"Do życiorysu Mikołaja Malinowskiego. Materyały."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01295
 • Kopie: Mf 2470
 • Tytuł: "Do życiorysu Mikołaja Malinowskiego. Materyały."
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 434 k. 41x27 cm i mn.
 • Oprawa: pł., wiązania, 19 w.
 • Język: Pol., łac., franc., ros.
 • Zawartość:
  • List M. Malinowskiego do Anny Malinowskiej 1852 k. 26-27
  • Świadectwo z 1832 i Bilet z 1838 k. 22-25
  • Wpis M. Malinowskiego na Uniwersytet Wileński z podpisem dziekana Grodecka 1822-1823 k. 17-18 "Rozkład czasu w roku szkolnym"
  • Zaliczenie wykładów prof. Leona Borowskiego na Uniwersytecie Wileńskim k. 16
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum Podolskiego 1820 k. 15
  • Pochwała dla M. Malinowskiego, ucznia Gimnazjum Podolskiego 1819 k. 13-14
  • "Świadectwo pochwalne" 1819 Mikołaja Malinowskiego k. 11-12
  • "[...] Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guber. Litt. Wileń. wywodu familii [...] Malinowskich herbu Pobóg [...]" 1825 k. 9-10
  • "Prospetto delle letture delle sezione di Padova del Cesareo-Regio Instituto de Scienze Lettere ed Arti nel corso [...] 1816-1817 [rz.]" k. 143-166 z ded. dla Groddecka
  • "Dyplomatu! z Kommisyi Legitymacyiney Gubernij Podolskiey ur. Janowi Malinowskiemu o dostojeństwie szlacheckim wydanego oblata roku 1802 [...]" k. 5-6 i 1804 k. 7-8
  • "Praelectiones in Universitate Litterarum Caesarea Vilnensi a [....] 1823 [rz.] ad [...] 1824 [...] Vinae Excudit Iosephus Zawadzki" k. 131-142
  • "Do życiorysu prof. Grodka. Materyały." k. 128-176
  • List do Zaleskiego od L. Wittgensteina 1828 k. 49-50
  • List do Stanisława Moniuszki od Bernoldy? Bonoldy? J.? b.d. k. 42 z omówieniem Halki i propozycją koncertu
  • "Listy do M. Malinowskiego" k. 29-127 Dru[???]ki? 1853 k. 48. - Jakołkowski? Stanisław 1849 k. 30-31. - Kunuwicz? 1855 k. 34-35. - Liebelt A. b.r. k. 47. - Symonowicz Romuald 1844 k. 45-46. - Tyszkiewicz Eustachy 1857 k. 32. - Wittgenstein Ludwik 1829-1831 k. 51-125. - Nieczyt. 1838 k. 36
  • "Projet du professeur Groddeck" k. 232-233
  • Lista słuchaczy medycyny 1810 k. 234
  • Wykłady k. 235-238
  • "Instrukcya dla Bobrowskiego [...]" k. 239-241
  • "Historiae Graecorum litterariae elementa"
  • Listy Groddeck'a: do NN 1805 k. 246-247
  • List do Groddeck'a od: NN [Czartoryski Adam Jerzy?] z Puław b.d. (2) k. 248-250
  • Czartoryski Adam Jerzy do Rektora Jana Śniadeckiego 1810 (o rozszerzeniu kursu literatury starożytnej w Gimnazjach) k. 251
  • Protokoły sesji rządu Uniwerytetu Wileńskiego 1811 15 września k. 253-254. - 1811 3 listopada k. 255-257. - 1815 15 listopada k. 260
  • "Protokół Komitetu do wydawania klasyków [...]" k. 258-270
  • "Do życiorysu prof. Grodka. Notaty M. Malinowskiego." k. 278-386 w tym: bibliografia jego prac, biografia od k. 293, "Wyciągi i wiadomości o prof. Groddcku" od k. 311
  • "Do życiorysu dra Mianowskiego profesora i dziekana oddziału nauk lekarskich przy Uniwersytecie Wileńskim r. 1817-1841" k. 387-434
  • Listy do M. Mianowskiego od: Boër L. prof. med. z Wiednia 1817 (2) k. 388-391. - Chamann? Charles 1817 k. 418. - Groddeck Godfryd Ernest 1841 k. 410-411. - Loben[nieczyt.] 1817 k. 419-420. - Nyko Karol 1832 k. 423-424. - Pelikan W. 1825-1828 (3) k. 392-399. - Potakowski Andrzej Józef 1817 k. 416-417. - Treter Stanisław 1826 k. 426-427. - NN b.d. k. 421-422. - NN 1817 k. 425
  • Pisma urzędowe do Mianowskiego k. 400-409
  • List M. Mianowskiego do Aleksandra Chodkiewicza b.d. k. 412-413
  • Sophoclis Trachiniae - rękopis k. 230-231
  • Recenzja Sophoclis Trachiniae Graecae [...] w: "Neue wöchentliche Unterhaltungen [...] Mitau 19 Oct. 1808 Nr 42 k. 226-228
  • "Numizmatyka starożytna. Rękopis Grodka" k. 177-225
  • "Commentatio, qua schola graecas in Academia Vilnensi in ante diem 23 XXIII Januarii aperiendas indicit [...], Vilnae 1805" k. 167-176
 • Grafika: Podoliński M. Ruslem portret Groddeck Gottfried Ernest 20,5x15 k. 129, 130 staloryt
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bobrowski prof.
