Wypisy tekstów dotyczących Polski z archiwów włoskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01514
 • Kopie: Mf 5807
 • Tytuł: Wypisy tekstów dotyczących Polski z archiwów włoskich.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 109 k. 45x26 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Włoski, łac.
 • Zawartość:
  • Carteggio restituito. Lettere Ducale agli Oratori in Polonia. a Giovanni Andrea Valentini [od Herculesa ks. Ferrary] 1547 k. 103 (instrukcja cyfrowana; początek o przyjeździe do Ferrary szlachcica wysłanego przez królową na dwór francuski). - Minute di lettere agli Oratori Estensi in Polonia [brak]. - Instruzioni agli Oratori Ducali in Polonia. Cicovski Giovanni 1534 k. 107 (ma donieść królowi i królowej o zgonie ojca)
  • Cancellaria Ducale. Documenti di Stati Esteri, nell' Archivio di Stato in Modena: Lampognano Camillo 1548 k. 72. - Adornanza Francesco di do Tomasza V b.d. k. 73. - Thomaso et Gio. Maria Giunti 1548 k. 75. - "Excusatione di messer Bartolomeo Negriscoli delle opositioni alluj fatte etc." k. 76-78. - "Jura pertinentia ad [...] Reginam Polonie[!] inventa per me, Gentilem Albinum [Albinius Jerzy z Koźmina? ...] 1540 [...]" k. 80-82. - "Sommario della instructione" b.d. k. 84-89. - Genealogia potomków króla Jana Aragońskiego, obejmuje m. in. ród Sforzów; zawiera wzmiankę o Bonie k. 90-91. - Decius Ludovicus 1520 k. 94-95. - NN a Nicolao Volscio 1543 k. 96. - Królowa Bona 1540 k. 97. - Puccini Giovanbattista b.d. k. 98. - [...] Nigrisolo in Polonia 1550 k. 99. - list do Stefana Batorego 1577
  • Negrisoli Cosimo. List z 1538 k. 68-69 (król zawarł pokój z księciem Wołoch. Turcy zabrali Wołoszczyznę)
  • Modini. List z 1536 k. 65-66 (konie darowane królowej)
  • Valentino Giovanni Andrea ed Antonio. Listy z lat 1545-1546 k. 62-63 (dopisek Antonia: negocjacje z królową odkryto, król z ciekawości chciałby przejąć listy. Przeto on pisze osobny list, ażeby król miał co przejąć, nie szukając gdzie indziej)
  • Valentino Giovanni Andrea. Listy z lat 1520-1545 k. 4-61
  • Indice di Regesta e di copie di lettere dei Nunzi in polonia, Germania etc. k. 1-2
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bona królowa Polski
  • Jan Aragoński król Sardynii i Sycylii
  • Negrisoli Bartolomeo
  • Sforzowie
  • Zygmunt I król Polski
  • Archivio di Stato in Modena
  • Modena
  • Wołochy
 • Uwagi:
  • karty puste
  • Brak dokumentów "wyjęto do mikrofilmu nr 73-81, 82 16 VII 1966 D. Quirini" być może dokument z 1544 gdzie Negrisoli Cosimo otrzymuje polecenie aby uzyskać od króla i królowej udzielenie protektoratu Polski kardynałowi, bratu księcia Ferrary (wolny po śmierci kard. Santi Quattro).
  • Cz. II wypisów zob. sygn. BK 1600

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Wypisy
 • 245 a Wypisy tekstów dotyczących Polski z archiwów włoskich.
 • 246 a Archivio di Stato in Modena. Cancellarie Ducale. |Dispacci dalla Polonia 1520-1547 [...].
 • 250 a kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 109 k. c 45x26 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Cicovski Giovanni zob. Cikowski Jan
 • 400 a Albinus zob. Albinius Jerzy z Koźmina
 • 500 a karty puste
 • 500 a Brak dokumentów "wyjęto do mikrofilmu nr 73-81, 82 16 VII 1966 D. Quirini" być może dokument z 1544 gdzie Negrisoli Cosimo otrzymuje polecenie aby uzyskać od króla i królowej udzielenie protektoratu Polski kardynałowi, bratu księcia Ferrary (wolny po śmierci kard. Santi Quattro).
