Asygnacja Jana Moszyńskiego 1720 k. 45
  • List do NN Anny Kazimiery: Woroniczowa 1794 k. 46
  • List miłosny do NN z wierszami od NN b.d. k. 49
  • List Königa do Julii Podwysockiej b.d. k. 51-52
  • Listy do Konstantego Podwysockiego: Darowski Aleksander Weryha 1865 (2) k. 83-86. - Mańkowski Ignacy 1799 k. 63. - Podwysocki Seweryn b.d. k. 53-54 i odpowiedź k. 55. - Potocka Dionizja 1842 i b.d. (2) k. 87-89 . - nieczyt. 1852 k. 91-92. - nieczyt. 1848 k. 93-94
  • Darowski Aleksander Weryha
  • List Choińskiego do J. Matczyńskiego 1783 k. 64-65
  • List opata Mauro Costlera do Tadeusza Lipskiego, gen. 1763 k. 66-67
  • List A. Wittgensteina do NN kobiety 1849 k. 82
  • Notatki "Tanta taranta, Stworzył Pan Bóg jezuitę franta, Dominikanina galanta, Bernardyna opoja, Otóż Panie chwała Twoja!", subskrypcja dzieła: "Monumenta Regum Poloniae cracoviensia" z podpisem "S. B. Linde", wiersze w jęz. ruskim: "Pieśń" 1 i 2 k. 113-117
  • Akta sądowe i gospodarcze k. 118-154, m. in. zapisanie się w poddaństwo Fedka Michnika 1805, z pieczęcią "Königlich Preuss: Consulat zu Jerusalem" tekst w jęz. hebrajskim
  • Druki sądowe k. 155-164
  • "Życie Michała Brodowicza" dialog Michała z Gorzałką k. 165-170
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bona królowa Polski facsimile
  • Brodowicz Michał cechmistrz pijacki postać fikcyjna
  • Haraburda Michał
  • Jakubowski Wojciech
  • Lamartine
  • Linde Samuel Bogumił
  • Michnik Fedko poddany 1805
  • Moszyński Jan
  • Moszyński Jan
  • Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. 1589-1667
  • Woroniczowa 1794
  • Zaleski Józef
  • literatura polska 19 w.
  • alkohol 19 w.
  • literatura polska 18 w.
 • Opracowania: druk: "Pam. Liter.", R. 50, s. 108

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Listy
 • 245 %a Listy, wiersze i akta sądowe 18-19 w.
 • 246 %a "Raz w Olimpie [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Widzisz jak orzeł [...]", %i [Inc.:]
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 18-19 w.
 • 300 %a 170 k. %c 38x27 cm i mn.
 • 340 %d rkps, druki %e luźne
 • 400 %a Kątska Teresa zob. Potocka Teresa z Kątskich
 • 400 %a Bohatniewicz Aleksander zob. Bohatkiewicz Aleksander 1828
 • 520 %a Listy NN do NN (Hermana Hołowińskiego?): panna z rodziny Hołowińskich, posyła Malwinę (powieść) 30.05. 1816 Chodorków k. 35-36
 • 520 %a Podwysocki, G. Hołowiński, M. Grabowski - autogr., wiersze Morawskiego, Mickiewicza, Dionizji Poniatowskiej
 • 520 %a [Inc.:] |"Raz przy krzewinie [...]" k. 1-2
 • 520 %a "Oda na przybycie Wojska Polskiego 28. września 1824 p. Morawskiego" k. 3-4
 • 520 %a Leńkiewicz? "Młody" k. 4v
 • 520 %a "Liman przez Wincentego Marewicza, rotmistrza wdztwa trockiego" k. 6-7
 • 520 %a "Do M..." 1828 Jan Wilhelm Dzidaj k. 8
 • 520 %a "Wieczór zimowy" k. 9-10
 • 520 %a "Ustronie. do Józefa Zaleskiego. z dzieła Lamartina naśladowanie [...]" k. 11-12
 • 520 %a "Pożegnanie Czayd Harolda. Wyiątek z poematu lorda Bayrona, tłumaczone z angielskiego przez Adama Mickiewicza" k. 13-14
 • 520 %a Chotomski Ferdynand "O Janie", "Mądry i głupi", "Stary do starego", Kozłowski Wiktor " Nowość. Bayka z Hofmana" k. 15-16
 • 520 %a Wiersze b.t. [Inc.:] "Widzisz jak orzeł [...]", [Inc.:] "Raz w Olimpie [...]" k. 17-18
 • 520 %a Morawski Franciszek "Do Boga" k. 19-20
