Akta odnoszące się do Mazurów w Prusiech książęcych.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01434
 • Kopie:
  • Mf 752
  • Mf 7554
 • Tytuł:
  • Teki Giersza
  • Akta odnoszące się do Mazurów w Prusiech książęcych. [T. VI.]
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 256 s. 35x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., łac., grec.
 • Zawartość:
  • Wiersze (pieśni) z Powstania Listopadowego s. 69-72
  • Pieśni z nutami (w jęz. pol. i niem.): "Pojedziemy na łów [...]" s. 65. - "Na onej górze, grają rycerze [...]" s. 73. - "A za czasem [...]" s. 75. - "Wieje wietreczek między górami [...]" s. 77. - "Ono leży zając pod miedzą [...]" s. 79. - "Mam konia bronego [...] s. 81
  • Notatki: "O używaniu zmarzłych i gniiących kartofel" s. 57. - "Gospodarskie przypowieści" s. 58. - "O bronowaniu zasiewów" s. 57-58. - "Słowa godne uwagi do moich ziomków w Mazurach mieszkaiących" s. 59. - Kazanie - fragmenty s. 103-106, 111. - Historia o Piotrze, synu Wolfganga, który pojechał do Neapolu - fragment s. 113-116. - terminy pocztowe s. 193. - "Książki polskie dla Ewangelików wydane w Warszawie i znajdujące się na składzie u J. Hajkowicza w Grajewie (:w Królestwie Polskiem)" s. 195. - "Dzieła Antoniego Sozańskiego" s. 197-200
  • Listy do M. Giersza: Benecke, prof. 1879 s. 229. - Feitzinger Edward, wydawca 1879-1886 (2) s. 223-227. - Gliński Henryk 1881 (3) s. 215-221. - Grabowski Antoni, chemik 1881 s. 233. - Jenike Ludwik 1881 (2) s. 239-241. - Kętrzyński Wojciech 1879-1883 (3) s. 119-123. - Linck 1842 s. 53. - Michalczyk Wilhelm 1879 (2) s. 211-214 Michta? z Kołomyi 1882 s. 205. - Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten 1890 s. 231. - Parczewski Alfons, adwokat z Kalisza 1882 s. 235-237. - Sembrzycki Jan Karol? 1845 s. 61-64. - Suszczyński, ks. 1881 (2) s. 125-134. - NN 1842 s. 55. - NN 1842 s. 60
  • Listy M. Giersza do: "Dziennik Poznański" redakcja 1882 s. 243-247. - Gnatek? z miasta Schwerin? 1891 s. 253-254. - Flemming, wyd. z Głogowa? b.d. s. 255
  • "Ueber die Verbreitung der deutschen Sprache in nichtdeutschen Gegenden unseres Vaterlandes" k. 1-52
  • "Dwadzieścia pieśni duchownych, w kancyonale naszym polskim nie stojących Panu Bogu ku chwale, Braciom ku zbudowaniu, sobie samemu na ćwiczenie z niemieckiego w polski język przetłumaczył G. Sterc, pleban w Bezławkach" s. 143-189
  • "Kilka słów tyczących się pana Sembrzyckiego [...]" 1883 s. 249-253
  • "O poświęceniu gruntowego kamienia dla kościoła nowego w Rożogach" s. 135-141
  • Manitius Karol Gustaw superintendent generalny 1888 "Do szanownych Kolegów i Przyjaciół chóralnego śpiewu kościelnego" s. 207-209 (powiel.)
  • "Zakon policyi polowania lub jachty się tyczący i wydany dnia 7 marca 1850 roku. Przetłumaczył [...]. W Królewcu 1850 Drukiem i nakładem [...] Hartunga s. 83-102
  • List Antoniego Sozańskiego do Hartunga, wydawcy z Królewca s. 202
  • Pieśni religijne: "Pan nasz Jezus Chrystus, tey nocy [...]" s. 117-118. - "Hymn do Boga" s. 197
  • Wiersze religijne: 1882 "Sługo Boży, wołamy [...]" s. 107. - "Chwała bądź, Bogu z wysokości [...] s. 110
 • Proweniencja: kupione od Ottona Giersza, syna Marcina w 1900 r.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gerss Marcin wydawca czasopism na Mazurach
  • Hajkowicz J. księgarz z Grajewa
  • Hartung wydawca z królewca
  • Sozański Antoni
  • Mazury
  • Prusy Książęce
  • Warmia
  • łowiectwo 19 w.