  • Borowski Leon prof. Uniwersytetu Wileńskiego
  • Malinowski Jan
  • Malinowski Mikołaj
  • Mianowski Mikołaj lekarz prof. Uniwersytetu Wileńskiego
  • Gimnazjum Podolskie
  • Komitet do wydawania Klasyków przy Uniwersytecie Wileńskim
  • Uniwersytet Wileński
  • biografie 19 w.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Życiorys M. Malinowskiego
 • 245 $a "Do życiorysu Mikołaja Malinowskiego. Materyały."
 • 246 $a Materiały biograficzne M. Malinowskiego
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 434 k. $c 41x27 cm i mn.
 • 340 $d rkps, druk, litogr. $e pł., wiązania, 19 w.
 • 520 $a List M. Malinowskiego do Anny Malinowskiej 1852 k. 26-27
 • 520 $a Świadectwo z 1832 i Bilet z 1838 k. 22-25
 • 520 $a Wpis M. Malinowskiego na Uniwersytet Wileński z podpisem dziekana Grodecka 1822-1823 k. 17-18 "Rozkład czasu w roku szkolnym"
 • 520 $a Zaliczenie wykładów prof. Leona Borowskiego na Uniwersytecie Wileńskim k. 16
 • 520 $a Świadectwo ukończenia Gimnazjum Podolskiego 1820 k. 15
 • 520 $a Pochwała dla M. Malinowskiego, ucznia Gimnazjum Podolskiego 1819 k. 13-14
 • 520 $a "Świadectwo pochwalne" 1819 Mikołaja Malinowskiego k. 11-12
 • 520 $a "[...] Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guber. Litt. Wileń. wywodu familii [...] Malinowskich herbu Pobóg [...]" 1825 k. 9-10
 • 520 $a "Prospetto delle letture delle sezione di Padova del Cesareo-Regio Instituto de Scienze Lettere ed Arti nel corso [...] 1816-1817 [rz.]" k. 143-166 z ded. dla Groddecka
 • 520 $a "Dyplomatu! z Kommisyi Legitymacyiney Gubernij Podolskiey ur. Janowi Malinowskiemu |o dostojeństwie szlacheckim wydanego oblata roku 1802 [...]" k. 5-6 i 1804 k. 7-8
 • 520 $a "Praelectiones in Universitate Litterarum Caesarea Vilnensi a [....] 1823 [rz.] ad [...] 1824 [...] Vinae Excudit Iosephus Zawadzki" k. 131-142
 • 520 $a "Do życiorysu prof. Grodka. Materyały." k. 128-176
 • 520 $a List do Zaleskiego od L. Wittgensteina 1828 k. 49-50
 • 520 $a List do Stanisława Moniuszki od Bernoldy? Bonoldy? J.? b.d. k. 42 z omówieniem Halki i propozycją koncertu
 • 520 $a "Listy do M. Malinowskiego" k. 29-127 Dru[???]ki? 1853 k. 48. - Jakołkowski? Stanisław 1849 k. 30-31. - Kunuwicz? 1855 k. 34-35. - Liebelt A. b.r. k. 47. - Symonowicz Romuald 1844 k. 45-46. - Tyszkiewicz Eustachy 1857 k. 32. - Wittgenstein Ludwik 1829-1831 k. 51-125. - Nieczyt. 1838 k. 36
 • 520 $a "Projet du professeur Groddeck" k. 232-233
 • 520 $a Lista słuchaczy medycyny 1810 k. 234
 • 520 $a Wykłady k. 235-238
 • 520 $a "Instrukcya dla Bobrowskiego [...]" k. 239-241
 • 520 $a "Historiae Graecorum litterariae elementa"
 • 520 $a Listy Groddeck'a: do NN 1805 k. 246-247
 • 520 $a List do Groddeck'a od: NN [Czartoryski Adam Jerzy?] z Puław b.d. (2) k. 248-250
