"Summarium singularium actorum nec non antiquarum consvetudinum, variorum casuum, eventuum in Cathedrali et parochialibus Dioecesis Posnaniensis Ecclesiis firmant, tumdenique Historiam Sacram et profanam quoquomodo juvare possunt.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01510
 • Kopie: Mf 2297
 • Tytuł: "Summarium singularium actorum nec non antiquarum consvetudinum, variorum casuum, eventuum in Cathedrali et parochialibus Dioecesis Posnaniensis Ecclesiis firmant, tumdenique Historiam Sacram et profanam quoquomodo juvare possunt. Ex Triginta duabus metricis seu Libris Actorum Cpli collectum A. 1786." Obejmuje wypisy historii Poznania z lat 1428-1809.
 • Miejsce i czas powstania: 1786-1809
 • Opis fizyczny: 63 k. 21x17 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość: Zawiera kopie dokumentów z lat 1428-1809 Od roku 1772-1809 mamy podane wyłącznie tylko luźne wydarzenia w diecezji poznańskiej bez podania sygnatury inwentarza [rodzaj kroniczki kapituły poznańskiej]. W tekst sumariusza wplecione zostały: na k. 57v kopia listu biskupa Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, kanclerza W. K. do Kapituły Poznańskiej z 1775; na k. 58v dwa listy biskupa Okęckiego do tejże Kapituły z 1782 i 1783. Na k. 59v list króla pruskiego Fryderyka Wilhelma do Kapituły Poznańskiej z dn.05.08. 1793 oraz list wiernopoddańczy Kapituły Poznańskiej do tegoż króla z 1793. Na k. 60v list Prymasa Polski Michała Poniatowskiego do Prepozyta Kapituły Poznańskiej
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Okęcki Onufry Antoni bp poznański kanclerz w. kor. 1729-1793
  • Zymchanowski Mateusz sekr. kapituły poznańskiej
  • Kościół Poznań Katedra
  • Poznań
  • Wielkopolska
 • Uwagi: k. 1 i 62 czyste Inicjatorem i twórcą tego sumariusza jest Antoni Onufry Okęcki biskup poznański, a od 1780-1786 kanclerz Wielki Koronny. Współpracował z nim Mateusz Zymchanowski, sekretarz Kapituły Poznańskiej

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Summarium
 • 245 a "Summarium singularium actorum nec non antiquarum consvetudinum, variorum casuum, eventuum in Cathedrali et parochialibus Dioecesis Posnaniensis Ecclesiis firmant, tumdenique |Historiam Sacram et profanam quoquomodo juvare possunt. c Ex Triginta duabus |metricis seu |Libris Actorum Cpli collectum A. 1786." Obejmuje |wypisy historii Poznania z lat 1428-1809.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1786-1809
 • 300 a 63 k. c 21x17 cm
 • 340 d rkps e poszyt
 • 500 a k. 1 i 62 czyste a Inicjatorem i twórcą tego sumariusza jest Antoni Onufry Okęcki biskup poznański, a od 1780-1786 kanclerz Wielki Koronny. Współpracował z nim Mateusz Zymchanowski, sekretarz Kapituły Poznańskiej
 • 520 a Zawiera kopie dokumentów z lat 1428-1809 Od roku 1772-1809 mamy podane wyłącznie tylko luźne wydarzenia w diecezji poznańskiej bez podania sygnatury inwentarza [rodzaj kroniczki kapituły poznańskiej]. W tekst sumariusza wplecione zostały: na k. 57v kopia listu biskupa Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, kanclerza W. K. do Kapituły Poznańskiej z 1775; na k. 58v dwa listy biskupa Okęckiego do tejże Kapituły z 1782 i 1783. Na k. 59v list króla pruskiego Fryderyka Wilhelma do Kapituły Poznańskiej z dn.05.08. 1793 oraz list wiernopoddańczy Kapituły Poznańskiej do tegoż króla z 1793. Na k. 60v list Prymasa Polski Michała Poniatowskiego do Prepozyta Kapituły Poznańskiej
 • 530 d Mf 2297
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,158 w Działyński Tytus
 • 600 a Okęcki Onufry Antoni bp poznański kanclerz w. kor. 1729-1793
 • 600 a Zymchanowski Mateusz sekr. kapituły poznańskiej
 • 610 a Kościół Poznań Katedra
 • 651 a Poznań
 • 651 a Wielkopolska
 • 700 a Fryderyk Wilhelm II król Prus
 • 700 a Poniatowski Michał Jerzy prymas 1736-1794
 • 700 a Młodziejowski Andrzej Stanisław kanclerz w. kor. bp poznański 1717-1780
 • 710 a Kapituła poznańska 18 w.
 • 740 a List Poniatowskiego Michała prymasa do Prepozyta Kapituły Poznańskiej
 • 740 a Kroniczka kapituły poznańskiej 1772-1809
 • 740 a List Młodziejowskiego Andrzeja Stanisława bpa kanclerza w. kor. do Kapituły Poznańskiej 1775
 • 740 a Listy Okęckiego Onufrego Antoniego bpa poznańskiego do Kapituły Poznańskiej 1782-1783.
 • 740 a List Fryderyka Wilhelma króla pruskiego do Kapituły Poznańskiej 1793
 • 740 a List wiernopoddańczy Kapituły Poznańskiej do Fryderyka Wilhelma króla pruskiego 1793
 • 852 j BK 01510
 • 999 a WK

Indeksy