"Gradvale Sacri Ordinis Cisterciensis de Tempore tantum Premeti Anno D[omi]nj 1635 Cum licentia Superiorum [...]"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01460
 • Tytuł: "Gradvale Sacri Ordinis Cisterciensis de Tempore tantum Premeti Anno D[omi]nj 1635 Cum licentia Superiorum [...]"
 • Miejsce i czas powstania: Przemęt 1635
 • Opis fizyczny: [VI], 306 k. 10x11 cm
 • Oprawa: deski, sk. czarna, klamry bez zapinek, tł., 17 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Graduał zawiera stałe części Mszy Św.: Introitus, Gradus, Versus, Tractus i Offertorium
  • Wpisy prow. k. I-Iv. Tytuł k. II k. IIv. czysta "Apserges me" Antiphona k. III-IIIv. "Antiphona [pro] Tempore Pascali ad Aspersionem" k. IIIv.-IV "Antiphona [pro Pentecoste]" k. IV-IVv. "Kyrie" k. IVv.-V k. Vv.-VIIv. czyste "Dominica prima Adue[n]tus Domini" k. 1-3v. "D[omi]nica II Adve[n]t[us]" k. 3v.-6 "D[omi]nica III Adue[n]t[us]" k. 6-9 "Feria IV 4 [Quatuor] Te[m]poru[m]" k. 9-12 "Feria VI" k. 12-13v. "Sabbatho IV temporum" k. 13v.-21v. "D[omi]nica IV. Advent[us]" k. 21v.-25 "In nocte Dom[ini] N[ativitatis] I[esu]" k. 25v.-30 "In eade[m] die Natiuitatis D[omini] N[ostri] I[esu] Christ[us][!]" k. 30-32v. "Dominica infra octaua[m] Natiuitatis D[omini] N[ostri] I[esu] Chr[ist]j" k. 32v.-34v. "In Epiphania Domini" k. 34v.-37 "Dominica infra octauam Epiphania[e]" k. 37-40 "D[omi]nica I post Oct[auam] Epiphan[iae]" k. 40-43 "D[omi]nica III post Epiph[aniam]" k. 43-45v. "D[omi]nica LXX [Septuagesima]" k. 45v.-49v. "D[omi]nica LXae [Sexagesimae]" k. 49v.-52 "D[omi]nica L [Quinquagesima]" k. 53-56v. "In capite Ieiunij ante Cineru[m] benedictionem a[ntipho]na" k. 56v.-62v. "Feria V post Cineres" k. 62v.-64v. "Feria VI post Cineres" k. 64v.-66v. "D[omi]nica I XLae [Quadragesimae]" k. 66v.-73v. "Feria II" k. 73v.-76v. "Feria III post XL" k. 76v.-78 "Feria IV [et?] Te[m]poru[m]" k. 78-82 "Feria V post Inuocauit" k. 82v.-87 "Sabbatho" k. 87-90v. "D[omi]nica 2. XL Officiu[m] Missae vt Supra feria 4" k. 90v.-92 "Feria 2 post Reminiscere" k. 92-94v. "Feria III" k. 94v.-95v. "Feria IV post Reminiscere" k. 95v.-97v. "Feria V post Reminiscere" k. 97v.-101v. "Sabbato" k. 101v.-104 "D[omi]nica III XLae" k. 104-108 "Feria II" k. 108-110v. "Feria III" k. 110v.-112v. "Feria IV" k. 112v.-114v. "Feria V" k. 114v.-117v. "Feria VI" k. 118-120 "Sabbatho" k. 120-122 "D[omi]nica IV XLae" k. 122-125 "Feria II" k. 125-126v. "Feria III post Laetare" k. 126v.-129 "Feria IV" k. 129-132v. "Feria V" k. 132v.-134v. "Feria VI" k. 135-137 "Sabbatho post Laetare" k. 137-139v. "Dominica Passionis" k. 139v.-143v. "Feria II" k. 143v.-145v. "Feria III" k. 145v.-147v. "Feria IV" k. 148-150v. "Feria V" k. 150v.-153 "Feria VI [et] Sab[batho]" k. 153-155v. "D[omi]nica Ramis Palmarum" k. 155v.-162v. "Feria II" k. 162v.-165 "Feria III" k. 165-167v. "Feria IV" k. 167v.-172v. "Feria V in Coena D[omi]nj" k. 172v.-173 "Feria Sexta Magna" k. 173-183 "In Vigilia Paschae" k. 183-187 "In die Resurrect[ionis]" k. 187-190 "Feria II" k. 190-192v. "Feria III Paschae" k. 192v.-195 "Feria IIII Pascalis" k. 195-198 "Feria V Pascalis" k. 198-200v. "Feria VI" k. 200v.-203v. "Sabbatho" k. 203v.-205v. "D[omi]nica [...]" k. 205v.-207v. "D[omi]nica I post octauam Paschae" k. 207v.