 • 520 $a Czartoryski Adam Jerzy do Rektora Jana Śniadeckiego 1810 (o rozszerzeniu kursu literatury starożytnej w Gimnazjach) k. 251
 • 520 $a Protokoły sesji rządu Uniwerytetu Wileńskiego 1811 15 września k. 253-254. - 1811 3 listopada k. 255-257. - 1815 15 listopada k. 260
 • 520 $a "Protokół Komitetu do wydawania klasyków [...]" k. 258-270
 • 520 $a "Do życiorysu prof. Grodka. Notaty M. Malinowskiego." k. 278-386 w tym: bibliografia jego prac, biografia od k. 293, "Wyciągi i wiadomości o prof. Groddcku" od k. 311
 • 520 $a "Do życiorysu dra Mianowskiego profesora i dziekana oddziału nauk lekarskich przy Uniwersytecie Wileńskim r. 1817-1841" k. 387-434
 • 520 $a Listy do M. Mianowskiego od: Boër L. prof. med. z Wiednia 1817 (2) k. 388-391. - Chamann? Charles 1817 k. 418. - Groddeck Godfryd Ernest 1841 k. 410-411. - Loben[nieczyt.] 1817 k. 419-420. - Nyko Karol 1832 k. 423-424. - Pelikan W. 1825-1828 (3) k. 392-399. - Potakowski Andrzej Józef 1817 k. 416-417. - Treter Stanisław 1826 k. 426-427. - NN b.d. k. 421-422. - NN 1817 k. 425
 • 520 $a Pisma urzędowe do Mianowskiego k. 400-409
 • 520 $a List M. Mianowskiego do Aleksandra Chodkiewicza b.d. k. 412-413
 • 520 $a Sophoclis Trachiniae - rękopis k. 230-231
 • 520 $a Recenzja Sophoclis Trachiniae Graecae [...] w: "Neue wöchentliche Unterhaltungen [...] Mitau 19 Oct. 1808 Nr 42 k. 226-228
 • 520 $a "Numizmatyka starożytna. Rękopis Grodka" k. 177-225
 • 520 $a "Commentatio, qua schola graecas in Academia Vilnensi in ante diem 23 XXIII Januarii aperiendas indicit [...], Vilnae 1805" k. 167-176
 • 530 $d Mf 2470
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Pol., łac., franc., ros.
 • 561 $a Ze zbioru M. Malinowskiego $d BK VIII,13 $w Malinowski Mikołaj $w Działyński Jan
 • 600 $a Bobrowski $c prof.
 • 600 $a Borowski Leon $c prof. Uniwersytetu Wileńskiego
 • 600 $a Malinowski Jan
 • 600 $a Malinowski Mikołaj
 • 600 $a Mianowski Mikołaj lekarz prof. Uniwersytetu Wileńskiego
 • 610 $a Gimnazjum Podolskie
 • 610 $a Komitet do wydawania Klasyków przy Uniwersytecie Wileńskim
 • 610 $a Uniwersytet Wileński
 • 653 $a biografie 19 w.
 • 700 $a Bernoldy J.
 • 700 $a Groddeck Godfryd Ernest profesor języków klasycznych w Uniwersytecie Wileńskim
 • 700 $a Dru[???]ki? 1853
 • 700 $a Chodkiewicz Aleksander przyjaciel M. Mianowskiego
 • 700 $a Chamann? Charles 1817
 • 700 $a Bonoldy
 • 700 $a Boër L. prof. med. z Wiednia 1817
 • 700 $a Wittgenstein Ludwik 1829-1831
 • 700 $a Tyszkiewicz Eustachy 19 w.
 • 700 $a Treter Stanisław 1826
 • 700 $a Symonowicz Romuald 1844
 • 700 $a Potakowski Andrzej Józef 1817
 • 700 $a Pelikan W. 1825-1828
 • 700 $a Nyko Karol 1832
 • 700 $a Moniuszko Stanisław
 • 700 $a Malinowski Mikołaj
 • 700 $a Loben[nieczyt.] 1817
 • 700 $a Liebelt A. 19 w.