  • Mazurzy 19 w.
  • polski język 19 w.
  • pieśni 19 w.
 • Opracowania: W.Chojnacki, Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich "Tek" [w:] Pamiętnik BK, z. 5, s. 102

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Akta
 • 243 %a Teki Giersza
 • 245 %a Akta odnoszące się do Mazurów w Prusiech książęcych. %n [T. VI.]
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 256 s. %c 35x24 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 520 %a Wiersze (pieśni) z Powstania Listopadowego s. 69-72
 • 520 %a Pieśni z nutami (w jęz. pol. i niem.): "Pojedziemy na łów [...]" s. 65. - "Na onej górze, grają rycerze [...]" s. 73. - "A za czasem [...]" s. 75. - "Wieje wietreczek między górami [...]" s. 77. - "Ono leży zając pod miedzą [...]" s. 79. - "Mam konia bronego [...] s. 81
 • 520 %a Notatki: "O używaniu zmarzłych i gniiących kartofel" s. 57. - "Gospodarskie przypowieści" s. 58. - "O bronowaniu zasiewów" s. 57-58. - "Słowa godne uwagi do moich ziomków w Mazurach mieszkaiących" s. 59. - Kazanie - fragmenty s. 103-106, 111. - Historia o Piotrze, synu Wolfganga, który pojechał do Neapolu - fragment s. 113-116. - terminy pocztowe s. 193. - "Książki polskie dla Ewangelików wydane w Warszawie i znajdujące się na składzie u J. Hajkowicza w Grajewie (:w Królestwie Polskiem)" s. 195. - "Dzieła Antoniego Sozańskiego" s. 197-200
 • 520 %a Listy do M. Giersza: Benecke, prof. 1879 s. 229. - Feitzinger Edward, wydawca 1879-1886 (2) s. 223-227. - Gliński Henryk 1881 (3) s. 215-221. - Grabowski Antoni, chemik 1881 s. 233. - Jenike Ludwik 1881 (2) s. 239-241. - Kętrzyński Wojciech 1879-1883 (3) s. 119-123. - Linck 1842 s. 53. - Michalczyk Wilhelm 1879 (2) s. 211-214 Michta? z Kołomyi 1882 s. 205. - Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten 1890 s. 231. - Parczewski Alfons, adwokat z Kalisza 1882 s. 235-237. - Sembrzycki Jan Karol? 1845 s. 61-64. - Suszczyński, ks. 1881 (2) s. 125-134. - NN 1842 s. 55. - NN 1842 s. 60
 • 520 %a Listy M. Giersza do: "Dziennik Poznański" redakcja 1882 s. 243-247. - Gnatek? z miasta Schwerin? 1891 s. 253-254. - Flemming, wyd. z Głogowa? b.d. s. 255
 • 520 %a "Ueber die Verbreitung der deutschen Sprache in nichtdeutschen Gegenden unseres Vaterlandes" k. 1-52
 • 520 %a "Dwadzieścia pieśni duchownych, w kancyonale naszym polskim nie stojących Panu Bogu ku chwale, Braciom ku zbudowaniu, sobie samemu na ćwiczenie z niemieckiego w polski język przetłumaczył G. Sterc, pleban w Bezławkach" s. 143-189
 • 520 %a "Kilka słów tyczących się pana Sembrzyckiego [...]" 1883 s. 249-253
 • 520 %a "O poświęceniu gruntowego kamienia dla kościoła nowego w Rożogach" s. 135-141
 • 520 %a Manitius Karol Gustaw superintendent generalny 1888 "Do szanownych Kolegów i Przyjaciół chóralnego śpiewu kościelnego" s. 207-209 (powiel.)
 • 520 %a "Zakon policyi polowania lub jachty się tyczący i wydany dnia 7 marca 1850 roku. Przetłumaczył [...]. W Królewcu 1850 Drukiem i nakładem [...] Hartunga s. 83-102
 • 520 %a List Antoniego Sozańskiego do Hartunga, wydawcy z Królewca s. 202
 • 520 %a Pieśni religijne: "Pan nasz Jezus Chrystus, tey nocy [...]" s. 117-118. - "Hymn do Boga" s. 197
 • 520 %a Wiersze religijne: 1882 "Sługo Boży, wołamy [...]" s. 107. - "Chwała bądź, Bogu z wysokości [...] s. 110
 • 530 %d Mf 752
 • 530 %d Mf 7554
 • 530 %b BN
 • 541 %c a %d 1900
 • 546 %a Pol., niem., łac., grec.