-210 "D[omi]nica II post octaua[m] Paschae" k. 210-212 "D[omi]nica III post octaua[m] Paschae" k. 213-214v. "D[omi]nica IV post oct[auam] Paschae" k. 214v.-219v. "In Vigilia Ascensionis D[omi]nj N[ostri] I[esu] C[hristi]" k. 219v.-222 "In Ascensione D[omini] N[ostri] I[esu] C[hristi]" k. 222-225 "D[omi]nica infra octauas Ascensionis" k. 225-226 "In vigilia Pentecostes" k. 226-229 "In Sancto die Pentecostes, et per annum in Missa votiua" k. 229-232 "Feria II" k. 232-234 "Feria III post Pentecosten" k. 234-236 "Feria IV" k. 236v.-238v. "Feria V" k. 238v. "Feria VI" k. 238v.-240 "Sabbatho IV. Temporu[m]" k. 240-242 "In festo SSae Trinitatis" k. 242-244 "In festiuitate Corporis Christi" k. 244-246 "Dominica I post Trinitate[m]" k. 246-248v. "D[omi]nica II post Trin[itatem]" k. 248v.-250 "D[omi]nica III post Trinitatem" k. 250-252 "D[omi]nica IV post Trinitate[m]" k. 252-253v. "D[omi]nica V post Trinitatem" k. 253v.-255v. "D[omi]nica VI post Trinitatem" k. 255v.-257 "D[omi]nica VII post Trinitatem" k. 257-258v. "D[omi]nica 8 post Trinitatem" k. 258v.-260 "D[omi]nica IX post Trinitate[m]" k. 260-262v. "D[omi]nica X post Trinitatem" k. 262v.-263 "D[omi]nica XI post Trinitatem" k. 263-265 "D[omi]nica XII post Trinitate[m]" k. 265-267 "D[omi]nica XIII post Trini[tatem]" k. 267-268v. "D[omi]nica XIV post Trinitatem" k. 268v.-269v. "D[omi]nica XV post Trinitatem" k. 269v.-271v. "D[omi]nica XVI post Trinitatem" k. 271v.-273 "D[omi]nica XVII" k. 273-275v. "Feria Quarta IV Temporum" k. 275v.-277v. "Feria 6." k. 277v.-278 "Sabbatho IV Temporu[m]" k. 278-279 "D[omi]nica XVIII post Trinitatem" k. 279-281v. "D[omi]nica XIX" k. 281v.-282 "D[omi]nica XX" k. 282-282v. "D[omi]nica XXI" k. 282v.-286 "D[omi]nica XXII post Trinitatem" k. 286-288v. "D[omi]nica XXIII IV et V et Vltima" k. 288v.-291v. "In Dedicatione Ecclesiae ad Missam" k. 291-294v. "Missa Votiua pro vitanda mortalitate" k. 294v.-297 "Missa pro Defunctis" k. 297v.-301 "Missarvm Votivarvm Index" k. 301v.-303 k. 303v.-306v. czyste
 • Proweniencja:
  • "Kupione na licytacyi po Kokoszyńskim w Poznaniu d. 14. 9. 1875" - [rkps]
  • "J. K[okoszyński]" - [rkps, napis w otoku na k. II]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Przemęt
  • liturgia cystersi 17 w.
  • graduał
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Na k. II rys. przedstawiający tarczę i lilie (zapewne symbol NMP) wraz z tekstem wyjaśniającym: "Vivat Cistercivm Mater Ordinis", po czym następuje szereg trudnych do rozwiązania skrótów: "A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam] G. S. V. M. M. et P. D. A. S. J. J." Pag. oryg. obejmuje k. 1-258 i zawiera błędy: po k. 258v. następuje k. 229, ten błąd został utrzymany do końca i ostatnia k. według pierw. pag. to 258. Powstanie rkpsu można dokładnie datować, gdyż na k. 301 podano datę zakończenia spisywania kodeksu: "14 VII 1635", a na k. 303 "15 VII 1635 J. B. P." (są to zapewne inicjały pisarza). Na k. wewn. opr. informacja o nabyciu rkpsu, a na k. I oraz II dawne sygn. i wpis prow.
  • ryc., inicjały, nuty, atrament czarny i czerwony
 • Opracowania: Przemęt. Zarys dziejów, pr. zb. pod red. K. Zimniewicza, Warszawa-Poznań 1991 s. 129-132

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Graduale
 • 245 %a "Gradvale Sacri Ordinis Cisterciensis de Tempore tantum Premeti Anno D[omi]nj 1635 Cum licentia Superiorum [...]"