 • 700 $a Kunuwicz? 1855
 • 700 $a Jakołkowski? Stanisław 1849
 • 740 $a Recenzja Sophoclis Trachiniae Graecae w Neue w~ochentliche Unterhaltungen Mitau 19 Oct. 1808 Nr 42
 • 740 $a List M. Malinowskiego do Anny Malinowskiej 1852
 • 740 $a Wpis M. Malinowskiego na Uniwersytet Wileński z podpisem dziekana Grodecka 1822-1823
 • 740 $a Rozkład czasu w roku szkolnym 1822-1823
 • 740 $a Zaliczenie wykładów prof. Leona Borowskiego na Uniwersytecie Wileńskim
 • 740 $a Świadectwo ukończenia Gimnazjum Podolskiego 1820
 • 740 $a Pochwała dla M. Malinowskiego ucznia Gimnazjum Podolskiego 1819
 • 740 $a Świadectwo pochwalne 1819 Mikołaja Malinowskiego
 • 740 $a Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guber. Litt. Wileń. wywodu familii Malinowskich herbu Pobóg 1825
 • 740 $a Dyplomatu! z Kommisyi Legitymacyiney Gubernij Podolskiey ur. Janowi Malinowskiemu |o dostojeństwie szlacheckim wydanego oblata roku 1802
 • 740 $a Protokół Komitetu do wydawania klasyków przy Uniwersytecie Wileńskim
 • 740 $a Protokoły sesji rządu Uniwerytetu Wileńskiego 1811 15 września i 1811 3 listopada
 • 740 $a Czartoryski Adam Jerzy do Rektora Jana Śniadeckiego 1810 o rozszerzeniu kursu literatury starożytnej w Gimnazjach
 • 740 $a Listy Groddeck'a
 • 740 $a Lista słuchaczy medycyny 1810
 • 740 $a Projet du professeur Groddeck
 • 740 $a Sophoclis Trachiniae - rękopis
 • 740 $a Listy do M. Mianowskiego
 • 740 $a Listy do M. Malinowskiego
 • 740 $a List do Stanisława Moniuszki od Bernoldy? Bonoldy? J.? b.d. omówieniem Halki i propozycją koncertu
 • 740 $a List do Zaleskiego od L. Wittgensteina 1828
 • 740 $a Numizmatyka starożytna. Rękopis Grodka
 • 740 $a Commentatio qua schola graecas in Academia Vilnensi in ante diem 23 XXIII Januarii aperiendas indicit Vilnae 1805
 • 740 $a Prospetto delle letture delle sezione di Padova del Cesareo-Regio Instituto de Scienze Lettere ed Arti nel corso 1816-1817 rz.
 • 740 $a Praelectiones in Universitate Litterarum Caesarea Vilnensi a . 1823 rz. ad 1824 Vinae Excudit Iosephus Zawadzki
 • 740 $a Do życiorysu prof. Grodka. Materyały.
 • 740 $a Listy do M. Malinowskiego
 • 740 $a Do życiorysu dra Mianowskiego profesora i dziekana oddziału nauk lekarskich przy Uniwersytecie Wileńskim r. 1817-1841
 • 740 $a Wyciągi i wiadomości o prof. Groddcku
 • 740 $a biografia prof. Groddeck'a
 • 740 $a bibliografia prac prof. Groddeck'a
 • 740 $a Do życiorysu prof. Grodka. Notaty M. Malinowskiego.
 • 777 $a Groddeck Godfryd Ernest $t Instrukcya dla Bobrowskiego
 • 777 $a Groddeck Godfryd Ernest $t Historiae Graecorum litterariae elementa
 • 852 $j BK 01295
 • 900 $a Podoliński M. $a Ruslem $c portret |Groddeck Gottfried Ernest $f 20,5x15 $k k. 129, 130 $m staloryt $p "G. E. Groddeck a Consil. Collegior. Ord. Equestris S. Vladimiri IV Cl. Litterar. Graec. et Roman. in Academia Caesarea Vilnensi Prof. P.O. Prof. Ruslem pinxit. M. Podoliński sculp."
 • 910 $a Groddeck Gottfried Ernest $n NN
 • 999 $a WK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01295