 • 500 a Cz. II wypisów zob. sygn. BK 1600
 • 520 a Carteggio restituito. Lettere Ducale agli Oratori in Polonia. a Giovanni Andrea Valentini [od Herculesa ks. Ferrary] 1547 k. 103 (instrukcja cyfrowana; początek o przyjeździe do Ferrary szlachcica wysłanego przez królową na dwór francuski). - Minute di lettere agli Oratori Estensi in Polonia [brak]. - Instruzioni agli Oratori Ducali in Polonia. Cicovski Giovanni 1534 k. 107 (ma donieść królowi i królowej o zgonie ojca)
 • 520 a Cancellaria Ducale. Documenti di Stati Esteri, nell' Archivio di Stato in Modena: Lampognano Camillo 1548 k. 72. - Adornanza Francesco di do Tomasza V b.d. k. 73. - Thomaso et Gio. Maria Giunti 1548 k. 75. - "Excusatione di messer Bartolomeo Negriscoli delle opositioni alluj fatte etc." k. 76-78. - "Jura pertinentia ad [...] Reginam Polonie[!] inventa per me, Gentilem Albinum [Albinius Jerzy z Koźmina? ...] 1540 [...]" k. 80-82. - "Sommario della instructione" b.d. k. 84-89. - Genealogia potomków króla Jana Aragońskiego, obejmuje m. in. ród Sforzów; zawiera wzmiankę o Bonie k. 90-91. - Decius Ludovicus 1520 k. 94-95. - NN a Nicolao Volscio 1543 k. 96. - Królowa Bona 1540 k. 97. - Puccini Giovanbattista b.d. k. 98. - [...] Nigrisolo in Polonia 1550 k. 99. - list do Stefana Batorego 1577
 • 520 a Negrisoli Cosimo. List z 1538 k. 68-69 (król zawarł pokój z księciem Wołoch. Turcy zabrali Wołoszczyznę)
 • 520 a Modini. List z 1536 k. 65-66 (konie darowane królowej)
 • 520 a Valentino Giovanni Andrea ed Antonio. Listy z lat 1545-1546 k. 62-63 (dopisek Antonia: negocjacje z królową odkryto, król z ciekawości chciałby przejąć listy. Przeto on pisze osobny list, ażeby król miał co przejąć, nie szukając gdzie indziej)
 • 520 a Valentino Giovanni Andrea. Listy z lat 1520-1545 k. 4-61
 • 520 a Indice di Regesta e di copie di lettere dei Nunzi in polonia, Germania etc. k. 1-2
 • 530 d Mf 5807
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Włoski, łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,162 w Działyński Tytus
 • 600 a Bona królowa Polski
 • 600 a Jan Aragoński król Sardynii i Sycylii
 • 600 a Negrisoli Bartolomeo
 • 600 a Sforzowie
 • 600 a Zygmunt I król Polski
 • 610 a Archivio di Stato in Modena
 • 651 a Modena
 • 651 a Wołochy
 • 700 a Negrisoli Cosimo
 • 700 a Adornanza Francesco di
 • 700 a Albinius Jerzy z Koźmina
 • 700 a Cikowski Jan
 • 700 a Giunti Giovanni Maria
 • 700 a Giunti Thomaso
 • 700 a Herkules ks. Ferrary
 • 700 a Lampognano Camillo
 • 700 a Modini
 • 700 a Puccini Giovanbattista
 • 700 a Tomasz V papież
 • 700 a Valentino Antonio
 • 700 a Valentino Giovanni Andrea prepozyt krakowski fizyk królowej polski
 • 700 a Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. zm. 1630
 • 740 a Excusatione di messer Bartolomeo Negriscoli delle opositioni alluj fatte etc.
 • 740 a Sommario della instructione
 • 740 a Indice di Regesta e di copie di |lettere dei Nunzi in polonia Germania etc.
 • 852 j BK 01514
 • 999 a WK

Indeksy