 • 246 %a Graduale S. Ord. Cisterciensis de Tempore tantum Prementi A. 1635 %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %a Przemęt %c 1635
 • 300 %a [VI], 306 k. %c 10x11 cm
 • 340 %d rkps %e deski, sk. czarna, klamry bez zapinek, tł., 17 w.
 • 500 %a pismo jednej ręki
 • 500 %a Na k. II rys. przedstawiający tarczę i lilie (zapewne symbol NMP) wraz z tekstem wyjaśniającym: "Vivat Cistercivm Mater Ordinis", po czym następuje szereg trudnych do rozwiązania skrótów: "A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam] G. S. V. M. M. et P. D. A. S. J. J." %a Pag. oryg. obejmuje k. 1-258 i zawiera błędy: po k. 258v. następuje k. 229, ten błąd został utrzymany do końca i ostatnia k. według pierw. pag. to 258. %a Powstanie rkpsu można dokładnie datować, gdyż na k. 301 podano datę zakończenia spisywania kodeksu: "14 VII 1635", a na k. 303 "15 VII 1635 J. B. P." (są to zapewne inicjały pisarza). %a Na k. wewn. opr. informacja o nabyciu rkpsu, a na k. I oraz II dawne sygn. i wpis prow.
 • 500 %a ryc., inicjały, nuty, atrament czarny i czerwony
 • 520 %a Graduał zawiera stałe części Mszy Św.: Introitus, Gradus, Versus, Tractus i Offertorium
 • 520 %a Wpisy prow. k. I-Iv. Tytuł k. II k. IIv. czysta "Apserges me" |Antiphona k. III-IIIv. "Antiphona [pro] Tempore Pascali ad Aspersionem" k. IIIv.-IV "Antiphona [pro Pentecoste]" k. IV-IVv. "Kyrie" k. IVv.-V k. Vv.-VIIv. czyste "Dominica prima Adue[n]tus Domini" k. 1-3v. "D[omi]nica II Adve[n]t[us]" k. 3v.-6 "D[omi]nica III Adue[n]t[us]" k. 6-9 "Feria IV 4 [Quatuor] Te[m]poru[m]" k. 9-12 "Feria VI" k. 12-13v. "Sabbatho IV temporum" k. 13v.-21v. "D[omi]nica IV. Advent[us]" k. 21v.-25 "In nocte Dom[ini] N[ativitatis] I[esu]" k. 25v.-30 "In eade[m] die Natiuitatis D[omini] N[ostri] I[esu] Christ[us][!]" k. 30-32v. "Dominica infra octaua[m] Natiuitatis D[omini] N[ostri] I[esu] Chr[ist]j" k. 32v.-34v. "In Epiphania Domini" k. 34v.-37 "Dominica infra octauam Epiphania[e]" k. 37-40 "D[omi]nica I post Oct[auam] Epiphan[iae]" k. 40-43 "D[omi]nica III post Epiph[aniam]" k. 43-45v. "D[omi]nica LXX [Septuagesima]" k. 45v.-49v. "D[omi]nica LXae [Sexagesimae]" k. 49v.-52 "D[omi]nica L [Quinquagesima]" k. 53-56v. "In capite Ieiunij ante Cineru[m] benedictionem a[ntipho]na" k. 56v.-62v. "Feria V post Cineres" k. 62v.-64v. "Feria VI post Cineres" k. 64v.-66v. "D[omi]nica I XLae [Quadragesimae]" k. 66v.-73v. "Feria II" k. 73v.-76v. "Feria III post XL" k. 76v.-78 "Feria IV [et?] Te[m]poru[m]" k. 78-82 "Feria V post Inuocauit" k. 82v.-87 "Sabbatho" k. 87-90v. "D[omi]nica 2. XL Officiu[m] Missae vt Supra feria 4" k. 90v.-92 "Feria 2 post Reminiscere" k. 92-94v. "Feria III" k. 94v.-95v. "Feria IV post Reminiscere" k. 95v.-97v. "Feria V post Reminiscere" k. 97v.-101v. "Sabbato" k. 101v.-104 "D[omi]nica III XLae" k. 104-108 "Feria II" k. 108-110v. "Feria III" k. 110v.-112v. "Feria IV" k. 112v.-114v. "Feria V" k. 114v.-117v. "Feria VI" k. 118-120 "Sabbatho" k. 120-122 "D[omi]nica IV XLae" k. 122-125 "Feria II" k. 125-126v. "Feria III post Laetare" k. 126v.-129 "Feria IV" k. 129-132v. "Feria V" k. 132v.-134v. "Feria VI" k. 135-137 "Sabbatho post Laetare" k. 137-139v. "Dominica Passionis" k. 139v.-143v. "Feria II" k. 143v.