 • 561 %a kupione od Ottona Giersza, syna Marcina w 1900 r. %d BK IX,82 %w Gerss Marcin %w Gerss Otto %w Zamoyski Władysław
 • 581 %a W.Chojnacki, Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich "Tek" [w:] Pamiętnik BK, z. 5, s. 102
 • 600 %a Gerss Marcin wydawca czasopism na Mazurach
 • 600 %a Hajkowicz J. księgarz z Grajewa
 • 600 %a Hartung wydawca z królewca
 • 600 %a Sozański Antoni
 • 611 %a powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 651 %a Mazury
 • 651 %a Prusy Książęce
 • 651 %a Warmia
 • 653 %a łowiectwo 19 w.
 • 653 %a Mazurzy 19 w.
 • 653 %a polski język 19 w.
 • 655 %a pieśni 19 w.
 • 700 %a Benecke prof.
 • 700 %a Gnatek? z miasta Schwerin?
 • 700 %a Gliński Henryk
 • 700 %a Flemming wyd. z Głogowa?
 • 700 %a Feitzinger Edward wydawca
 • 700 %a Suszczyński ks.
 • 700 %a Sterc G. pleban w Bezławkach
 • 700 %a Sembrzycki Jan Karol
 • 700 %a Parczewski Alfons adwokat z Kalisza
 • 700 %a Michta? z Kołomyi
 • 700 %a Michalczyk Wilhelm
 • 700 %a Linck
 • 700 %a Kętrzyński Wojciech
 • 700 %a Jenike Ludwik
 • 700 %a Grabowski Antoni chemik
 • 710 %a Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten
 • 710 %a Dziennik Poznański" redakcja
 • 740 %a Wieje wietreczek między górami
 • 740 %a Pieśni religijne
 • 740 %a Chwała bądź Bogu z wysokości s. 110
 • 740 %a Sługo Boży wołamy
 • 740 %a Wiersze religijne
 • 740 %a Mam konia bronego
 • 740 %a Listy M. Giersza
 • 740 %a Listy do M. Giersza
 • 740 %a O używaniu zmarzłych i gniiących kartofel
 • 740 %a Gospodarskie przypowieści
 • 740 %a O bronowaniu zasiewów
 • 740 %a Słowa godne uwagi do moich ziomków w Mazurach mieszkaiących
 • 740 %a Kazanie
 • 740 %a Historia o Piotrze synu Wolfganga który pojechał do Neapolu -
 • 740 %a terminy pocztowe
 • 740 %a Książki polskie dla Ewangelików wydane w Warszawie i znajdujące się na składzie u J. Hajkowicza w Grajewie w Królestwie Polskiem
 • 740 %a Dzieła Antoniego Sozańskiego
 • 740 %a Pieśni z nutami w jęz. pol. i niem.
 • 740 %a Pojedziemy na łów
 • 740 %a Na onej górze grają rycerze
 • 740 %a A za czasem
 • 740 %a Ono leży zając pod miedzą
 • 740 %a Ueber die Verbreitung der deutschen Sprache in nichtdeutschen Gegenden unseres Vaterlandes
 • 740 %a Listy do Marcina Giersza
 • 740 %a Wiersze |pieśni z Powstania Listopadowego
 • 740 %a Zakon policyi polowania lub jachty się tyczący i wydany dnia 7 marca 1850 roku. Przetłumaczył . W Królewcu 1850 Drukiem i nakładem Hartunga
 • 740 %a O poświęceniu gruntowego kamienia dla kościoła nowego w Rożogach
 • 740 %a Dwadzieścia pieśni duchownych w kancyonale naszym polskim nie stojących Panu Bogu ku chwale Braciom ku zbudowaniu sobie samemu na ćwiczenie z niemieckiego w polski język przetłumaczył G. Sterc pleban w Bezławkach
 • 740 %a List Antoniego Sozańskiego do Hartunga wydawcy z Królewca
 • 740 %a Kilka słów tyczących się pana Sembrzyckiego 1883
 • 740 %a Hymn do Boga
 • 740 %a Pan nasz Jezus Chrystus tey nocy
 • 777 %a Manitius Karol Gustaw superintendent generalny %t Do szanownych Kolegów i Przyjaciół chóralnego śpiewu kościelnego s. 207-209 powiel.
 • 852 %j BK 01434
 • 940 %n nuty i teksty piosenek mazurskich z 19 w.
 • 999 %a WK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01434