 • 520 %a "Skarga bździn do Marcinkowskiego" k. 21
 • 520 %a Kraszewski Józef Ignacy "Modlitwa", "Do Wojciecha Jakubowskiego" k. 23
 • 520 %a Grabowski Michał Jakie tłumaczenia i drugie roboty byłyby do podjęcia w obecnej chwili w literaturze" k. 24-25
 • 520 %a "facsimile podpisu Michała Haraburdy" k. 27
 • 520 %a facsimile królowej Bony k. 28
 • 520 %a List Bohdana Ostrowskiego do NN 18 w. k. 31-32
 • 520 %a Facsimile podpisu Stanisława Potockiego "Rewery", woiewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego k. 34
 • 520 %a Listy do NN (Hermana Hołowińskiego?): Bohatniewicz (Bohatkiewicz?) Aleksander 1828 k. 37-38. - Chojecki 1754 k. 76-77. - Dembowski S. 1778 k. 58. - Katarzyna nieczyt. 1823? k. 47-48. - Kozłowski N. 1747-1775 (2) k. 56-60. - Markus??zelata 1768 k. 74. - Peecz? ksiądz 1773 k. 68-69. - Wyleżyński Józef (3) 1750 k. 72-73, 78-81. - Zakrzewski Jan 1828 k. 39-40. - NN b.d. k. 50. - nieczyt. 1779? k. 61
 • 520 %a Litografowany list do Emira z niewyraźnym podpisem k. 41-42
 • 520 %a Listy do Hermana Hołowińskiego: Hołowiński J. 1794 k. 75. - Hołowiński R.? b.d. k. 70-71. - Kołysz Justyna z dopiskiem Potockiej Giseli? pieczątka "Ville sur ce que j'aime" czarny lak k. 43-44. - Potocka Teresa z Kątskich 1765? k. 95-96. - Wielogórski W. 1764 k. 97-98
 • 520 %a Asygnacja Jana Moszyńskiego 1720 k. 45
 • 520 %a List do NN Anny Kazimiery: Woroniczowa 1794 k. 46
 • 520 %a List miłosny do NN z wierszami od NN b.d. k. 49
 • 520 %a List Königa do Julii Podwysockiej b.d. k. 51-52
 • 520 %a Listy do Konstantego Podwysockiego: Darowski Aleksander Weryha 1865 (2) k. 83-86. - Mańkowski Ignacy 1799 k. 63. - Podwysocki Seweryn b.d. k. 53-54 i odpowiedź k. 55. - Potocka Dionizja 1842 i b.d. (2) k. 87-89 . - nieczyt. 1852 k. 91-92. - nieczyt. 1848 k. 93-94
 • 520 %a Darowski Aleksander Weryha
 • 520 %a List Choińskiego do J. Matczyńskiego 1783 k. 64-65
 • 520 %a List opata Mauro Costlera do Tadeusza Lipskiego, gen. 1763 k. 66-67
 • 520 %a List A. Wittgensteina do NN kobiety 1849 k. 82
 • 520 %a Notatki "Tanta taranta, Stworzył Pan Bóg jezuitę franta, Dominikanina galanta, Bernardyna opoja, Otóż Panie chwała Twoja!", subskrypcja dzieła: "Monumenta Regum Poloniae cracoviensia" z podpisem "S. B. Linde", wiersze w jęz. ruskim: "Pieśń" 1 i 2 k. 113-117
 • 520 %a Akta sądowe i gospodarcze k. 118-154, m. in. zapisanie się w poddaństwo Fedka Michnika 1805, z pieczęcią "Königlich Preuss: Consulat zu Jerusalem" tekst w jęz. hebrajskim
 • 520 %a Druki sądowe k. 155-164
 • 520 %a "Życie Michała Brodowicza" dialog Michała z Gorzałką k. 165-170
 • 530 %d Mf 6461
 • 541 %c a %d 1870
 • 546 %a Pol., franc., łac., włoski
 • 561 %a Archiwum Podwysockiego w Rychtach %d BK VII, 42 %m Rychty %w Podwysocki Konstanty %w Darowski Aleksander Weryha %w Hołowiński Herman %w Działyński Jan
 • 581 %a druk: "Pam. Liter.", R. 50, s. 108
 • 600 %a Bona królowa Polski facsimile
 • 600 %a Brodowicz Michał cechmistrz pijacki postać fikcyjna
 • 600 %a Haraburda Michał
 • 600 %a Jakubowski Wojciech
 • 600 %a Lamartine
 • 600 %a Linde Samuel Bogumił
 • 600 %a Michnik Fedko poddany 1805
 • 600 %a Moszyński Jan
 • 600 %a Moszyński Jan
 • 600 %a Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. 1589-1667
 • 600 %a Woroniczowa 1794
 • 600 %a Zaleski Józef
 • 653 %a literatura polska 19 w.