-145v. "Feria III" k. 145v.-147v. "Feria IV" k. 148-150v. "Feria V" k. 150v.-153 "Feria VI [et] Sab[batho]" k. 153-155v. "D[omi]nica Ramis Palmarum" k. 155v.-162v. "Feria II" k. 162v.-165 "Feria III" k. 165-167v. "Feria IV" k. 167v.-172v. "Feria V in Coena D[omi]nj" k. 172v.-173 "Feria Sexta Magna" k. 173-183 "In Vigilia Paschae" k. 183-187 "In die Resurrect[ionis]" k. 187-190 "Feria II" k. 190-192v. "Feria III Paschae" k. 192v.-195 "Feria IIII Pascalis" k. 195-198 "Feria V Pascalis" k. 198-200v. "Feria VI" k. 200v.-203v. "Sabbatho" k. 203v.-205v. "D[omi]nica [...]" k. 205v.-207v. "D[omi]nica I post octauam Paschae" k. 207v.-210 "D[omi]nica II post octaua[m] Paschae" k. 210-212 "D[omi]nica III post octaua[m] Paschae" k. 213-214v. "D[omi]nica IV post oct[auam] Paschae" k. 214v.-219v. "In Vigilia Ascensionis D[omi]nj N[ostri] I[esu] C[hristi]" k. 219v.-222 "In Ascensione D[omini] N[ostri] I[esu] C[hristi]" k. 222-225 "D[omi]nica infra octauas Ascensionis" k. 225-226 "In vigilia Pentecostes" k. 226-229 "In Sancto die Pentecostes, et per annum in Missa votiua" k. 229-232 "Feria II" k. 232-234 "Feria III post Pentecosten" k. 234-236 "Feria IV" k. 236v.-238v. "Feria V" k. 238v. "Feria VI" k. 238v.-240 "Sabbatho IV. Temporu[m]" k. 240-242 "In festo SSae Trinitatis" k. 242-244 "In festiuitate Corporis Christi" k. 244-246 "Dominica I post Trinitate[m]" k. 246-248v. "D[omi]nica II post Trin[itatem]" k. 248v.-250 "D[omi]nica III post Trinitatem" k. 250-252 "D[omi]nica IV post Trinitate[m]" k. 252-253v. "D[omi]nica V post Trinitatem" k. 253v.-255v. "D[omi]nica VI post Trinitatem" k. 255v.-257 "D[omi]nica VII post Trinitatem" k. 257-258v. "D[omi]nica 8 post Trinitatem" k. 258v.-260 "D[omi]nica IX post Trinitate[m]" k. 260-262v. "D[omi]nica X post Trinitatem" k. 262v.-263 "D[omi]nica XI post Trinitatem" k. 263-265 "D[omi]nica XII post Trinitate[m]" k. 265-267 "D[omi]nica XIII post Trini[tatem]" k. 267-268v. "D[omi]nica XIV post Trinitatem" k. 268v.-269v. "D[omi]nica XV post Trinitatem" k. 269v.-271v. "D[omi]nica XVI post Trinitatem" k. 271v.-273 "D[omi]nica XVII" k. 273-275v. "Feria Quarta IV Temporum" k. 275v.-277v. "Feria 6." k. 277v.-278 "Sabbatho IV Temporu[m]" k. 278-279 "D[omi]nica XVIII post Trinitatem" k. 279-281v. "D[omi]nica XIX" k. 281v.-282 "D[omi]nica XX" k. 282-282v. "D[omi]nica XXI" k. 282v.-286 "D[omi]nica XXII post Trinitatem" k. 286-288v. "D[omi]nica XXIII IV et V et Vltima" k. 288v.-291v. "In Dedicatione Ecclesiae ad Missam" k. 291-294v. "Missa Votiua pro vitanda mortalitate" k. 294v.-297 "Missa pro Defunctis" k. 297v.-301 "Missarvm Votivarvm Index" k. 301v.-303 k. 303v.-306v. czyste
 • 541 %c a %d 1875
 • 546 %a Łac.
 • 561 %a "Kupione na licytacyi po Kokoszyńskim w Poznaniu d. 14. 9. 1875" - [rkps] %d 169 (oł. na k. I) %d 232 (atr. na k. II) %d BK IX, 108 %w Działyński Jan
 • 561 %a "J. K[okoszyński]" - [rkps, napis w otoku na k. II] %m Poznań %w Kokoszyński J.
 • 581 %a Przemęt. Zarys dziejów, pr. zb. pod red. K. Zimniewicza, Warszawa-Poznań 1991 s. 129-132
 • 651 %a Przemęt
 • 653 %a liturgia cystersi 17 w.
 • 655 %a graduał
 • 852 %j BK 01460
 • 940 %n nuty 17 w.
 • 999 %a PB

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01460