 • 653 %a alkohol 19 w.
 • 653 %a literatura polska 18 w.
 • 700 %a Emir [pseudo?]
 • 700 %a Chojecki 1754
 • 700 %a Choiński
 • 700 %a Bohatkiewicz Aleksander bibliotekarz 1798-ok.1831
 • 700 %a Markus??zelata 1768
 • 700 %a Mańkowski Ignacy 1799
 • 700 %a Lipski Tadeusz gen.
 • 700 %a Kozłowski N. 1747-1775
 • 700 %a K~onig
 • 700 %a Kołysz Justyna
 • 700 %a Hołowiński R.?
 • 700 %a Hołowiński J. 1794
 • 700 %a Hołowiński Herman marszałek pow. bohusławskiego
 • 700 %a Dembowski S. 1778
 • 700 %a Costler Mauro opat
 • 700 %a Zakrzewski Jan 1828
 • 700 %a Wyleżyński Józef
 • 700 %a Wittgenstein A.
 • 700 %a Wielogórski W. 1764
 • 700 %a Potocka Teresa z Kątskich
 • 700 %a Potocka Gisela
 • 700 %a Potocka Dionizja 1842
 • 700 %a Poniatowska Dionizja
 • 700 %a Podwysocki Seweryn
 • 700 %a Podwysocki Seweryn
 • 700 %a Podwysocki Konstanty
 • 700 %a Podwysocki Konstanty
 • 700 %a Podwysocka Julia
 • 700 %a Peecz? ksiądz 1773
 • 700 %a Ostrowski Bohdan podkomorzy bracławski
 • 700 %a Morawski Franciszek gen. poeta
 • 700 %a Mickiewicz Adam
 • 700 %a Matczyński J.
 • 740 %a Życie Michała Brodowicza
 • 740 %a Pieśń
 • 740 %a List K~oniga do Julii Podwysockiej b.d.
 • 740 %a Asygnacja Jana Moszyńskiego 1720
 • 740 %a Facsimile podpisu Stanisława Potockiego Rewery woiewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego
 • 740 %a Skarga bździn do Marcinkowskiego
 • 740 %a facsimile podpisu Michała Haraburdy
 • 740 %a facsimile królowej Bony
 • 740 %a List Bohdana Ostrowskiego podkomorzego bracławskiego do NN 18 w.
 • 740 %a Druki sądowe
 • 740 %a Akta sądowe i gospodarcze z Ukrainy m. in. |zapisanie się w poddaństwo Fedka Michnika 1805
 • 740 %a Wieczór zimowy
 • 740 %a Ustronie. do Józefa Zaleskiego. z dzieła Lamartina naśladowanie
 • 777 %a Grabowski Michał powieściopisarz %t Jakie tłumaczenia i drugie roboty byłyby do podjęcia w obecnej chwili w literaturze
 • 777 %a Kraszewski, Józef Ignacy %t Modlitwa %t Do Wojciecha Jakubowskiego
 • 777 %a Morawski Franciszek gen. poeta %t Do Boga
 • 777 %a Chotomski Ferdynand oficer lekarz przyrodnik pisarz i artysta %t O Janie |Mądry i głupi |Stary do starego
 • 777 %a Kozłowski Wiktor %t Nowość. Bayka z Hofmana
 • 777 %a Byron George %t Pożegnanie Czayd Harolda. Wyiątek z poematu lorda Bayrona tłumaczone z angielskiego przez Adama Mickiewicza
 • 777 %a Dzidaj Jan Wilhelm %t Do M 1828 Jan Wilhelm Dzidaj
 • 777 %a Marewicz Wincenty Ignacy literat %t Liman przez Wincentego Marewicza rotmistrza wdztwa trockiego
 • 777 %a Leńkiewicz? %t Młody
 • 777 %a Morawski Franciszek gen. poeta %t Oda na przybycie Wojska Polskiego 28. września 1824 p. Morawskiego
 • 852 %j BK 01280
 • 920 %d "Königlich Preuss: ||Consulat zu Jerusalem" %i "Königlich Preuss: Consulat zu Jerusalem"
 • 920 %f czarny lak %i "Ville sur ce que j'aime"
 • 999 %a WK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01280